I det fynske folks tjeneste

Tillidsmand: Arbejdspres tager tid fra de fødende

En rapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i, viser, at jordemødrene på OUH har så stort et arbejdspres, at det risikerer at forringe deres sikkerhed og sundhed

00:29

Tillidskvinde for jordemødrene på OUH, Lene Møller Andersen.

1 af 2

Når jordemødrene træder ind af døren på OUH i Odense, er det i mange tilfælde til en rigtig travl hverdag. I 80-90 procent af fødslerne når de ikke de ting, de skal. Det fastslår en rapport, som Arbejdstilsynet har lavet efter to besøg på OUH’s Afdeling D i december måned 2015. En rapport, som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Oven på rapporten overvejer Arbejdstilsynet at give afdelingen et strakspåbud, som betyder, at fejlen skal udbedres med det samme, fordi arbejdsmængden og tidspresset er for stort, og det øger risikoen for, at det forringer sikkerheden og sundheden for de ansatte. 

Jeg har oplevet grædende jordemødre efter en vagt. Jeg har også selv grædt.

- Arbejdspresset er stort. Vi får tildelt flere arbejdsopgaver end tidligere, blandt andet fordi flere tager hjem hurtigere efter fødslen, og det kræver en anden hjælp, siger Lene Møller Andersen, tillidsrepræsentant på OUH for jordmødrene.

Tid er afgørende for trygheden

Arbejdstilsynet har interviewet et udsnit af jordemødrene, arbejdsmiljørepræsentanter, ledende medarbejdere og afdelingens ledelse. De ansatte oplyser blandt andet til rapporten, at de føler sig meget slidte og udkørte.

De siger også, at de i 80-90 procent af tilfældene ikke når de opgaver, de skal nå i løbet af en dag ifølge kvalitetsprocedurerne. Det drejer sig eksempelvis om at have tid til at tjekke om amningen fungerer, og tjekke moderen for blødninger, inden hun og barnet sendes videre til sengeafsnittet.

- Det er tid til den fødende, der kommer ind, som vi må give afkald på. Og den tid er afgørende for den tryghed, som kvinden og hendes partner føler, når de kommer ind på fødegangen, siger Lene Møller Andersen.

Grædende medarbejdere  

Det store arbejdspres, som i manges tilfælde ender op på 16 timers arbejde og flere ekstravagter i løbet af en måned, koster da også på kontoen for overskud hos de ansatte.

- Jeg har oplevet grædende jordemødre efter en vagt. Jeg har også selv grædt, siger Lene Møller Andersen og understreger, at selvom travlhed er blevet hverdag på afdelingen i Odense, skal der i fremtiden komme flere hænder og mere tid til de gravide og fødende. 

OUH skal inden den 3. maj give deres høringssvar til Arbejdstilsynets betragtninger.