Pesticid-fund i Oure: Der ventes at blive fundet gift flere steder

Der er fundet rester af pesticiden DMS i Oure. Svendborg Kommune venter at finde stoffet i andre vandværksboringer.

Mange års brug af pesticider i de sydfynske frugtplantager har nu ramt drikkevandet. Der er således konstateret indhold af pestcidet N,N-dimethylsulfamid (DMS) i Oure Vandværk.

Målinger af råvandet - det vand, der ikke er blevet renset i vandværket, inden det sendes ud til forbrugerne - viser en overskridelse på syv gange grænseværdien. Der er målt et indhold på 0,7 mikrogram pr. liter, og grænseværdien er 0,1 mikrogram pr. liter. 

Med fundet af DMS i Oure Vandværk forventer Svendborg Kommune at finde stoffet i andre vandværksboringer, da Tolylfluanid sandsynligvis har været anvendt til de mange frugttræer i plantagerne rundt om på Sydfyn, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Oure Vandværk har derfor igangsat en straksprøve af vandværksvandet. Vi forventer, at denne prøve viser et mindre indhold af DMS, da den råvandsboring, der havde en stor overskridelse, har været taget ud af drift i en længere periode og fortsat vil være taget ud af drift. Resultatet fra denne prøve har vi om fem dage, siger afdelingschef Birgitte Kring Frederiksen, Svendborg Kommune.

Yderligere analyser

Oure Vandværk har analyseret sine tre vandboringer for DMS. Og medio juli 2018 viste analyserne, at der fandtes DMS i råvandet fra to boringer.

Fakta

Derfor blev det aftalt med Svendborg Kommune, at der skulle foretages yderligere analyser af det vand, der sendes ud til forbrugerne, altså efter behandling i vandværket. 

Der blev derfor straks udtaget vandprøver, og den ene boring, hvor overskridelsen var størst, blev taget ud af drift.

Styrelse: Ingen fare for borgerne

Styrelsen for Patientsikkerhed mener ikke, at der er nogen sundhedsrisiko forbundet med at indtage drikkevand fra Oure vandværk med det aktuelle indhold af DMS.

- Men vi opfordrer Svendborg Kommune og Oure Vandværk til hurtigst muligt at finde en løsning, så drikkevandet overholder kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen, siger overlæge Helene Bavnhøj Hansen, Styrelsen for Patientsikkerhed.