Påsatte brande: Tjek jeres forsikringer og fjern al brandbart

Fire foreninger i Odense har været udsat for påsatte brande - og det får nu Odense Kommunes Fritid og Eliteidræt til at opfordre foreningerne til at få tjekket forsikringerne.

Inden for de seneste fem måneder har flere foreninger været udsat for påsatte brande - blandt andre Odense Roklub og Spejderhytten Frederiksminde.

Derfor bør alle foreningerne få tjekket om forsikringerne er i orden, lyder det fra kommunen.

- Det er jo frygtelig, når foreninger bliver udsat for brand, og vi håber, at politiet hurtigst muligt finder gerningsmanden eller gerningsmændene, så der igen kan blive skabt ro i foreningerne, siger kontorchef Dorte Nielsen, Fritid og Eliteidræt, og tilføjer:

- Men brandene er også en reminder til alle om at få fulgt op på, om forsikringerne nu er i orden. Især skal de foreninger, der benytter kommunale lokaler, være opmærksomme på, at de selv skal sørge for, at deres inventar og udstyr bliver forsikret både i tilfælde af brand og i tilfælde af f.eks. tyveri og vandskade.

Politiet er i fuld gang med efterforskningen af brandene hos de fire Odense-foreninger og håber snart at finde en eller flere gerningsmænd, oplyser Jan Sørensen, Fyns Politi.

- Vi vil gerne undgå, at sagerne får for meget opmærksomhed. Ikke fordi de ikke er meget alvorlige, men fordi meget opmærksomhed om og bekymring for eventuelle nye brandsteder kan sætte tanker i gang hos gerningsmanden eller gerningsmændene.

- Derfor opfordrer vi foreningerne til at lade den sunde fornuft råde - og til at kigge efter let antændelige ting omkring deres bygninger og fjerne dem, siger Jan Sørensen.