I det fynske folks tjeneste

Vuggestue lukket af rotter

Vuggestuen Det Engelske Pakhus i Fjordsgade i Odense blev mandag lukket, fordi der blev konstateret rotter. 55 børn er sendt hjem, til man er klar med en løsning på problemet.

Personalet i vuggestuen fandt rotteeskrementer da de åbnede efter juleferien.

1 af 3

Flyttede ind i julen

Ledelsen af Det Engelske Pakhus besluttede mandag at bede forældrene om at hente deres børn, fordi der er rotter i vuggestuen.

Serviceteknikere fra skadedyrbekæmpelses-firmaet Mortalin var kort før jul kaldt ud til vuggestuen, fordi der var fundet en død rotte. Jørgen Rosendahl fra Mortalin siger, at der derefter ikke var flere tegn på rotter i eller ved bygningen. 

Men da personalet kom mandag efter nytår fandt de rotteeskrementer flere steder og tilkaldte Mortalin igen. Samtidig blev institutionen lukket og børnene sendt hjem.

Også lukket onsdag

Rotterne er formentlig kommet ind i institutionen gennem et hul i et teknikrum, oplyser Jørgen Rosendahl. De søger op fra kloakkerne for at yngle, hvor der er mere tørt.

For at komme dem til livs skal gulvet brækkes op og rørene blændes af. Det betyder at institutionen mindst er lukket onsdag med.

Tirsdag eftermiddag laver børne- og ungeforvaltningen en plan for, hvad der skal ske med vuggestuens børn, til de kan vende tilbage til Det Engelske Pakhus.

Lederen af vuggestuen vil ikke udtale sig om det uvelkomne besøg.