Venskabsfamilier skal styrke integrationen

Velfungerende odenseanske familier skal fremover hjælpe nyankomne familier med skabe sociale kontakter og lære byen at kende.

Socialudvalget i Odense Kommune har fået ideen om de nye venskabsfamilier efter en studietur i Izmir i Tyrkiet. Ideen er, at vefungerende famlier skal melde sig som venskabsfamilier og introducere nyankomne - fortrinsvis fra udlandet - til fritidsliv og byen.

I starten vil de to familier blive fulgt af en koordinator men hurtigt skal det være op til familierne selv at holde kontakten vedlige og videreudvikle de sociale relationer.

Både familier fra Danmark og andre dele af verden kan blive koblet sammen med en venskabsfamilie, men socialudvalget forestiller sig, at tilbuddet især vil være attraktivt for familier med en anden etnisk baggrund end dansk.