I det fynske folks tjeneste

Så flyder vandet igen fra Dalum

Vandværket i Dalum bliver genåbnet på nedsat kraft. To af fem boringer er taget ud af drift på grund af for højt indhold af sprøjtegift.

Dalumværket, der blev lukket onsdag i sidste uge efter fund af stoffet desphenyl-chloridazon, kan nu åbne igen, men på nedsat kraft.

To af værkets fem vandboringer er så forurenede, at de er taget ud af drift. En boring er helt fri for desphenyl-chloridazon, og hovedparten af værkets vand kommer herfra. 

En af de tilbageværende boringer er forurenet under grænseværdien, en anden ligger over grænseværdien. Vandet herfra bliver blandet med vand fra den rene boring, så mængden af desphenyl-chloridazon er under de tilladte 0,1 mikrogram per liter.

- Vores beregninger viser, at den nye indvindingsstrategi vil give vand fra Dalumværket, der holder sig langt under grænseværdien, nemlig med et indhold af desphenyl-chloridazon på omkring 0,02 mikrogram per liter, siger driftchef i VandCenter Syd Andreas Bassett.

Tidligere har vandværket i Lindved været lukket og igennem samme procedure, og der er også fundet desphenyl-chloridazon andre steder i landet.

Derfor er flere vandforsyningsselskaber - blandt dem VandCenter Syd - gået i gang med at undersøge vandet for stoffet, selvom det ikke er et krav fra myndighederne.

Professor frygter for fremtiden
Styrelsen for Patientsikkerhed beroliger med, at de mængder, der er fundet af stoffet hidtil, ikke giver grund til bekymring for sundheden.

Men professor i miljømedicin på Syddansk Universitet Phillipe Grandjean frygter, at der fremover vil findes langt højere mængder af den ulovlige sprøjtegift i drikkevandet.

- Det, vi ser af forurening i drikkevandet, er jo kun et øjebliksbillede. Vi må jo regne med, at der er en hel masse på vej ned, og det her kan meget vel bare være begyndelsen på en forurening, der kan blive meget værre, sagde han for nylig til TV 2/Fyn.

Læs også Sprøjtegift i fynsk vand: Nu skal vandværker til pesticide-møde

Fortidens synder dukker frem
Vandværkerne i Lindved og Dalum leverer cirka en tredjedel af alt det vand, VandCenter Syd forsyner sine omkring 170.000 kunder med.

Stoffet desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af sprøjtemidlet chloridazon, der er forbudt i Danmark, men som tidligere blev brugt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

Grundvand er mellem 20 og 200 år gammelt, når det pumpes op, og derfor er det fortidens synder, der nu giver problemer.

VandCenter Syd besvarer spørgsmål om desphenyl-chloridazon