262145-72c04227.jpeg
262145-72c04227.jpeg
a
Socialdemokratiet
Peter Rahbæk Juel
Født 6/10/1977 i Skjern - Gift - 2 børn - 5000 Odense C
Nuværende stilling: Borgmester
Hvorfor bør man stemme på dig?
Odense er i en forrygende udvikling. Det sker, fordi vi i Socialdemokratiet tør række ud efter et stærkere og bedre Odense. Og fordi vi har viljen til at holde fast – også når det er svært. Odense var en af de byer, som blev hårdest ramt af finanskrisen. Men vi har rejst os. Fordi vi tror på udvikling, fordi vi tør række ud efter fremtiden, og fordi vi har viljen til forandring. I Socialdemokratiet sætter vi velfærden først. Sådan er vores Plan A. For os er det helt afgørende, at det er trygt at være barn, ung og ældre i Odense. Vi er kommet langt, fordi vi har prioriteret det, men vi er langt fra i mål. Velfærdsprocenten blev et vendepunkt, men vi bliver flere børn og flere ældre, så arbejdet for at sikre vores samfundskontrakt fortsætter. Lige nu står vi på tærsklen til det, som kan blive Odenses årti. Det går godt i Odense. Det vil vi arbejde hårdt for fortsætter de næste fire år - og meget længere - i Odense.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal bruge flere midler på at få ledige i job – også selvom der så skal spares på andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal styrke integrationen ved at sætte loft over antallet af tosprogede i daginstitutioner og skoler og fordele dem over hele byen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Lige nu går det godt i Odense og der er gode jobmuligheder. Det gør også, at vi kan stille større krav til den enkelte om at tage job - samtidig med vi selvfølgelig skal hjælpe den enkelte med opkvalificering og lignende.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal indføre kødfrie dage i daginstitutioner, plejehjem og andre kommunale institutioner af hensyn til klimaet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Sundhedsstyrelsens officielle kostråd giver også klimavenlig mad. Dem synes jeg, vi bør følge. Vi skal passe på med forbud. Ældre på plejehjem har jo ofte ikke andet valg end den mad, de får serveret. Generelt har Odense Kommuners kantiner nedbragt mængden af kød, så der er en bedre balance - også for klimaet. Dertil er også vigtigt at forhindre madspild.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Letbanen i Odense skal udbygges med en ny strækning fra centrum gennem Vollsmose til Seden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke sådan man arbejder med inklusion. Der løfter man jo hele gruppen - både dem, der har behov for at blive inkluderet og de stærke.

Der skal indføres forbud mod benzin- og dieselbiler i store dele af Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Borgmester, Odense Kommune

2017-d.d.

Formand for Økonomiudvalget, Odense Kommune

2017-d.d.

Rådmand, Odense Kommune

Ukendt dato

Byrådsmedlem, Odense Kommune

2009-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Borgmester, Odense Kommune

2017-d.d.

Sekretariatschef, Byg til Vækst

2014-2016

Rådmand, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune

2009-2013

Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

2008-2009

Uddannelse (2)

Senior Executive, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, State and Local Government

Ukendt dato

Bachelor, Syddansk Universitet, Historie og samfundfag

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

11975
Socialdemokratiet
33458
valgt ind
Kommunalvalg 2017

28425
Socialdemokratiet
46638
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
11975
Partiet i alt
33458
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
28425
Partiet i alt
46638
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Ældre
Kandidaten på sociale medier