I det fynske folks tjeneste

Vold og trusler: Ansatte på fynsk skole vidste ikke, hvad de skulle gøre

Spark, spyt, slag og trusler har fået Arbejdstilsynet til at give påbud om forebyggelse af vold på Rosengårdskolen i Odense.

00:26

Vold og trusler er hverdag for nogle ansatte på Rosengårdskolen i Odense. Video: Anders Høeg

Trusler og vold er en del af hverdagen for nogle ansatte på Rosengårdskolen i Odense. 

Det har Arbejdstilsynet konkluderet i et påbud, som vedrører pædagogerne i specialafdelingen Fønix, som har med elever med indlæringsvanskeligheder at gøre. 

Jeg skal være den første til at beklage, hvis vi ikke har været gode nok. Men det er i hvert fald noget, som vi bestræber os på nu.

René Fibiger Kaaber, skoleleder på Rosengårdskolen, Odense

- Arbejdstilsynet vurderer, at virksomhedens (Rosengårdskolen, red.) forebyggelse af risikoen for fysisk og psykisk vold i arbejdet er utilstrækkeligt. 

Sådan skriver tilsynet i påbuddet om at forebygge risikoen for vold i arbejdet med børn og deres pårørende, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i. Påbuddet kommer, efter at tilsynet var på besøg på skolen tre gange i efteråret sidste år.

Læs også 29 lærere og pædagoger skal fyres: - Det er ganske forfærdeligt

Og skolelederen på Rosengårdskolen, René Fibiger Kaaber, indrømmer da også, at der skal ske en ændring:

- Jeg skal være den første til at beklage, hvis vi ikke har været gode nok. Men det er i hvert fald noget, som vi bestræber os på nu, siger han til TV 2/Fyn. 

Specialafdeling Fønix:

- Ledelsen oplyser, at der er to lærere og to pædagoger i hver klasse med maksimalt otte elever.

- Specialafdelingen har cirka 90 elever af børn i alderen seks til 18 år.

- I Fønix er der ansat 18 til 20 lærere og cirka 30 pædagoger.

Fem voldsepisoder på otte dage

Arbejdstilsynet konstaterede under deres besøg i november, at det af den odenseanske skoles voldsregistreringer fremgik, at der i perioden fra den 2. til den 23. november 2018 var registreret fem voldsepisoder. To episoder, hvor der både var tale om fysisk og psykisk vold og tre episoder udelukkende med fysisk vold. Alle voldsepisoderne er registreret med datoangivelser inden for en periode på otte kalenderdage.

Jeg føler, at der er noget, som jeg kunne have været bedre til i forhold til information og i forhold til at sikre, at alle medarbejdere hele tiden havde den aktuelle viden i forhold til, hvad de skulle gøre.

René Fibiger Kaaber, skoleleder på Rosengårdskolen, Odense

Derudover har der heller ikke været en klar definition af fysisk og psykisk vold gældende for ansatte på Rosengårdskolen. 

Det har gjort, at flere ansatte på skolen har lavet deres egen vurdering af, hvilke episoder, der skulle registreres som vold.

- Jeg føler ikke, at jeg har svigtet som ledelse. Jeg føler, at der er noget, som jeg kunne have været bedre til i forhold til information og i forhold til at sikre, at alle medarbejdere hele tiden havde den aktuelle viden i forhold til, hvad de skulle gøre, siger skolelederen. 

Læs også 16-årig giver DSB-ansat slag i hovedet

De ansatte oplyser blandt andet til Arbejdstilsynet, at de ikke ved, hvordan de skal håndtere en forælder, der tidligere er forment adgang på skolen på grund af meget truende adfærd, herunder trusler om tæsk.

Derudover kommer flere forældre med beskyldninger mod de ansatte, såsom "Du har givet mit barn alkohol", "du kører hetz mod mit barn" og beskylder de ansatte for forskelsbehandling mellem deres eget barn og andre elever.

Et bekymrende problem

Der kan være løbet mange situationer igennem, som er alvorlige, og som ledelsen ikke kan tage hånd om, fordi de ikke kender til dem – alene det er et problem.

Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Det er ikke kun Arbejdstilsynet, der er bekymret for personalet på Rosengårdskolen. Også Andreas Rasch-Christensen, der er forsknings- og udviklingschef hos VIA University College, kalder sådan et problem for alvorligt.

- Det er tankevækkende, at de ansatte ikke er bekendte med definitionen af vold. Det er helt centralt, at de ansatte bør kende til det, siger han.

Indtil nu har det i høj grad har været op til de ansatte selv at vurdere voldsepisoderne, og om de skulle anmeldes. Og det finder forskningschefen foruroligende.

- Der kan være løbet mange situationer igennem, som er alvorlige, og som ledelsen ikke kan tage hånd om, fordi de ikke kender til dem – alene det er et problem, siger Andreas Rasch-Christensen.

Vold og trusler mod ansatte:

- Tilfælde af vold mod ansatte er steget med fra 7 procent i 2011 til 11 procent i 2017, oplyser FTF, som er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. Du kan læse rapporten her

 

- Antallet af domme for vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte er steget med 27 procent på et år, viser en ny opgørelse fra Rigsadvokaten.

 

- Den store undersøgelse om danskernes arbejdsmiljø 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018' med knap 38.000 deltagere viser, at 5,8 pcocent af den arbejdende befolkning rapporterer, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 8,4 procent melder, at de har været udsat for trusler på arbejdspladsen.

 

Ingen opdateret politik i 12 år

Under Arbejdstilsynets besøg på skolen blev det vurderet, at de ansatte i høj grad blev udsat for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko i deres hverdag. 

I aktindsigten fremgår det også, at virksomhedens voldspolitik (vold rettet mod personale, red.) senest er rettet i december 2006. Det er altså mere end 12 år siden.

- Det er ikke normalt, at der ikke bliver drøftet voldspolitik løbende, siger Andreas Rasch-Christensen.

Skolelederen fortæller dog til TV 2/Fyn, at der løbende er blevet snakket om politikken på området, men at det bare ikke er blevet registreret nogen steder. Men han indrømmer dog, at det skal gøres bedre:

- Selvfølgelig er det vores hensigt, at alle medarbejdere skal vide, hvordan det skal registreres, og hvad der skal ske, og det vil vi ligge os meget i selen for, at det fremadrettet sker, siger René Fibiger Kaaber.

Læs også Vollsmose og Nyborg får millioner til læge- og sundhedshuse

Godt tilsynet kom forbi

Selvom et påbud fra Arbejdstilsynet aldrig er at foretrække for en skole, så er skolelederen stadig glad for, at tilsynet kom forbi den fynske skole i november. 

- Jeg tænker, at det var godt at Arbejdstilsynet kom. Forstået på den måde, at vi så får et genbesøg på politikken, og vi er faktisk glade for den proces, som vi har haft med at lave den nye politik, siger René Fibiger Kaaber.

00:18

Skolelederen på Rosengårdskolen er faktisk glad for, at Arbejdstilsynet kom på besøg. 

Luk video

Arbejdstilsynet oplyser, at påbuddet skal efterkommes senest den 1. august 2019. Skolen holder et møde for alle medarbejdere den 15. maj, hvor den nye voldspolitik vil blive præsenteret. Derudover fortæller skolelederen, at der fremadrettet vil være en skærpet opmærksomhed på at efterleve den. 

Har du henvendelser i sagen eller oplevet episoder, der relaterer sig til artiklen, vil vi gerne høre fra dig. Du kan kontakte safu@tv2fyn.dk med din henvendelse.

02:30

Video: Anders Høgh

Luk video