Trods nyt pesticid-fund: Vandværk kører videre

Fangel Vandværk sydøst for Odense har fundet rester af sprøjtemidlet desphenyl chloridazon i drikkevandet. Alligevel har de ikke lukket ned for vandværket.

I løbet af de seneste to uger har der været problemer med drikkevandet på en række fynske vandværker.

Fangel Vandværk er således det fjerde fynske vandværk, der har fundet pesticidrester i drikkevandet.

Mængderne af pesticider, der er fundet i boringen ved Fangel Vandværk, ligger over de tilladte grænseværdier, men myndighederne har vurderet, at der ikke er en direkte sundhedsrisiko forbundet med fortsat at drikke vandet fra Fangel Vandværk.

Hvad er desphenyl chloridazon

Vandværket har derfor besluttet ikke at lukke boringen.

Accepteret mængde - men over grænseværdien

Når myndighederne vurderer den sundhedsmæssige effekt af indtagelse af et stof, taler man om det accepterede daglige indhold, ADI, som er et tal for, hvor meget man maksimalt må indtage af et givent stof per dag, før det er sundhedsskadeligt. 

Ifølge Miljøministeriet er det accepterede daglige indhold for indholdet af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevand 240 mikrogram per liter, hvis man drikker to liter vand om dagen.

Fundet i boringen på Fangel Vandværk ligger på 0,18 mikrogram per liter, altså et pænt stykke under de accepterede 240 mikrogram per liter.

Men da grænseværdien for pesticider i drikkevand ligger på 0,1 mikrogram per liter, har Fangel Vandværk valgt at reagere alligevel. 

Alternativet muligvis med samme problem

At Fangel Vandværk fortsat sender vand fra boringen ud til beboerne i området skyldes dog også, at deres nødløsning muligvis er ramt af samme problemer.

quote Det er første gang, vi tester for dette stof. Af samme grund kan vi ikke sige noget om, hvor længe forureningen har stået på

Bestyrelsen, Fangel Vandværk

Fangel Vandværks alternative boringer hører under vandværket i Allested-Vejle, men det kan de lige nu heller ikke bruge, da der endnu ikke er foretaget analyser af deres vand. 

Derfor ved bestyrelsen på Fangel Vandværk endnu ikke, om vandet fra Allested-Vejle Vandværk ligeledes er forurenet med pesticider. 

Der skal i dag, onsdag, tages nye prøver fra både Allested-Vejle Vandværk og Fangel Vandværk for at klarlægge, hvilket af de to de eventuelt skal bruges, indtil der er fundet en mere langsigtet løsning.

Prøver i sidste uge

Alle vandværker i Danmark er forpligtet til løbende at teste kvaliteten af deres drikkevand. Prøven der indeholdt pesticider i vandet fra Fangel Vandværk, blev taget sidste mandag, den 28. august, efter en række fund af sprøjtegifte i fynske vandværker. 

Stoffet desphenyl chloridazon er under normale forhold ikke et stof, som vandværkerne er forpligtet til at teste for. Derfor ved Fangel Vandværk heller ikke, hvor længe der har været pesticidrester over de tilladte grænseværdier i drikkevandet.

- Det er første gang, vi tester for dette stof. Af samme grund kan vi ikke sige noget om, hvor længe forureningen har stået på – og dermed, hvor længe, kunderne har drukket vand med pesticid over grænseværdien, skriver vandværket på sin hjemmeside. 

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Niels Chr. Larsen.