283472-9922716c.jpeg
283472-9922716c.jpeg
rv_2
Radikale Venstre
Sofie Carsten Nielsen
Født 24/5/1975 i Birkerød - Gift - 2 børn - 2200 København N
Nuværende stilling: Politisk leder for Radikale Venstre
Hvorfor bør man stemme på dig?
Danmark står over for nogle store udfordringer på klimaområdet, ift. unges trivsel og manglen på medarbejdere og kolleger rundt omkring i hele samfundet - både i det offentlige og private. De udfordringer skal vi sætte os for at løse i næste valgperiode. Og jeg mener de langsigtede, stabile løsninger på de store udfordringer skal findes hen over midten i dansk politik med både røde og blå partier. Jeg vil arbejde for mere ro i den offentlige sektor, hvor medarbejderne løber alt for hurtigt. Jeg vil arbejde for bedre uddannelser, så vi skaber bedre rammer for børn og unges trivsel. Jeg vil løse klimakrisen og trække Danmark i meget, meget grønnere retning. Jeg går til valg på at flytte Danmark i en retning, hvor flere får bedre hjælp, hvis de har brug for den. På at flytte Danmark i en retning, hvor du og jeg hver især får bedre muligheder for at leve de frie liv, vi hver især drømmer om. På at flytte Danmark i en retning, hvor alle behandles ordentligt uanset baggrund.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Oksekød er en af de helt store klimasyndere. I gennemsnit udleder 1 kg. oksekød 52 kg. CO2. Fx så udleder 1 kg. oksemørbrad 152 kg. CO2, hvilket svarer nogenlunde til en køretur til Paris. Med en CO2-afgift på 750 kr. som er blevet vedtaget i forbindelse med den politiske aftale om en grøn skattereform svarer det til omkring 20 kr. pr. oksekød. Når Radikale Venstre går til forh... Læs mere

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi så gerne, at de store udledere, herunder særligt virksomheder som Aalborg Portland, i højere grad blev forpligtet til at foretage de nødvendige investeringer i den grønne omstilling. Men vi skal også finde en balance, så alle arbejdspladserne og folks job ikke bare ryger til udlandet, men bliver i Danmark. Vi er glade for aftalen om den grønne skat - men det skal også være k... Læs mere

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi hører nødråbet fra medarbejderne i den offentlige sektor, som løber for hurtigt og føler sig oversete. Vi tror, at problemet er større end aflønning. Derfor har vi afsat 5 mia. kr. til bedre normeringer i den offentlige sektor, og vi vil fjerne unødige regler og regulering. Vi afventer rapporten fra lønstrukturkomiteen, som skal se på lønudviklingen i den offentlige sektor, ... Læs mere

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Cigaretter og nikotin er blandt de væsentligste årsager til for tidlig død og den ulighed i sundhed vi har. Vi havde meget gerne set at prisen på cigaretter var sat væsentligt mere op og at stigningen var kommet med det samme i stedet for gradvist, da vi ved, at et prischok har den største effekt. Radikale vil ikke forbyde tobak, men vi vil gerne begrænse særligt unges tilskynd... Læs mere

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er krig i Europa. Det er vi nødt til at tage bestik af. Vi skal bruge pengene på forsvar fordi sikkerhed koster. Vi er først og fremmest nødt til at kunne forsvare Danmark. Og det koster penge. Derfor er det positivt, at Danmark nu har sat et klart mål for at møde NATOs målsætning. Tiden frem mod 2033, hvor vi er oppe på 2 %, skal bruges på at finde ud af, hvordan vi bruger... Læs mere

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker at hæve udviklingsbistanden til 1 % af BNI. Det er i Danmarks interesse at hæve udviklingsbistanden. Vores udviklingsbistand virker og har hjulpet tusinder og tusinder af mennesker til en lysere fremtid. Det har været godt for dem, men det har også været godt for os, fordi vi har bidraget til stabilitet i vores nærområder og fået en udenrigspolitisk indflydelse, som v... Læs mere

