283285-86ac6099.jpeg
283285-86ac6099.jpeg
c_2
Det Konservative Folkeparti
Mai Mercado
Født 20/8/1980 i Tønder - Gift - 2 børn - Ikke oplyst
Nuværende stilling: Folketingsmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Økonomien bliver ikke bedre, hvis vi fortsætter mod afgrunden på første klasse. Alle indkomstgrupper i Danmark er blevet fattigere de seneste 3 år – og mere end 40 skatter og afgifter er blevet sat yderligere op, og gør hverdagen endnu dyrere for alle danskere. Men er velfærden blevet bedre? Det skal du spørge dig selv om! Vi skal en ny vej; en klassisk borgerlig vej. Med mere frihed - lavere skat – og investering i kernevelfærd. For det er blevet dyrt at være dansker. Men det behøver det ikke at være. Vi kan give danskerne flere af deres egne penge, mens vi holder hånden under velfærden.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har allerede for mange udgifter. Det er dyrt at være dansker. Regeringen har hævet skatter og afgifter 40 gange i de seneste tre år. Så nej tak til nye kreative afgifter.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da vi foreslog en grøn skattereform kaldte klimaministeren det for en "Georg Gearløs" forslag. Men det lykkedes at få hele Folketinget med, og den sikrer at dem der udleder mest CO2 også betaler mest - og det endda uden at det koster en masse arbejdspladser. Det er en god aftale og viser at vi godt kan samarbejde om gode løsninger.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er bluff når Mette F lover højere løn til sygeplejerskerne. Det er ikke Christiansborg der deltager ved forhandlingerne. Det gør arbejdsmarkedets parter. Men vi kan til gengæld afsætte midler, der gør arbejdsvilkårene bedre i sundhedssektoren, eksempelvis for sygeplejersker. Helt konkret skal vi ansætte flere i sundhedssektoren, så der er mere personale om opgaverne.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Priserne på cigaretter er steget, og det kan muligvis godt lade sig gøre at lave en mindre stigning. MEN en 20 kroners stigning vil betyde, at folk i stedet henter deres cigaretter på den anden side af grænsen eller der opstår et illegalt marked. Det er vi ikke interesserede i.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er med i NATO. Alle lande har forpligtet sig på de 2 procent. Det er på tide vi lever op til vores forpligtelser. Det har vi sagt i mange år - og det er glædeligt at andre partier også har fået øjnene op for at frihed ikke er gratis. Der er krig i Europa.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger faktisk et større beløb på ulandsbistand, og vi har sagt ja til den regning, der følger med at hjælpe ukrainske flygtninge i Danmark. Derfor har vi ikke prioriteret midler til også at sende flere penge til andre lande.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er et af verdens allermest lige lande. Mere lighed er ikke et mål for os. Bliver de rigeste rigere er det ikke et problem, for de betaler det mere i skat - og dermed kommer der flere indtægter i statskassen (og flere arbejdspladser i øvrigt).

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal lette skatten på arbejde, sætte elafgiften mest muligt ned, lette afgifterne på dagligvarer og støtte dem, der gør deres bolig mere klimavenlig. På den måde vil vi gerne kompensere. Vi er til gengæld imod regeringens checks, som er sendt til folk uden stigende regninger, herunder en tidligere topchef, beboere på kollegier, der ikke får en ekstra regning og udsatte b... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Meget meget stort nej!! Vi vil ikke indføre brugerbetaling. Men vi vil godt gøre det muligt at den ældre kan tilkøbe ekstra hjemmepleje, rengøring og bedre mad end det kommunale kan levere.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har valgt at prioritere flere penge til ældre og sundhedsområdet. Fordi det er her det halter mange steder.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan sagtens finde steder, hvor der kan strammes op. Fx tildele udlændinge statsborgerskab, selvom de har begået kriminalitet i småtingsadelingen. Jeg har set eksempler på 12-13 småkriminelle forhold hvor personen alligevel fik statsborgerskab. Det skal vi have ændret. Begår man kriminalitet hvert eneste år, så har man ikke taget Danmark til sig. MEN der er også nogle som... Læs mere

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det behøver ikke nødvendigvis være Rwanda. Det skal blot være et land der er nærområde til de lande vi modtager mange flygtninge fra, og som overholder internationale spilleregler. Vi kan hjælpe flere i nærområderne.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere professorer siger at atomkraft ikke passer til det danske energimiks og at energi ikke nødvendigvis bliver billigere. Til gengæld har vi sagt ja til at forske i atomkraft.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke proppe flere penge i Putins regime. Og energipriserne stiger energipriserne eksplosivt lige nu. Vi kan ikke bare se på at danskere går fra hus og hjem.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien skal have et løft. Ventetiderne til udredning i psykiatrien er fordoblet på et år og overstiger mere end 60 uger. Det er uholdbart at unge skal vente så længe på fx at blive udredt for autisme eller ADHD. vi må og skal sikre psykiatrien og vi skal også tage hånd om den begyndende psykiske mistrivsel inden den bliver alvorlig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som socialminister prioriterede jeg ekstra midler til personale til daginstitutioner med mange udsatte børn. Og vi er åbne overfor at der kan prioriteres flere midler. Men det behøver ikke gå ud over andres velfærd. Man kan eksempelvis spare på jobcentrene. De er en udgift, men de skaber ikke velfærd.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke en del af vores økonomiske plan, men vi vil gerne bruge flere penge på uddannelsernes kvalitet og indhold. I dag bruger vi mere på SU end på selve uddannelserne. Kunne man tage det sidste år på kandidaten (eller de to sidste) og omdanne til et lånebaseret system med lav rente, så er vi positive. Der kommer dog ingen ændringer før vi har en konkret model.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er uenig i at det skal ske på bekostning af de øvrige elever. Men selvfølgelig skal eleverne have hjælp til deres særlige behov. Rette indsats i rette tid er uhyre vigtigt. I dag er der mere end 1 års ventetid i psykiatrien på udredning, og dermed får børnene ikke hjælpen i tide.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

