Vej-forlængelse understøtter nyt erhvervsområde

Odense Kommune vil forlænge Energivej for at støtte op om et nyt erhvervsområde samt aflaste motorvejsafkørslerne syd for byen.

 

Understøttelse af nyt erhvervsområdet og aflastning af eksisterende motorvejsafkørsler. Det vil Energivejs forlængelse betyde for Odense, og nu har By- og Kulturudvalget frigivet midler til teknisk rådgivning og projektering af vejprojektet.

Odense Kommune og grundejere i erhvervsområdet omkring Energivej ønsker at få vejen forlænget til Volderslevvej, så Odense får skabt bedre rammer for vækst og beskæftigelse i området - og nu rykker projektet tættere på.

Med Energivejs forlængelse vil erhvervsområdet mellem Volderslevvej og Svendborgvej få to motorvejsadgange i umiddelbar nærhed, og der bliver skabt mulighed for oprettelsen af et nyt erhvervsområde med industri, kontor og service samt friarealer.

Tilslutningen til Volderslevvej får betydning for en del af den vestgående tunge erhvervstrafik, som fremover vil søge via Energivej for at benytte afkørsel 51. Det vil betyde en aflastning af den nye motorvejstilslutning 50, som blandt andet betjener det kommende nye OUH.

- Vi har længe arbejdet for at få forlænget Energivej, fordi det er den eneste fornuftige løsning. Det gavner det nuværende erhvervsområde, aflaster tilkørslen nær det nye OUH, og det giver os reel mulighed for at oprette et nyt erhvervsområde som supplement til Tietgenbyen. Derfor er jeg glad for, at den politiske opbakning er kommet på plads, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.

På udvalgsmødet tirsdag den 8. december har By- og Kulturforvaltningen således frigivet en million kroner fra 2015-budgettet til teknisk rådgivning og bistand til projektering af vejprojektet om forlængelsen af Energivej til Volderslevvej.

I alt omfatter lokalplanen et området på ca. 56 hektarer, og realiseringen – med Energivejs forlængelse og etableringen af et nyt erhvervsområde – understøtter Odense Kommunes vækstpolitik, hvor anlægsinvesteringer er med til at give lokale virksomheder et løft samt styrke byens tiltrækning af nye investeringer og arbejdspladser.