Nyt pesticid også fundet i drikkevandet på Fyn

Pesticid-resten dimethylsulfamid er blevet fundet i vandprøver fra to af fem boringer hos Dalumværket. I begge tilfælde er mængden under grænseværdien.

Der er blevet skruet op for kontrollen af drikkevandet på vandværker landet over, efter vandprøver fra otte ud af 14 af vandværkerne i Hovedstadens Forsyning, HOFOR, tidligere på ugen afslørede spor af pesticidresten dimethylsulfamid.

Også hos de fynske vandværker er der fokus på pesticider generelt og dimethylsulfamid i særdeleshed.

VandCenter Syd har allerede i august 2017 testet for stoffet på flere værker.

quote Vi vil selvfølgelig helst ikke se pesticidrester i drikkevandet overhovedet

Andreas Bassett

På Dalumværket var der to fund af dimethylsulfamid, som dog begge lå under grænseværdien. Efterfølgende VandCenter Syd derfor foretaget yderligere undersøgelser, senest på samtlige vandværker i januar 2018.

Også januarprøverne viste, at Dalumværket er det eneste værk, hvor der er fundet spor af dimethylsulfamid. Pesiticidresten blev fundet på to af fem boringer.

På begge boringer er der dog tale om fund under den tilladte grænseværdi af stoffet, som hidtil ikke har været på den liste over pesticider, som vandværkerne skal teste for. 

Miljøstyrelsen har meddelt, at stoffet fremover kommer på listen over stoffer, som vandværker i Danmark skal undersøge drikkevandet for. VandCenter Syd vil derudover have en særlig opmærksomhed på stoffet. 

- Vi vil selvfølgelig helst ikke se pesticidrester i drikkevandet overhovedet. Når det er sagt, så ligger vi under grænseværdien, så jeg er ikke umiddelbart bekymret, siger Andreas Bassett, der er driftschef i VandCenter Syd, til deres hjemmeside

Massive fund af sprøjtemidler

I løbet af sommeren og efteråret 2017 blev en række fynske vandværker lukket midlertidigt efter en stribe fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i vandet.

Desphenyl-chloridazon er et sprøjtemiddel, der fra 1964 til 1996 i Danmark blev brugt som ukrudtsbekæmpelse ved dyrkning af roer, rødbeder og løg.

Stoffet blev forbudt at bruge i Danmark i 1996. Stoffet er dog fortsat godkendt til brug i en række EU-lande.

Og nu er der altså dukket endnu et stof op, som vandværkerne skal teste vandet for. Andreas Bassett ærgrer sig over det seneste års fund af stoffer, man ikke tidligere har været opmærksom på. 

- Det taler for, at vi skal styrke forebyggelsen med skovrejsning og boringsnære beskyttelsesområder, der beskytter vores grundvandsressource og mulighed for at kunne levere rent drikkevand, siger Andreas Bassett.