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have anstændige levevilkår for personer med lave indkomster og vores samfund skal bevare sammenhængskraften. Men det er ikke problematisk med mindre ændringer i uligheden som følge af f.eks. lavere skat på arbejdsindkomst eller en højkonjunktur, hvor både arbejds- og kapitalindkomster kan stige meget.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker ikke at kompensere alle danskere for de stigende priser. Det vil blot drive inflationen højere op og være en ond spiral. Men det kan være nødvendigt at kompensere udvalgte grupper, som kan være ekstra hårdt ramt af f.eks. af stigningen i energipriserne.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den offentlige hjælp skal være til rådighed til dem, der har brug for det. Vi er åbne for at diskutere, hvorvidt der i fremtiden er brug for at indføre øget brugerbetaling for dem, der har mest. Vi arbejder for mere frit valg og mulighed for tilkøb uden, at det er på bekostning af de offentlige ydelser, der er tilgængelig for alle.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil prioritere, at der følger flere penge med, når antallet af ældre stiger. Andre velfærdsområder skal ikke miste ressourcer. Vi vil gennemføre de nødvendige reformer, så der er plads til både flere ældre, bedre børnehaver og stærke uddannelser. Derudover vil vi arbejde for, at der bliver mere fleksibilitet og flere muligheder til seniorer. Den stigende levealder en kæmpe s... Læs mere

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udlændingepolitikken er på en række punkter blevet for stram og hindrer blandt andet danskere i at bo i deres hjemland med den, de elsker. Flygtninge skal ikke sendes tilbage til usikre forhold, ligesom udlændinge, der bidrager og integrerer sig, skal have mulighed for at blive i Danmark.

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker, at der kommer en fælles EU-løsning på et asylsystem, der ikke hjælper mennesker på flugt. Med regeringens plan vil udlændinge, der søger asyl i Danmark blive sendt til Rwanda, hvor de både skal have behandlet deres sag, men også efterfølgende vil få ophold, hvis de bliver anerkendt som flygtninge. Det mener vi er en dårlig ide, bl.a. fordi Rwanda er et land med store... Læs mere

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Moderne a-kraft er både grønt og sikkert. Men a-kraft er også for dyrt, går alt for langsomt og passer ikke til Danmarks energisystem. Og så må vi ikke glemme den manglende folkelige opbakning. For hvem vil have et atomkraftværk som nabo eller radioaktivt affald gravet ned i baghaven. Der er ingen tvivl om at a-kraft vil spille en vigtig rolle i den globale klimakamp, men ikke ... Læs mere

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Radikale Venstre vil gøre Danmark uafhængige af russisk kul, olie og gas. På rekordtid. Det er vores politiske mål at halvere Danmarks afhængighed af naturgas allerede i 2025. Så længe vores energiforsyning afhænger af fossil energi fra bl.a. Rusland, er vi sårbare. Men endnu værre bidrager vi indirekte til finansiering af krigene i Ukraine, Yemen og Syrien når vi sender millia... Læs mere

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker et permanent løft af psykiatriområdet. Psykiatriske sygdomme skal ligestilles med fysiske sygdomme, så psykiatrien kan få den nødvendige opmærksomhed. Vi vil særligt fokusere på børn og unge, hvor udviklingen i behovet for hjælp og behandling i psykiatrien er alarmerende. Derudover skal vi investere i forskning og forebyggelse. Ulighed i sundhed er særligt stor indenf... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mangler pædagoger. Pædagogerne ude i daginstitutionerne oplever desværre, at der ikke er tid nok til det enkelte barn. Alle børn fortjener en tryg barndom med leg og nærvær. Vi har derfor i Radikale Venstre været med til, at indføre minimumsnormeringer. Minimumsnormeringer er en del af svaret, men ikke uden at uddannelse af pædagoger følger med. Vi vil investere i uddannelse... Læs mere

