50886-b9495257.png
50886-b9495257.png
enhedslisten
Enhedslisten
Victoria Velásquez
Født 18/7/1991 - Ikke oplyst - Ikke oplyst - Ikke oplyst
Nuværende stilling: Enhedslisten finans-, skatte- og erhvervsordfører
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har altid haft et kompas i maven om, hvad der var rigtigt at gøre. Det bruger jeg til i samspil med mennesker udenfor Christiansborg til at skabe politiske resultater og rykke samfundet i retning af mere ambitiøs klimahandling, mindre ulighed, bedre velfærd og en udlændingepolitik med hjerterum. Jeg kæmper for et mere retfærdigt og demokratisk samfund, hvor vi er trygge og har langt større indflydelse og magt over vores eget liv og muligheder end det er tilfældet i dag. Derudover ser jeg det som en hovedopgave at udvikle politikken sammen med dem det vedrører, så vi får så gode politiske resultater igennem som muligt, der rammer lige ind i det som der er brug for i hverdagen. Her brænder mit hjerte særligt for dem, der alt for ofte ikke får en stemme i den politiske debat, at de kommer med ind i maskinrummet og får indflydelse på den førte politik.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er dog afgørende, at der kommer en økonomisk kompensation til dem med de laveste indkomster.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er dog vigtigt at påpege, at det er en myte, at det skulle koste arbejdspladser. Den såkaldte lækageeffekt er af førende økonomer blevet præciseret og uddybet. Derudover vil der opstå mange arbejdspladser med den grønne omstilling og derudover skal de andre lande også leve op til de internationale forpligtelser på samme måde som vi skal, så vi kan bekæmpe klimakrisen.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil afsætte 15 mia. ekstra til en lavt-og ligelønspulje til overenskomstforhandlingerne. I 2022 er det stadig lavtlønnet arbejde at holde et menneske i hånden, når vedkommende dør, at sikre, at små børn har en tryg og god dagligdag og at give behandling og omsorg til syge. Alt for længe er deres arbejde ikke blevet værdsat og ikke værdisat efter, hvor afgørende det er for v... Læs mere

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er et dilemma, vi bør i højere grad lave tiltag, der fx rammer tobaksindustriens skjulte reklamer i film osv., end at ramme forbrugerne. Vi er meget åbne for tiltag, der kan bekæmpe uligheden i sundhed. Her er øgede udgifter et værktøj, som vi har bakket op om tidligere. Dog mener vi, at der skal være en økonomisk kompensation i bunden.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033 begynder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være en hovedopgave at sikre økonomisk tryghed og at alle kommer trygt gennem vinteren. I Enhedslisten foreslår vi, at de milliard-virksomheder, der tjener fedt i krisen betaler penge tilbage til befolkningen. Så vil der være råd til en markbær akuthjælp, der batter. Konkret foreslår vi, at den overnormale profit i milliard-virksomheder beskattes med 15% (så har de stad... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for markant flere ressourcer til ældreplejen og de ansatte bør få et lønløft, det behøves dog ikke gøres på bekostning af andre velfærdsområder. Der er både plads i råderummet til at lave øgede investeringer og derudover er formuerne i toppen af samfundet vokset helt enormt. Derfor foreslår Enhedslisten i 2030-planen, at vi indfører en formueskat på 1% på de formuer... Læs mere

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Først og fremmest er det uforsvarligt, at sende mennesker til et sted, hvor vi ikke kan være sikre på, at de ikke får brudt helt basale rettigheder. Dernæst har Danmark både råd og en forpligtelse til at tage ansvar for verdens flygtninge.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er for dyrt, det tager for lang tid - og hvad skal der ske med affaldet? Derudover vil det igen gøre os afhængige af Rusland, da der er mangel på uran, som Rusland er i besiddelse af.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ruslands ulovlige invasion af Ukraine kalder på handling og solidaritet. Et vigtigt skridt er boykot af Russisk gas og olie, så vi ikke inddirekte finansierer krigen mod Ukraine. I Enhedslisten har vi i mange år foreslået, at vi skulle gøre os uafhængige af russisk gas, fordi vi allerede for mange år siden kunne se stærkt bekymrende tendenser med brud på menneskerettigheder og... Læs mere

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge og almen psykiatrien generelt, det behøves dog ikke gøres på bekostning af andre velfærdsområder. Der er både plads i råderummet til at lave øgede investeringer og derudover er formuerne i toppen af samfundet vokset helt enormt. Derfor foreslår Enhedslisten i 2030-planen, at vi indfører en formueskat på 1% på de ... Læs mere

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn og også for at sikre reelle minimumsnormeringer, det behøves dog ikke gøres på bekostning af andre velfærdsområder. Der er både plads i råderummet til at lave øgede investeringer og derudover er formuerne i toppen af samfundet vokset helt enormt. Derfor foreslår Enhedslisten i 2030-planen, at vi indfører en formue... Læs mere

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

SU'en er en kæmpe succes. For det første ved vi, at den har en betydning for den sociale mobilitet. Derudover gør den også, at unge ikke skal forpligtes til at følge deres forældres uddannelsesdrømme, fordi de gøres økonomisk afhængige af dem. Derudover giver det bedre mulighed for at kunne fordybe sig i sin uddannelse i stedet for at bruge alle timerne på at arbejde. Sluttelig... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for at særligt udfordrede børn hjælpes i langt højere grad,, det behøves dog ikke gøres på bekostning af hjælpen til de øvrige elever. Der er både plads i råderummet til at lave øgede investeringer og derudover er formuerne i toppen af samfundet vokset helt enormt. Derfor foreslår Enhedslisten i 2030-planen, at vi indfører en formueskat på 1% på de formuer, der er o... Læs mere

