I det fynske folks tjeneste

Vollsmose uden læger

Siden september 2004 har der ikke været nogen læger i Vollsmose. Bydelen har hverken praktiserende læger eller andre sundhedsklinikker til de omkring 10.000 beboere. Fyns Amt mener ikke, at lægemanglen er et problem.

Beboerne i Vollsmose må uden for bydelen når de skal til lægen

Da læge Preben Fabricius Mølbæk lukkede sin klinik for 18 måneder siden ønskede ingen andre læger at overtage hans praksis. Derfor lider bydelen i dag af kronisk lægemangel.

- Det hænger nok sammen med, at en klinik i Vollsmose ikke er økonomisk rentabel. Indvandrerkonsultationer tager længere tid på grund af sprog- og kulturforskelle. Derfor kan lægen ikke nå så mange konsultationer per dag. Og det betyder færre penge i kassen, siger Ole Nørskov, der er formand for de praktiserende læger på Fyn til Vollsmose Avisen.

Fyns Amt hjælper ikke

Samtidig har Fyns Amt intet gjort for at afhjælpe lægemanglen i området.  For at slå sig ned som læge i Vollsmose eller andre steder, kræver det nemlig at sygesikringen i Fyns Amt først opretter et såkaldt "yder nummer".

På nuværende tidspunkt har Fyns Amt ikke oprettet nogle yder nummer i Vollsmose, og amtet har heller ikke nogen planer om det.

- Der er andre steder på Fyn, hvor der er større mangel på læger. Vollsmoses indbyggere kan bruge lægerne inde i byen, siger Anette Riisom fra Afdelingen for forebyggelse og sundhed i Fyns Amt til Avisen.

Problem for ældre

Fyns Amts holdning bliver hårdt kritiseret fra politisk hold.

-  Det er et problem for mange ældre, at der ikke er en læge i området. De ældre er ikke så mobile, Derfor et det vigtigt at få læger og sundhedspersonale herud, siger Mohammed Mansour(S), der er medlem af Odense Byråd.

Beboerne i Vollsmose har i forvejen et overforbrug af lægevagten og skadestuen. Derfor opretter Odense Kommune et sundhedscenter i bydelen inden sommerferien. Centret skal oplyse og vejlede om brugen af sundhedssystemet.

Men centret får altså ingen praktiserende læge.