Vollsmose sparer på strømmen

10 miljøambassadører i Vollsmose samarbejder med Odense Energi og elsparepære-fabrikken Megaman om at lære beboere i Vollsmose at spare på strømmen.

I første omgang har ambassadørerne besøgt 52 familier, som har tilmeldt sig projektet.

De har givet familierne gode spareråd og en forsinket julegave i form af elsparepærer og spareskinner. Håbet er så, at familiernes erfaringer breder sig til andre beboere.

Odense Energi følger op ved løbende at aflæse familiernes elmålere, så de kan se at indsatsen giver mindre forbrug og dermed mindre regninger.

Kvindelige miljøambassadører

De 10 miljøambassadører er alle kvinder, som begyndte deres virksomhed i 2006 på foranledning af Odense Kommunes Vollsmosesekretariat.

Man har bevidst valgt kvinder, fordi man ved, at de har det sidste ord i hjemmet.

Baggrunden var, at omgangen med husholdsningsaffald i området lod en del tilbage at ønske.

Det samme gælder forbruget af el, vand og varme, som er højere i Vollsmose end gennemsnittet.

Derfor har de 10 kvinder fået yderligere et kursus af Odense Energi om at spare på strømmen som led i et forsøg på at sænke forbruget.