I det fynske folks tjeneste

Varme fra krematorium genvindes

Etisk Råd har givet grønt lys til, at overskudsvarme fra Odense Krematorium kan genvindes til fjernvarme.

Etisk Råd vurderer, at langt den største del af varmen fra kremering kommer fra den naturgas, der bruges til afbrændingen, mens selve kremeringen bidrager med en meget lille del.

Ved kremering tilføjes store mængder energi i form af naturgas for at opvarme krematoriets to ovne til 800 grader.

Det skal sikre fuldstændig udbrænding af røggasserne, som ellers vil medføre forurening og lugtgener.

Desuden overføres varmen til et selvstændigt kølesystems vand gennem en varmeveksler.

Også derfor mener Etisk Råd, at der er flere adskilte led mellem røggassen fra krematorieovnene og radiatorerne.

Fordel for miljøet og økonomien

Ved at sælge overskudsvarmen fra Odense Krematorium til fjernvarmenettet opnås en reduktion i udledning af CO 2 på 60 tons.

Varmen fra krematoriet er nok til at forsyne cirka 30 husstande.

Indtægten fra salg af varme betyder, at prisen på en kremering kan sættes ned til økonomisk gavn for de efterladte.

Har du en mening?

Hvad mener du om, at man vil genvinde varme fra kremering af døde mennersker til fjernvarme?

Er det i orden eller er det uetisk?

Kontakt gerne journalist Mona Aaberg, TV 2/FYN, på 63 15 60 00