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bruges mange milliarder årligt på erhvervsstøtte, der kunne bruges meget mere fornuftigt til eksempelvis at hjælpe små erhvervsdrivende og til at sikre bedre uddannelsesmuligheder gennem hele livet. Der er flere eksempler på, hvordan vores skattekroner går til nogen, der ikke behøver midlerne, men hvor det ligefrem kan have karakter af skjulte skattelettelser for udvalgte g... Læs mere

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvfølgelig skal loven overholdes og det er forkert, at den blev brudt. Der er andre alvorlige dele af Mink-sagen, der har fået alt for lidt opmærksomhed. Eksempelvis, hvorfor man afventede med at reagere, dengang man først opdagede store problemer med corona-variantudviklingen blandt mink. I Enhedslisten går vi ikke ind for mink-avl, men det ændrer ved det faktum, at sagens k... Læs mere

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg svarer Hverken/eller, da det er blevet undersøgt, hvilket vi mente det skulle i Enhedslisten og derfor ville det være misvisende at notere sig som modstander af det. I undersøgelsen er det konkluderet, at der ikke er grundlag for at rejse en rigsretssag.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en hårfin balance, når det kommer til sådanne spørgsmål. Vi skal passe på vores ældre og vores udsatte, det har vi kæmpet for hele vejen i Enhedslisten. Samtidigt tager vi også frihedsrettighederne meget alvorligt. Dét at det offentlige stiller test gratis til rådighed er en vej rundt om de problemer vi har set i andre lande med tvangsvaccinationer. Ved at blive teste... Læs mere

Politiet skal have tilført flere penge til bekæmpelse af bandekriminalitet i udsatte boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for mere nærpoliti. Alt for ofte har tendensen i Danmark været, at politiet skulle centraliseres og at der blev givet færre midler til et stigende antal opgaver hos det almindelige politi. Enhedslisten ønsker at uddanne og ansætte flere betjente, og de betjente skal målrettes til det brede og borgernære arbejde. Nærbetjentes tilstedeværelse i udsatte boligområder ... Læs mere

Det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen på bekostning af finansiering af øvrige statslige infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Afgiften på broen er der oprindeligt for at finansiere broen, de udgifter er dækket. Den indkomst, der i dag kommer fra Storebæltsbroen bruges til andre infrastrukturprojekter. I Enhedslisten vil vi hellere sikre finansiering til den grønne omstilling på en progressiv måde. Vi mener det er mere rimeligt, at vi får lavet en gennemgående plan for at styrke den bæredygtige infras... Læs mere

Langeland Kommune bør sammenlægges med Svendborg Kommune for at imødekomme problemer med dårlig økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mener beslutningen skal træffes så tæt på borgeren som muligt og derfor er storkommuner ikke vejen frem. Der er dog ingen tvivl om, at Langeland bør stilles bedre økonomisk på samme måde som andre økonomisk pressede kommuner. De økonomiske rammer for kommunerne er fuldstændig skæve og de eksisterende aftaler er medvirkende til den voksende ulighed kommunerne imellem. I Enhed... Læs mere

Staten skal sikre billigere færger mellem Danmarks øer året rundt på bekostning af udbygning af andre trafikale projekter som motorveje og jernbaner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal både sikre bedre mulighed for at kunne komme rundt mellem Danmarks øer og styrke den kollektive transport andre steder i landet. En finansiering til dette mener vi er oplagt at finde blandt de kulsorte motorvejsprojekter.

Endnu flere uddannelsespladser på videregående uddannelser skal flyttes fra Odense til andre fynske byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bakker op om, at alle skal have lige livschancer og her er muligheden for uddannelse vigtig. Kombinationen af beskæftigelsesdimensionering, lukningen af engelsksprogede uddannelser, aftalen om udflytning af uddannelser og nu den barslede halvering af kandidatuddannelserne rammer kvaliteten af vores uddannelser. Vi skal sikre stærke uddannelser i de fynske byer og her er det... Læs mere

Staten har allerede bevilget 533 millioner kroner til letbanens etape 2 i Odense. Staten bør bevilge penge til yderligere udbygning af letbanen i Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (1)

Folketingskandidat, Fyns Storkreds

2018-d.d.

Erhvervskarriere (5)

Organiserings- og udviklingskonsulent, HK Danmark

2017-2018

Ungdomsorganiser, HK Service Hovedstaden, HK Danmark

2016-2017

Studenterunderviser og -studievejleder, Roskilde Universitet

2016-2016

Ungdoms- og kampagnekonsulent, PROSA - Forbundet af It-professionelle

2014-2016

Elevrådskonsulent, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

2011-2014

Uddannelse (1)

Cand.soc, Roskilde Universitet, Arbejdslivsstudier og socialvidenskab

2012-2017

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

3416
Enhedslisten
14487
valgt ind
Folketingsvalg 2019

2763
Enhedslisten
21182
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Enhedslisten
Personlige stemmer
3416
Partiet i alt
14487
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Enhedslisten
Personlige stemmer
2763
Partiet i alt
21182