I det fynske folks tjeneste

Vilde blomster skal få flere insekter til Odense

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har startet et naturprojekt med vilde blomster for at forbedre biodiversiteten i Odense.

00:25

I krydset ved Odins Bro og Otterupvej har Odense Kommune lavet et nyt bed til vilde blomster. Video: Ole Holbech

Vilde blomster og flere insekter skal tilbage til Odense. Derfor har kommunens by- og kulturforvaltning startet et forsøg, hvor de planter vilde blomster i rabatterne rundt om i Odense.

- Vi vil gerne have flere vilde blomster tilbage i græsrabatterne, fordi vi gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten, siger Rune Bugge Jensen, som er landskabsarkitekt for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Læs også Honningbierne på SDU: Kan skabe trivsel, ikke biodiversitet

Indtil videre kan odenseanerne opleve de nyplantede bede to steder i byen. Ved krydset Odins Bro og Otterupvej og Kløvermosevej og Roesskovvej i Bolbro.

Håbet er, at de omkring 35 forskellige typer vilde blomster vil tiltrække flere insekter, som er gode for biodiversiteten i byen.

Blomsterne lader vente på sig

For at give blomsterne de bedst mulige vilkår har forvaltningen udgravet bedene og taget omkring ti centimeter muld af. Herefter er jorden blevet blandet med grus, da det er det, de vilde blomster vil trives bedst i, fortæller Rune Bugge Jensen.

Læs også En blomst skal der til: Lange køer til overskudsplanter

- Det har vi gjort, fordi de vilde blomster trives bedst i en lidt mere næringsfattig jord. Hvis jorden er for næringsrig, har blomsterne svært ved at konkurrere med græs og brændenælder, siger Rune Bugge Jensen.

Men selvom blomsterne har fået de bedste levevilkår, må odenseanerne væbne sig med tålmodighed, da blomsterne ikke vil blomstre kraftigt det første år. Det er nemlig vilde blomster, der kræver nogle år til at vokse sig store og kraftige.

Biodiversitet

Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. Jo større et område er, jo flere arter skal der til, før man kan sige, at der er høj biodiversitet på området. Genetisk diversitet dækker over variationen af gener inden for en art eller en bestand.

- Det første år skal der ikke ske så meget, men de følgende år vil vi slå græsset en gang årligt. Det vil ske om foråret, og så vil vi fjerne afklippet. Det er for at efterligne den drift, man havde i gamle dage, hvor man fjernede høet til dyrene, siger landskabsarkitekten.

Forsøgsprojektet koster omkring 200.000 kroner at gennemføre. Rune Bugge Jensen håber, at forvaltningen senere hen kan udvide projektet, men det bliver først besluttet, når de får nogle erfaringer fra de to første forsøg.