I det fynske folks tjeneste

Vollsmoses image er ikke blevet bedre

Hele 42 procent har et negativt syn på området. og kun 18 procent har et positivt indtryk af Vollsmose. Vollsmoses image er dermed i dag på samme niveau som i 2007.

Hele 42 procent har et negativt syn på området. og kun 18 procent har et positivt indtryk af Vollsmose. Vollsmoses image er dermed i dag på samme niveau som i 2007.

Det er hovedkonklusionen i en ny spørgeundersøgelse blandt 500 odenseanere. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Wilke, der også i 2007 stod for en lignende undersøgelse af Vollsmoses image.

Undersøgelsen er bestilt af parterne bag Helhedsplanen i Vollsmose - det vil sige beboerne, de tre boligorganisationer i området samt Odense Kommune.

Odenseanere mere negative

Hvis man ser på odenseanernes oplevelser det seneste år er resultatet ringere - der har seks ud af ti odenseanere et decideret negativt indtryk af bydelen. Andelen, der er meget negative, er dog faldet fra 20 procent i 2007 til 13 procent i 2009.

Årsagerne til odenseanernes opfattelse angiver de som meget kriminalitet og vold i området samt dårlig presseomtale.

- Undersøgelsen viser ikke stort andet resultat end for to år siden, og den får ikke mig til at mene, at det går for dårligt i Vollsmose. Den er udtryk for en stemning blandt odenseanerne snarere end en mangel på indsats i området. Indsatsen fra de aktive beboere og de ansatte i projekterne er ikke svækket - tværtimod. Og vi fortsætter det gode arbejde for vores bydel, og håber, at resten af Odense med tiden får øje på det, siger formanden for Samarbejdsrådet i Vollsmose, som er et beboerorgan, Ra Ranunkel.

Flere penge til branding

Social- og Indenrigsministeriet har netop bevilget 590.000 kr. til branding af Vollsmose.

2+1 Idébureau samt Mediehus Vollsmose skal stå for arbejdet, hvor der blandt andet er planer om at etablere en lokal branding-gruppe blandt beboerne.