I det fynske folks tjeneste

Patientforeningen: Uacceptable forhold på OUHs fødegang

Det er ikke acceptabelt for forældre at få et nyt barn bragt til verden under så risikable forhold, melder Patientforeningen ud.

01:01

01:01

1 af 2

- Man må forvente at ledelsen gør noget ved de risikable forhold meget hurtigt, siger Niels Jørgen Langkilde, som er Landssekretær for Patientforeningen.

Den udmelding kommer efter, TV 2/Fyn har fået aktindsigt i en rapport, som Arbejdstilsynet har udarbejdet efter to besøg på OUH’s Afdeling D i december. En rapport, som viser at jordemødrene arbejder under stærkt kritisable forhold. De har nemlig alt for travlt.

Niels Jørgen Langkilde siger, at de forhold, som Arbejdstilsynet beskriver, på ingen måde er acceptable for de fødende.

En fødsel skal jo være en familiebegivenhed, som involverer familien på en god måde.

- Jeg tror, der må komme nogle små og store fejl i sådan en proces. Det er ikke tilfældigt, at Arbejdstilsynet sætter sig ned og skrifler sådan en rapport. Det er fordi, der er noget at kritisere, og det skal man tage dybt alvorligt.

Hele systemet bør laves om

Niels Jørgen Langkilde mener, man er man nødt til at se på hele ressourcetilførslen, men også organiseringen af fødeafsnittet på OUH. På den måde kan man finde ud af, om man i dag organiserer fødsler på den bedste måde, eller om man skal give kvinder og familierne valgmuligheder, så der bliver miljøer uden for de store kæmpesygehuse - også hvor familien lettere kan komme til og fra.

- En fødsel skal jo være en familiebegivenhed, som involverer familien på en god måde.

 

 To fødestuer og 16 timer med fuld fart på

Arbejdstilsynet har interviewet et udsnit af jordemødrene, arbejdsmiljørepræsentanter, ledende medarbejdere og afdelingens ledelse. De ansatte oplyser blandt andet, at de føler sig meget slidte og udkørte, og at de har oplevet kolleger, der græder på grund af det store arbejdspres. Derudover følger en række eksempler på opgaver, som de ikke kan nå at løse, fordi arbejdspresset er for stort.

Generelt tegner tilsynsrapporten et billede af en presset fødeafdeling, hvor de ansatte løber både stærkt og langt. Der er rolige dage, men i en travl periode kan de ansatte være på arbejde i 16 timer med fuld fart på. Jordemødrene er så bundet til patienterne, at de ikke kan forlade fødestuen i løbet af en otte-timers vagt - og der er ikke tid til en pause, hvor de kan få noget at spise. Og så har de vagter, hvor én jordemoder skal være på to fødestuer på samme tid.

 

De ansatte oplyser, at de i snit har mellem to og fire ekstravagter om måneden, fordi der mangler jordemødre. Og på næsten hver eneste vagt mangler de en kollega. Dette skyldes ledige stillinger og langtidssygefravær.

OUH skal inden den 3. maj give deres svar til Arbejdstilsynet.

FØDEAFDELINGEN PÅ OUH

Varetager ca. 3.500 fødsler om året
Har ét modtagerum og ti fødestuer
Der er ca. 100 jordemødre på hele afdelingen
Varetager de mest komplicerede fødsler i Region Syddanmark. Bl.a. børn med tarmkirurgiske lidelser og hjertemisdannelser

 

02:40

Sådan er forholdene på OUHs fødegang

Luk video