283644-2aad4367.jpeg
283644-2aad4367.jpeg
a
Socialdemokratiet
Christian Rabjerg Madsen
Født 24/3/1986 i Silkeborg - Gift - 2 børn - 2650 Hvidovre
Nuværende stilling: Indenrigs- og boligminister
Hvorfor bør man stemme på dig?
OPGØR MED STIGENDE PRISER Voldsomme prisstigninger på især el, varme og fødevarer kan mærkes af de fleste danskere. Det er en krise, som er afgørende vigtig at håndtere. Det skal gøres klogt, ansvarligt og på en måde, så vi målrettet hjælper dem, der er hårdest ramt. VELFÆRDEN TÆTTERE PÅ Gode uddannelsesmuligheder i Syd- og Sønderjylland, et stærkt sundhedsvæsen inden for rækkevidde, en værdig ældrepleje og trygge rammer for vores børn kommer ikke af sig selv. Det arbejder jeg hver dag for. DANMARK I BEDRE BALANCE Jeg kæmper for sammenhængskraften i Danmark. Man skal kunne leve det liv, man ønsker uanset om du bor i Kolding eller København. Det kræver bedre fremkommelighed med bil, bus og tog, gode uddannelsestilbud, et nært sundhedsvæsen og et politi inden for rækkevidde. GRØNT LEDERSKAB I KAMPEN MOD KLIMAKRISEN Vi skal passe på vores jordklode, så vi efterlader den i bedre stand til vores børn og børnebørn. Vi skal passe på vores natur og bremse den globale opvarmning.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores sundhedspersonale er presset, og de løber i dag meget, meget stærkt. Der er brug for, at de får flere kolleger, så der bliver mere tid til patienten. Her spiller løn- og arbejdsvilkår naturligvis en rolle.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Regeringen har for nylig hævet prisen på cigaretter markant, og har derudover taget en række initiativer for at forebygge rygning, særligt for unge mennesker.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark og Europa står i en ny sikkerhedssituation med Putins krig i Ukraine. Danmark skal være rustet til den nye situation. Derfor er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier enige om et historisk løft af udgifterne til Forsvaret, så vi inden udgangen af 2033 når op på 2 pct. af BNP.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmark er ét af kun fem lande i verden, der lever op til FNs målsætning om at bruge 0,7 procent af BNI på udviklingsbistand. Det kan vi være stolte af, og vores indsats ude i verden gør en stor forskel.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal hjælpe målrettet dem, som er allerhårdest ramt af de stigende priser. De gør vi bl.a. med et loft over huslejestigninger, varmechecken, et loft over energiregningen, lavere elafgift og en midlertidigt forhøjet børnecheck. Samtidig skal vi føre en ansvarlig økonomisk politik, som ikke puster yderligere til de stigende priser.

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal prioritere vores velfærd, så der også bliver flere penge i takt med at der bliver flere ældre.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal skabe et mere retfærdigt og humant asylsystem. Vores nuværende asylsystem er grundlæggende uretfærdigt og dysfunktionelt. I dag dør tusindvis af mennesker på deres flugt via farlige migrationsruter igennem Sahara-ørkenen og i små både over Middelhavet. Samtidig tjener menneskesmuglere styrtende på at udnytte situationen. En stor del af de mennesker, der lykkes med at ko... Læs mere

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Atomkraft er dyrt, det tager alt for lang tid at etablere i Danmark, og så er der stadig ikke fundet en holdbar løsning på, hvordan man slipper af med atomaffaldet på en god måde. I Danmark er vi langt bedre stillet med at udbygget vores vind- og solenergi, som er langt billigere og kan gøres langt hurtigere. Der skal turbo på den grønne omstilling, hvis vi skal nås vores ambit... Læs mere

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det haster med at gøre os uafhængige af Putins gas. Derfor har vi også sat turbo på udbygningen af vindmøller og solceller.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal tilføres ekstra ressourcer til de mindste børn, og det har Socialdemokratiet også gjort hvert år, mens vi har siddet i regering. Det kræver at vi prioriterer velfærden og afsætter de ekstra midler, der skal til.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man skal kunne trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet efter et langt og hårdt arbejdsliv. Derfor gik Socialdemokratiet sidst til valg på at indføre en ret til tidlig pension for dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. Det lykkedes at gennemføre vores forslag, selvom blå partier kæmpede hårdt imod og kaldte det for bluff. Både Venstre og Konservative er fortsat... Læs mere

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det var sundhedsmyndighedernes klare vurdering, at en fortsat minkavl i Danmark var til fare for folkesundheden og for fremtidige vacciner. Det var en klar fejl, at der ikke var lovhjemmel, da man kommunikerede beslutningen ud, og at man først efterfølgende fik den på plads. Det havde også den politiske konsekvens, at den ansvarlige minister på daværende tidspunkt måtte trække ... Læs mere

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minkkommissionen har allerede lavet en stor og grundig undersøgelse og udgivet en over 1.600 siders lang rapport, som klart tilkendegiver, at statsministeren IKKE vidste, at der manglede lovhjemmel, da regeringen traf beslutningen om at aflive alle mink.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal undgå nye store nedlukninger, som var nødvendige i starten af pandemien og før vi havde vacciner.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er i orden at tvangsflytte beboere i boligområder som Stengårdsvej i Esbjerg, Nørager/Søstjernevej med flere i Sønderborg, Sundparken i Horsens og Skovvejen/Skovparken i Kolding for at bekæmpe parallelsamfund og kriminalitet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse skal stoppe, når den nuværende periode udløber til november.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Studerende skal have højere SU for at vælge videregående uddannelser i byer som Esbjerg, Vejle, Sønderborg, Haderslev og Kolding frem for i landets fire største byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges en bro fra Als til Fyn.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten skal sikre mere attraktive arbejdsforhold og højere løn til de læger, der slår sig ned i yderområderne i Syd- og Sønderjylland, så lægemangel i visse områder af landsdelen kan afhjælpes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal oprettes flere nærpolitistationer i Syd- og Sønderjylland.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at hjælpen ikke er for langt væk, når vi har brug for den. Vi skal kunne færdes trygt i hele landet. Derfor har regeringen også sikret 20 nye nærpolitistationer i hele landet.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (12)

Indenrigs- og Boligminister, Folketinget

2022-d.d.

Folketingsmedlem, Sydjyllands Storkreds

2015-d.d.

Miljøordfører, Folketinget

Ukendt dato

Formand for Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet, Folketinget

Ukendt dato

Næstformand for Miljø- og Fødevareudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Indfødsretsudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget, Folketinget

Ukendt dato

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer, Folketinget

Ukendt dato

Stedfortræder i Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Folketinget

Ukendt dato

Folketingskandidat

2011-d.d.

Politisk ordfører

2022-02-05-2022-05-01

Erhvervskarriere (4)

Udviklingskonsulent, Varde Kommune

2013-2015

Senior Consultant, JKL/MSL Group

2013-2013

Consultant, JKL/MSL Group

2011-2013

Kampagneleder, Folketingskandidat Nicolai Wammen

2010-2011

Uddannelse (2)

Cand.scient.pol, Aarhus Universitet

2006-2012

Student, Varde Gymnasium, Matematisk

2002-2005

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

7643
Socialdemokratiet
122001
valgt ind
Folketingsvalg 2019

6319
Socialdemokratiet
113641
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
7643
Partiet i alt
122001
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
6319
Partiet i alt
113641