Veteranhjem til 20 millioner kroner åbnes af kronprinsen

Veteraner fra Danmarks deltagelse i fredsbevarende missioner får et fri- og værested, der længe har været et stort behov for.

Danmarks femte veteranhjem, drevet af Fonden Danske Veteranhjem, åbner torsdag i odense. Når kronprinsen klipper snoren og foretager den cerimonielle indvielse, er det en stor drøm, der er blevet til virkelighed.

- Det er en miliepæl, vi er med til. Det er det første sted, der er bygget ud fra de ønsker, veteranerne har, siger Dorte Skov-Jespersen, sekretariatschef for Fonden Danske Veteranhjem.

Stor milliondonation veteranhjemmet

Odense skiller sig nemlig ud fra veteranhjemmene i Aalborg, Aarhus, Fredericia og København. De har alle til huse i bygninger, der oprindeligt blev bygget til noget andet. I Odense har et byggeudvalg lyttet til ønsker og behov fra veteraner. Helt tilbage fra 2014, hvor ideen om et værested for tidligere miletærfolk begyndte at tage form.

Formand for byggeudvalget, Steen Møller, i en af de nicher, hvor veteranerne kan slappe af.
Formand for byggeudvalget, Steen Møller, i en af de nicher, hvor veteranerne kan slappe af.
Foto: Preben Dahl

- Det er fantastisk, vi er kommet i mål. Det startede egentlig med et netværksmøde, hvor PTSD-ramte veteraner kom med en idé. Senere foreslog formanden for soldaterhjemmet Dannevirke, Henrik Dyhr, at vi skulle se på muligheden for et veteranhjem. Den gang sad jeg som rådmand, og det var sådan, det startede, mindes Steen Møller, formand for byggeudvalget og nu forhenværende rådmand.

Lang historie kort: Folketinget bevilgede allerede i 2014 otte millioner kroner til byggeriet. To år efter donerede A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål 9,6 millioner kroner. Siden har Veteranhjem Odense selv rejst 2,5 millioner kroner. Noget der for halvandet år siden betød, at man kunne ansætte en daglig leder, der kunne begynde at danne et netværk af veteraner.

Veteraner venter på åbning

- Siden er vi mødtes én gang om ugen. I dag er der 20-40 veteraner, der mødes og laver aktiviteter sammen. Og det inden vi har fået vores eget sted. Jeg forventer, at det tal vil stige, for vi har allerede en del, der ringer for at høre, hvornår vi åbner, fortæller Hannah M. Ussing, daglig leder for Veteranhjem Odense.

Veteranhjemmet kommer til at bestå af opholdsrum, køkken og syv værelser, hvor veteraner uden bopæl, eller med brug for et pusterum hjemmefra, kan flytte ind.

- Meningen med værelserne er, at de skal være her så kort tid som muligt, men samtidig så længe som nødvendigt. Så om det er en uge eller et halvt år, det kan man ikke sige på forhånd, oplyser Dorte Skov-Jespersen.

quote Det er fantastisk, at vi er kommet i mål!

Steen Møller, formand for byggeudvalget, Veteranhjem Odense.

Mens den officielle indvielse i dag finder sted med deltagelse af kongehus, sponsorer, politikere og mange andre, er der en mere privat åbning fredag.

- Mange af veteranerne har det ikke godt med al den opmærksomhed. For eksempel at pressen er her, og at der er sikkerhedsvagter og så videre. Derfor åbner vi det fredag for de veteraner, der ikke ønsker at være her. Fra det øjeblik er der for altid åbent, siger Hannah M. Ussing.

Skal drives af frivillige 

Fremover bliver det veteranerne samt et korps af frivillige, der kommer til at stå for den daglige drift. Fonden Danske Veteranhjem har en enkelt ansat på stedet - den daglige leder. Resten er op til frivillige.

- Vi har for tiden et korps på 16, der bakker op om stedet med de kompetencer, de måtte have. Men der er flere, der efter den seneste tids opmærksomhed har sagt, at de gerne vil støtte. Forleden kom en mand forbi og sagde, at han havde været FN-udsending, og han var især god til at lytte, og det er der også brug for, fastslår Hannah M. Ussing.

Dorte Skov-Jespersen og Hannah M. Ussing i et af de syv værelser, hvor veteranerne kan bo i kortere eller længere tid.
Dorte Skov-Jespersen og Hannah M. Ussing i et af de syv værelser, hvor veteranerne kan bo i kortere eller længere tid.
Foto: Preben Dahl