Igen-igen: Endnu et vandværk finder sprøjtegift i vandet

For sjette gang på få uger er der fundet pesticid-rester i drikkevandet hos et fynsk vandværk.

Fraugde–Over Holluf Vandværk er det seneste i rækken over fynske vandværker, der har fundet rester af sprøjtegift i vandet.

I lighed med de øvrige vandværker er det sprøjtegiften desphenyl chloridazon, der er blevet fundet i drikkevandet. Koncentrationen af sprøjtegiften ligger over grænseværdien, men et godt stykke under grænsen for acceptabelt dagligt indtag, der er fastsat af Miljøministeriet.

Målingen hos Fraugde–Over Holluf Vandværk viser et pesticidindhold i drikkevandet på 0,13 mikrogram per liter. Grænseværdien hedder 0,1 mikrogram per liter. Miljøministeriets grænse for acceptabelt dagligt indtag er på 240 mikrogram per liter. 

Vandværket har nu iværksat en række undersøgelser for at få fastslået, hvor forureningskilden ligger.

- Vi undersøger nu alle muligheder for fjerne eller nedbringe indholdet af stoffet i vores drikkevand, siger bestyrelsesformand for Fraugde–Over Holluf Vandværk, Lena Huus.

Bestyrelsesformanden understreger, at koncentrationen af pesticider ligger over grænseværdien, men at vandet kan drikkes helt som normalt. 

HVAD ER DESPHENYL CHLORIDAZON

Tester løbende

Alle vandværker i Danmark er forpligtet til løbende at teste kvaliteten af deres drikkevand.

Efter en række fund af sprøjtegifte i fynske vandværker, er de blevet pålagt at foretage ekstraordinære prøver for at spore desphenyl chloridazon, der er et stof, som de under normale forhold ikke er forpligtet til at teste for.

Udover Fraugde–Over Holluf Vandværk er der fundt pesticid-rester i vandet hos Fangel Vandværk, Dalumværket, Staurbyskov Vandværk, Lindved Vandværk og Kerteminde Forsyning. 

Desphenyl chloridazoner også fundet i vand fra vandværker i blandt andet Slagelse og Esbjerg.