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uddannelse er en gave, vi giver til hinanden. Det er en god investering for vores samfund, at man har et levegrundlag, mens man studerer. Vi har en masse unge mennesker, der gør alt det, vi som samfund har bedt dem om: De engagerer sig og tager en uddannelse, og nu er man ved at fjerne deres levegrundlag. Det er den forkerte vej at gå

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skolerne skal i den grad gøre mere for at hjælpe særligt udfordrede børn - men ikke på bekostning af de andre elever. Folkeskolen er ikke enten eller, den er både og. I Radikale Venstre vil vi bruge 1 mia. kr. årligt målrettet de elever, der har det sværest. Det skal give kommunerne luft til, at iværksætte de tiltag, der er nødvendige lokalt, så vi får alle elever med. Folkesko... Læs mere

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den overordnede balance er generelt ok. Vi mener dog, der er nogle meget dårligt stillede grupper i Danmark, som vi skal hjælpe mere. Det gælder f.eks. borgere på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse (integrationsydelse) og sårbare personer på kanten af arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi gøre op med de rabatter og særordninger vi giver, blot fordi man har nået pensionsalderen... Læs mere

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi accepterer, at der er flertal i Folketinget for tidlig pension (Arne-pension). Men vi går ikke til valg på at bevare eller afskaffe den. Vi mener generelt, der er for mange tidlige tilbagetrækningsordninger med både efterløn, Arne-pension og seniorpension. Det er vigtigt, man kan trække sig tilbage, hvis man er nedslidt. Det formål dækker seniorpensionen, som man kan få op t... Læs mere

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minksagen er et ulykkeligt udtryk for den lukkethed og magtfuldkommenhed, som regeringen har udvist i løbet af sin regeringsperiode. Kommissionens beretning bakker op om denne analyse, men viser os samtidig, at det juridiske spor er en blindgyde, da Mette Frederiksen ikke havde kendskab til den manglende hjemmel og derfor ikke bevidst vildledte. Derfor tog Radikale Venstre den ... Læs mere

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sagen er blevet undersøgt grundigt af en kommission bestående er tre uvildige jurister – en landsdommer, en advokat og en professor. Minkkommissionen har efter mere end et års arbejde, 74 afhøringer og 1,1 mio. siders dokumenter vurderet, at Mette Frederiksen ikke havde kendskab til den manglende hjemmel, ligesom der ikke peges på konkrete forhold, der understøtter, at der er h... Læs mere

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke have en nedlukning, som den vi oplevede tilbage i marts 2020. Eksempelvis ønsker vi ikke, at børn og unge sendes hjem fra skole og uddannelser. Delvise og målrettede nedlukninger kan blive nødvendige, så vi kan passe på de svageste i vores samfund, og der har vi heldigvis lært meget ift. hjemmearbejde, virtuelle konsultationer ved lægen mm. Men vi ved og kan så meg... Læs mere

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er svært at svare på forhånd og det vil vi ikke lægge os fast på. Det vil afhænge af en række faktorer, især belastningen på sundhedsvæsenet på det givne tidspunkt. Men det kan ikke afvises, at det potentielt kunne blive nødvendigt.

Det er vigtigere at investere i bæredygtige transportformer som kollektiv trafik og cyklisme end at udvide og udbygge motorveje som Hillerødmotorvejen, Frederikssundmotorvejen og Motorring 3 og 4.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have trafikanter fra sorte biler over i grønne biler. Og fra biler over i busser, elektriske tog og på cykler. Det kan vi kun gøre ved at øge investeringer i den kollektive trafik så toget og bussen bliver et reelt alternativ til bilen. Radikale Venstre vil arbejde at øge kvaliteten af den kollektive trafik og sikre tog og busser til tiden. Lykkes vi med det, vil der fr... Læs mere

Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kommunal udligning er ikke en kamp mellem Øst og Vestdanmark. Nogle af de steder, som har allermest brug for udligningen er fx Vestsjælland, Lolland og Langeland. Udligning handler ikke om geografi, men om en kommunens specifikke sammensætning ift ældre, børnefamilier, sociale problemer mv. Det er afgørende for Radikale Venstre, at det ikke er postnummeret, der afgør kvaliteten... Læs mere

Der skal være strengere miljøkrav til industri og landbrug, som ligger nær naturområder som åer og søer for at forhindre forureningsudslip, selv hvis kravene medfører ekstra udgifter for virksomhederne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja. For Radikale Venstre står princippet om, at forurener skal betale for egen udledning centralt i omstillingen mod et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Det gælder når vi taler om udledninger af drivhusgasser, men bestemt også når vi taler om forurening af vores vandløb, åer og i sidste ende vores drikkevand.

