Vejarbejde spærrer tilkørsel til Fynske Motorvej i tre uger 

Fra mandag morgen og tre uger frem spærres tilkørselsrampe 52 delvist i tre uger grundet vejarbejde. Bilister kan blive tvunget til at bruge alternative ruter.

Mandag morgen påbegynder Vejdirektoratet arbejdet med at etablere en 1.600 meter lang støjskærm langs Fynske Motorvej ved tilkørsel 52 ved Sanderum i retning mod Jylland. 

Den nye støjskærm skal reducere støjgenerne fra motorvejen for boligområdet, som ligger vest for Assensvej. 

Etableringsarbejdet betyder, at tilkørselsrampe 52 delvist spærres fra mandag morgen og tre uger frem. Vejdirektoratet oplyser, at arbejdet vil blive udført aften og nat, og derfor vil rampen være helt spærret i tidsrummet 19.30 til 6.00 om morgenen.   

Den delvise spærring af rampen gælder alene for bilister, der kører ud af Odense C ad Assensvej og skal på motorvejen i retning mod Jylland. 

I de tidsrum hvor rampen er spærret for trafik, anbefaler Vejdirektoratet, at bilister benytter tilkørsel 51 eller 53.

Tilkørsel 52 i retning mod Jylland spærres delvist fra mandag morgen og tre uger frem. 
Tilkørsel 52 i retning mod Jylland spærres delvist fra mandag morgen og tre uger frem. 
Foto: Vejdirektoratet