varmechecks, høje dagpenge til nyudannede der kommer lige fra SU, SU på kandidaten der kunne omlægges til billige lån, Arne-pension. Der bliver i den grad prioriteret penge til de forkerte. Og dem på samfundets bund kan bare se til. Den hjemløse, misbrugeren og den prostituerede ryger direkte gennem sikkerhedsmaskerne. Det skal vi altså have ændret.

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nedslidte skal have en værdig tilbagetrækning. Selvfølgelig. Men Arne-pensionen gives også til raske mennesker, der mest har arbejdet på deltid på kontor. Og år som selvstændig tæller ikke med. Fortæl lige det til ham der ejer et brolæggerfirma med 2 ansatte.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kan aldrig have gjort det rigtige når en kommission har vurderet at man brød loven. Og så har det kostet 19 mia kroner at slå et erhverv ned.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig bør det undersøges. En kommission kan kun vurdere om der er begået ulovligheder og fejl. De siger intet om hvorvidt man kan stilles til regnskab. Det kan en advokatundersøgelse sige noget om. Så den bør Folketinget få lavet.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Corona har generelt ikke kostet mange menneskeliv. Vi må ikke begå den fejl at holde samfundet mere lukket end nødvendigt.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er intet der tyder på at vi skal ty til så vidtgående værktøjer.

Politiet skal have tilført flere penge til bekæmpelse af bandekriminalitet i udsatte boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bandekriminalitet er også et problem på Fyn, og vi kan se der løbende popper bandegrupperinger op i det fynske - både i Odense og Nordfyn. Det skal vi til livs. Det kræver en meget hård knytnæve, og den skal de mærke hele tiden. Der skal laves en ny bandepakke. Den seneste lavede Søren Pape som justitsminister og det er 4 år siden. Det er tid til at tage jernhandsken på ig... Læs mere

Det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen på bekostning af finansiering af øvrige statslige infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den er svær jo. Hele præmissen for Storebæltsbroen (og det opdager man først, når man dykker detaljeret ned i det) – er, at alle infrastrukturinvesteringerne hænger sammen. Man kan ikke bare sige, at man vil gøre det gratis ét sted, for så kommer pengene til at mangle et andet sted. Der ligger et forlig på det – et slags kludetæppe-forlig. Man kan godt melde sig ud af d... Læs mere

Langeland Kommune bør sammenlægges med Svendborg Kommune for at imødekomme problemer med dårlig økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man risikerer at falde i den fælde, man er faldet i mange gange. At man laver en stor effektiviseringsøvelse for bedre at få økonomien til at fungere – jeg kan bare nævne politireformen, domstolsreformen, skolereformen – og til syvende og sidst opnår man ikke de økonomiske gevinster, man går og forestiller sig. Så længe Langeland Kommune og Svendborg Kommune ikke selv komme... Læs mere

Staten skal sikre billigere færger mellem Danmarks øer året rundt på bekostning af udbygning af andre trafikale projekter som motorveje og jernbaner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi anerkender, at det har været godt, at man under corona nedsatte priserne i sommerhalvåret på blandt andet Ærø. For det har en stor betydning, at man har en høj mobilitet, især når man skal være attraktiv for børnefamilier. Men jeg er uenige i, at man ikke kan sikre BÅDE billigere færger og udbygning af andre trafikale projekter. Der bør da være råd til begge dele, og det ... Læs mere

Endnu flere uddannelsespladser på videregående uddannelser skal flyttes fra Odense til andre fynske byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nu skal vi lige afvente hvordan den seneste aftale fungerer. Bliver de nyoprettede studiepladser udenfor de store byer søgt. Lad os blive klogere her førend vi flytter flere ud.

Staten har allerede bevilget 533 millioner kroner til letbanens etape 2 i Odense. Staten bør bevilge penge til yderligere udbygning af letbanen i Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det er lidt for tidligt bare sådan at svare ja. Odense Kommune skal være længere fremme med projektet og spørgsmålet er også hvor stor en andel det vil komme til at koste?
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Folketingsmedlem, Fyns Storkreds

2011-d.d.

Børne- og socialminister, Folketinget

2016-2019

Kommunalbestyrelsesmedlem

2013-2016

2.viceborgmester, Odense Kommune

2009-2011

Byrådsmedlem, Odense Kommune

2006-2011

Erhvervskarriere (1)

Konsulent, Energinet.dk

2008-2011

Uddannelse (2)

Cand.scient.pol, Syddansk Universitet

2001-2008

Student, Odense Katedralskole

1997-2000

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

4426
Det Konservative Folkeparti
16190
valgt ind
Folketingsvalg 2019

7877
Det Konservative Folkeparti
19256
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
4426
Partiet i alt
16190
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
7877
Partiet i alt
19256