For at nedbringe trængsel, luftforurening og CO₂-udledning skal der indføres roadpricing, så bilister takseres for at køre i København og omegnskommunerne Hvidovre, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Gentofte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Roadpricing er det vigtigste virkemiddel til at reducere trængsel, luftforurening og CO₂-udledning fra trafikken. Tiden er ikke længere til at bekæmpe trængsel ved at udvide vejene, men ved at bruge dem mere intelligent end vi gør i dag. Det er muligt med et roadpricingsystem som ikke blot tager højde for hvor mange gange du kører ind og ud af en zone eller hvor længe du kører ... Læs mere

For at få flere i hovedstaden til at vælge cyklen frem for bilen skal der indføres et særligt kørselsfradrag til cyklister, så pendlere, der cykler seks kilometer eller mere på arbejde, kan få et skattefradrag.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have folk flyttet fra sorte biler over i grønne transportformer, fx bus, elektriske tog og cykler. Det kan vi kun gøre ved at øge investeringerne i den kollektive trafik og cykelstier så tog, bus og cykel bliver et reelt alternativ til bilen. Det arbejder Radikale Venstre for.

Der skal gøres mere for at nedbringe trafikstøjen for beboere langs statens vejnet i hovedstadsområdet. Staten skal i højere grad end tidligere finansiere dette, selv hvis det sker på bekostning af andre infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nedbringelse af støj, luftforurening og andre gener fra trafikken er vigtig i alle områder af Danmark - ikke alene i Hovedstadsområdet. Det er allerede muligt i dag for kommuner at lave nulemissionszoner i byerne. Radikale Venstre så gerne at denne mulighed blev udvidet til at gælde flere typer af køretøjer og større dele af byerne. Det er både godt for luftkvaliteten og støjen... Læs mere
Curriculum Vitae

Politisk karriere (18)

Partiformand, Folketinget

2020-d.d.

Folketingskandidat, Københavns Omegns Storkreds

2019-d.d.

Europaordfører

2018-d.d.

Medlem af Europaudvalget

2018-d.d.

Uddannelses- og forskningsordfører, Folketinget

2016-d.d.

Udlændingeordfører, Folketinget

2016-2018

Integrationsordfører, Folketinget

2016-d.d.

Næstformand for folketingsgruppe, Folketinget

2015-2015

Beskæftigelsesordfører, Folketinget

2015-2018

Uddannelses- og forskningsminister, Folketinget

2014-2015

Stedfortrædende politisk leder i folketingsgruppe, Folketinget

2014-d.d.

Formand for folketingsgruppe, Folketinget

2012-2014

Folketingsmedlem, Københavns Omegns Storkreds

2011-d.d.

Næstformand for folketingsgruppe, Folketinget

2011-2012

Medlem af Beskæftigelsesudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Retsudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Erhvervskarriere (3)

Politisk chef, Ingeniørforeningen IDA

2010-2011

Souschef, Ligestillingsministeriet

2004-2009

Politisk konsulent, Europa-Parlamentet

2002-2004

Uddannelse (2)

Master, Europakollegiet i Brügge, Belgien, Europæisk politik og administration

2000-2001

Cand.scient.pol, Københavns Universitet

1995-2002

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

2467
Radikale Venstre
15266
valgt ind
Folketingsvalg 2019

8955
Radikale Venstre
33638
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Radikale Venstre
Personlige stemmer
2467
Partiet i alt
15266
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
8955
Partiet i alt
33638