Nu også i Assens: Sprøjtegift fundet i to vandværker

Assens Forsyning har lukket seks boringer på to vandværker efter fund af pesticidrester i drikkevandet.

Vandprøver fra boringer ved Kildebakken Vandværk og Mariendal Vandværk i Assens har afsløret indhold af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon.

De to vestfynske vandværker bliver dermed nummer syv og otte i rækken af fynske vandværker, der indenfor den seneste måned har fundet rester af sprøjtegifte i vandet.

I alt har de taget prøver fra otte boringer, og i de seks af dem var koncentrationen af sprøjtegiften desphenyl-chloridazon for høj. Alle seks boringer er derfor taget ud af drift.

Fangel Vandværk leverer igen rent vand

- Det er forventeligt set i forhold til, at Assens er et landbrugsområde. Vi har derfor lukket de boringer, der har for høje værdier, så det vand, der kommer ud af hanerne, er helt rent, siger Birger Strandby Ernst, der er administrerende direktør i Assens Forsyning.

Prøverne afslørede et indhold af desphenyl-chloridazon på op til 2,3 mikrogram per liter. Grænseværdien hedder 0,1 mikrogram per liter. Ifølge Miljøministeriet er det accepterede daglige indhold for indholdet af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand 240 mikrogram per liter, hvis man drikker to liter vand om dagen.

Nye boringer på vej

Direktøren fortæller, at de resterende to boringer godt kan levere tilstrækkeligt vand til at tage over for de seks lukkede boringer.

- Vi justerer produktionen, så vi får rent vand hele tiden. De seks resterende faser vi ind, når grænseværdierne igen bliver overholdt - og så går vi på jagt efter nye boringer i området, siger Birger Strandby Ernst.

Assens Forsyning er allerede i færd med at søge efter nye felter på Vestfyn.

- Vi har to i Ebberup, hvor der endnu ikke er trukket ledninger til Assens. Men der har vi i hvert fald to, der er rene, siger Birger Strandby Ernst og fortæller, at processen formentlig kommer til at foregå lidt hurtigere efter fundet af pesticider.

HVAD ER DESPHENYL CHLORIDAZON

Kommunen: Fin håndtering

Det er Assens Kommune, der har tilsynsmyndigheden med vandværkerne. Miljø- og naturchef Annette Bæk er tilfreds med Assens Forsynings håndtering af fundet af sprøjtegift.

- På den korte bane har de gjort det eneste, der var at gøre. Man finder lige nu de her stoffer rundt omkring i landet, og Assens Forsyning har på eget initiativ taget prøver af vandet. Det har de taget konsekvensen af ved at lukke de boringer, der har trukket det forurenede vand op, siger Annette Bæk. 

Vandprøverne er foretaget i sidste uge, og kommunen fik mandag resultaterne. Som konsekvens af fundet af pesticidresterne har Assens Forsyning taget Engmose-boringen ud af Kildebakken Vandværks Forsyning.

På Mariendal Vandværk, nord for byen, er det kun Dybdal-boringen, der fortsat bruges. 

På Kildebakken Vandværk, der ligger centralt i Assens, leverer to af boringerne fortsat rent drikkevand til områdets husstande i et forhold, der gør, at grænseværdien for kvaliteten af drikkevand overholdes.

Tester løbende

Alle vandværker i Danmark er forpligtet til løbende at teste kvaliteten af deres drikkevand.

Efter en række fund af sprøjtegifte i fynske vandværker, er de blevet pålagt at foretage ekstraordinære prøver for at spore desphenyl chloridazon, der er et stof, som de under normale forhold ikke er forpligtet til at teste for.

Udover Fraugde–Over Holluf Vandværk er der fundt pesticid-rester i vandet hos Dalumværket, Staurbyskov Vandværk, Lindved Vandværk, Kerteminde Forsyning og Fangel Vandværk. Sidstnævnte har dog netop åbnet for en af to boringer, og leverer derfor igen rent vand.

Desphenyl chloridazoner også fundet i vand fra vandværker i blandt andet Slagelse og Esbjerg.