Voldsomme besparelser på børn og unge

Embedsmændene i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense har udarbejdet et omfattende idekatalog til besparelser.  Spareforslagene vil ramme alle børnefamilier.

Idekataloget rummer besparelser for i alt over 100 millioner kroner. Politikerne i Børn- og ungeudvalget er som følge af planen "Odense - en ny virkelighed" blevet pålagt at spare for 61 millioner, så ikke alle forslag vil nødvendigvis blive gennemført. Men omvendt er politikerne nødt til at gennemføre drastiske besparelser for at overholde sparekravet.

Idekataloget medtager områder, der både giver små og store besparelser. Inden for daginstitutionsområdet kan politikerne hente mange penge ved at skære i åbningstiderne og normeringen. På folkeskoleområdet kan der spares over 17 millioner kroner ved at hæve klassekvotienten og 13 millioner ved at nedsætte antallet af timer til minimumstimetallet.

Forslagene fra idekataloget ser således ud:

 • Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO?ere
 • Færre ledere per daginstitution
 • Flere børn med særlige behov skal blive i folkeskolen
 • Kortere åbningstider i SFO?erne
 • Udvidelse af ferie-sampasning i SFO?erne fra 4 til 5-6 uger
 • Reduktion i daginstitutionernes åbningstid fra 52 til 48 timer
 • Takstforhøjelser i skøjtehal og svømmehaller
 • Højere takster i SFO?erne med 100 kr/mdr.
 • Klassekvotienten op fra 26 til 28 i folkeskolerne
 • Lukning af Yggdrasil i Vollsmose
 • Mindre tilskud til folkeoplysning
 • Reduktioner i tilskudene til fx Fjordens Dag, H.C.A. Maraton, Havnekulturfestival, fodboldskoler m.m.
 • Lukning af nyindviede musikbørnehaver og ophør af musiktilbud i børnehaver
 • Minimumstimetal i folkeskolen
 • Nedlæggelse af "knast" (tilbud til  svage børn i børnehuse)
 • Lukning af Præventionsklikken og stop for samarbejde med sex og sundhed
 • Reduktion af personalet i børnehuse
 • Reduktion i udgifterne til udsatte børn i daginstitutioner
 • Lukning af specialrådgivning for småbørn
 • Skrappere regler for anbringelse af udsatte og handicappede børn
 • Færre tale/hørerlærer, psykologer, børnetandplejere, sundhedsplejersker og ergo- og fysioterapeuter.

Intet besluttet

Politikerne har endnu ikke forholdt sig til idekataloget, og i følge rådmanden, er det ikke sikkert, at alle forslagene kommer med i det endelige sparekatalog og der kan der stadig komme nye ideer til besparelser.

- Vi sender et forslag ud til høring i løbet af foråret, og først til efteråret vil vi træffe politiske beslutninger om hvor vi skal spare, siger børn- og ungerådmand Stina Willumsen(SF).