Vejarbejde i befærdet kryds i Odense

Et nyt stort kloakrør under Thomas B. Thriges Gade i Odense skal snart føres under, hvor gaden krydser Østre Stationsvej midt i Odense.

Mens arbejdet står på, bliver begge gader indsnævret og vejbaner ændret, og det kan betyde trængsel og kødannelse i myldretiderne.

Vandcenter Syd, der står for arbejdet, opfodrer derfor til, at man om muligt finder alternative veje.

Arbejdet er planlagt til at vare fra 24. juli om aftenen til om morgenen den 1. august, hvor der normalt er mindre trafik på grund af sommerferien.

Og efter ønske fra Odense Kommune har Vandcenter Syd valgt at arbejde i døgndrift for at afkorte perioden med trafikale ændringer.

Det kan til gengæld betyde støj- og lysgener fra arbejdskøretøjer i nattetimerne.

Vej arbejdet indgår i Vandcenter Syds flytning af kloaker forud for byggeriet af letbanen, og samtidig bliver der lagt større rør som sikring mod skybrud.