I det fynske folks tjeneste

Willumsen stopper helt

SF-rådmanden Stina Willumsen får onsdag aften Odense Byråds ja til, at hun holder orlov resten af sin valgperiode indtil 31. december 2013.

Stina Willumsen har forlængst bebudet, at hun går på barselsorlov 1. januar indtil 1. oktober 2013.

Derefter vil hun tage en diplomuddannelse i psykologi på University College Lillebælt.

For at kunne hellige sig studierne efter barselsorlovens ophør 1. oktober har hun søgt orlov resten af valgperioden, som løber til 31. december.

Byrådet ventes at bevilge orloven på byrådsmødet onsdag aften.

Hun ventes afløst som byrådsmedlem af 1. stedfortræderen på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, Annette Blynel.

Brian Dybro afløser hende som rådmand for Børn- og Ungeudvalget i perioden fra den 1/1 2013 for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.