Vollsmose har været uden læge i 15 år - det skal laves om nu

Odense Kommune og Region Syddanmark er gået sammen om at søge 3,7 millioner til en lægeklinik. Der har ikke været læge i bydelen siden 2004.

I 15 år har der ikke været nogen lægeklinikker i Vollsmose. Det arbejder Odense Kommune og Region Syddanmark nu på at lave om. I hvert fald har de søgt 3,7 millioner  kroner fra en pulje, Sundheds- og ældreministeriet har stillet til rådighed. Puljen, der er på i alt 207,6 millioner, skal gå til etablering af lægeklinikker og sundhedshuse. 

De 3,7 millioner til lægehuset i Vollsmose er et af ti projekter, Region Syddanmark har søgt penge til. Heraf er der fire fynske projekter. Bo Libergren (V) er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen. I en pressemeddelelse udtaler han følgende om projekterne. 

- Jeg synes, vi har fundet nogle gode og stærke projekter, som vil styrke lægedækningen og det nære sundhedsvæsen og dermed være i tråd med den tilgang, som vi gennem en årrække har haft i regionen. Nu er det så op til ministeriet at beslutte, hvor mange af projekterne de vil støtte.

To ydernumre

Ifølge mødereferat fra Udvalget for det nære sundhedsvæsen vil de to ydernumre blive udbudt som fire kombinationsstillinger. Lægerne vil være halv tid i lægeklinikken, og så forventer man, de vil være halv tid på Indvandrermedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital. 

Finansieringen af de to fuldtidsstillinger skal deles mellem Odense Kommune og Region Syddanmark. 

Odense Kommune vil selv skulle bidrage med 300.000 kroner til en konsulentstilling under udviklings- og etableringsfasen af projektet, som varer fra maj 2019 til marts 2020.

Sidste år forsøgte Regionsrådet at få praktiserende læger til at søge mod Vollsmose ved at sende to gratis ydernumre i udbud. Det fik dog ikke nogen læger til at bide til bolle. 

Projekter fire steder på Fyn

Region Syddanmark har søgt om penge til projekter fire steder på Fyn. Udover Odense er der tale om Middelfart, Faaborg og Nyborg. Alle fire projekter er søgt i samarbejde med den givne kommune.

Her søger man penge til sundhedshuse

Der er søgt 38,7 millioner til et sundheds- og frivillighus i Middelfart, 56 millioner til det planlagte sundhedshus i Nyborg og 49,95 millioner til et sundhedshus i Faaborg. 

De tre kommuner vil selv skulle bidrage med henholdsvis 69,9 millioner kroner, 23,7 millioner kroner og 3,3 millioner kroner. 

Der var ansøgningsfrist for at søge om penge fra ministeriets pulje 20. marts. Det betyder, at ansøgningerne allerede er sendt. Det skal dog stadig godkendes politisk hos regionsrådet 29. april. Udvalget for det nære sundhedsvæsen har allerede takket ja. 

Læs punktet fra Udvalget for det nære sundhedsvæsens møde her.

Ikke siden 2004 har der været en praktiserende læge i Vollmose. Men det vil Odense Kommune og Region Syddanmark lave om på.