I det fynske folks tjeneste

Igen-igen: Nye fund af sprøjtegift i vandet i Assens

Vandprøver foretaget på begge boringer på Melby-Kærum Vandværk har afsløret indhold af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon.

Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix

Endnu en gang er der fundet rester af sprøjegift i drikkevandet på Fyn. Og igen er det i Assens Kommune, der er fundet pesticidrester. 

Det er vandprøver fra Melby-Kærum Vandværk, der viser indhold af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon.

De berørte borgere, der får deres vand fra vandværkets to boringer, bliver nu koblet på nødforsyningen fra Assens Forsyning.

Det bekræfter Charlotte Holm Andersen, der er kommunikationskonsulent i Assens Kommune.

- Nødforsyningen sikrer, at det under alle omstændigheder er rent vand, der kommer ud af hanen, siger Charlotte Holm Andersen.

FAKTABOKS:

Vandprøver foretaget på begge boringer på Melby-Kærum Vandværk har afsløret indhold af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon på henholdsvis 2,4 mikrogram per liter og 9,0 mikrogram per liter. 
Den tilladte grænseværdi er 0,1 mikrogram per liter. Vandprøverne er foretaget den 23. november.

Mange fund af sprøjtegift

I de seneste måneder er der i Assens Kommune fundet rester af sprøjtegift i vandet fra en række vandværker.

Senest måtte Sønderby Vandværk lukke vandværkets ene boring, da de midt i november fandt desphenyl-chloridazon i vandet. 

Derudover har også prøver fra Søby og Omegns Vandværk, Mariendal Vandværk, Helnæs Vandværk og Assens Vandværk afsløret for store mængder desphenyl-chloridazon.

Ifølge Miljøstyrelsen er det sundhedsmæssigt acceptable daglige indtag af stoffet for drikkevand 50 mikrogram per liter for små børn og 300 mikrogram per liter for voksne.

Læs også Giftrester lukker vandværk ved Assens

Grænseværdien for pesticidrester i drikkevandet i Danmark er ikke fastsat ud fra en sundhedsfaglig risikovurdering, men derimod politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram per liter. 

Grunden til dette er, at man som udgangspunkt ønsker pesticidfrit drikkevand, skriver Assens Kommune.

Melby-Kærum Vandværk er lige nu i gang med at informere de berørte borgere om situationen. 

Med vandprøverne fra Melby-Kærum Vandværk er alle vandværk i Assens Kommune nu blevet analyseret for nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.

Tarmbakterier i vandet i Skalbjerg

Ikke nok med at forbrugerne i Assens Kommune må slås med sprøjtegift i vandet, fandt man ved rutinemæssige prøver af vandet fra Skalbjerg Vandværk i fredags også E-coli bakterier. 

Læs også Tarmbakterier i drikkevandet: Kog vandet inden du bruger det

Embedslægen vurderede fredag, at alle husstande i området skulle koge vandet inden brug. Formålet med at koge vandet er at dræbe bakterier og andre mikroorganismer, så man ikke bliver syg.

Assens Kommune fortæller mandag eftermiddag til TV 2/Fyn, at det fortsat er nødvendigt at koge vandet fra Skalbjerg Vandværk.

Kommunen har mandag også udsendt en pressemeddelelse, hvor de bekræfter.

- Vi har modtaget resultatet af de vandprøver, der blev taget i fredags. Resultaterne viser, at der stadig er forekomst af E-coli bakterier, siger Annette Bæk, der er kommunens miljø- og naturchef.

- Vi har derfor i samråd med embedslægen valgt at opretholde kogepåbuddet på Skalbjerg Vandværk.   

Ledningsnet spules igennem

Forekomsten af E-coli-bakterier er fundet ude hos en enkelt forbruger på ledningsnettet.

Det betyder, at ledningsnettet nu spules igennem igen, ligesom der er bestilt nye vandprøver i morgen, tirsdag.

Kogepåbuddet opretholdes derfor indtil videre ugen ud. Det skyldes, at der skal tages to på hinanden rene vandprøver, inden påbuddet kan ophæves.   

Fakta om Chloridazon

Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin.
Chloridazon blev tidligere brugt til produktionen af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996.
Udover ikke at være akut sundhedsfarligt, er Chloridazon heller ikke forbundet med øjen- eller hudirriterende, det er ikke allergifremkaldende eller skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.
Der har i dagspressen været omtale af fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, der dannes, når chloridazon nedbrydes i løbet af nogle uger i landbrugsjorden. Det har vist sig, at dette nedbrydningsprodukt nedbrydes meget vanskeligt i jord og grundvand. Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at chloridazon har været anvendt.
Kilde: Assens Kommune