14638-71352155.jpeg
14638-71352155.jpeg
Ærø i Centrum
Jens Ole Weiss
Født 8/7/1955 i Falster - Enlig - 2 børn - 5960 Marstal
Nuværende stilling: Overstyrmand
Hvorfor bør man stemme på dig?
Naturen er grundlaget for alt liv og skal derfor respekteres og værnes i sin egen ret. En vellykket bosætningsstrategi, forudsætter en hensigtsmæssig boligpolitik, der kan understøtte og muliggøre strategiens realisering. Bopælspligten i helårshuse skal indskærpes Understøtte den erhvervsmæssige udvikling til fordel for indbyggerne på vores Ø. Jeg tænker her på den store chance vi fik med El-færgen Ellen. En videreførelse på det niveau. Der findes meget store menneskelige resurser som gerne vil kaste sig i projekter på Ærø. Pleje og udvikle natur og plantning af skov. Inddragelse af børn og unge i miljø og natur projekter. Udvikling af vore sygehus tilbud med special afdelinger i uge- eller månedlige konsultationer på Ærø sygehus. Bevarer det Ærøske DNA i by og på land, for ikke at skabe et miljø der minder om et vandland eller vi ende som en forlystelsespark. Vi skal understøtte uddannelse af lærlinge, uddannelse og videre uddannelse af Sosu ass. Skabe et godt ungdomsmiljø.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Det er en god idé at etablere en ny dagligvarebutik på havnen i Marstal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Børnefamilier bør have mulighed for at hjemmepasse deres børn og modtage tilskud fra Ærø Kommune til hjemmepasning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har for få børn på Ærø til at det ikke påvirker de daglige kommunal tilbud til dem som har socialt og økonomisk behov for de tilbud.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ærø Kommune skal have mere vild natur – også selvom det betyder reduktion af landbrugsarealet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal afsættes flere ressourcer på at gøre Ærø Kommune CO2-neutral i 2025 og fossilfri i 2030 – også selvom andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe vi mangler medarbejder på Ærø, kan det vist ikke lade sig gøre!

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis jeg skal vælge, er det vigtigere, at Ærøfærgerne bliver skiftet ud med grønnere færger frem for større færger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der tilbageføres i dag, et ikke væsentlige beløb, penge til kommunekassen fra området, hvilket må betyde at man ikke kan opfylde normeringerne eller, at der ikke er behov for det vi politiker har afsat af midler. Hvad tror du selv på.?
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Kommunalbestyrelsesmedlem

2019-2022

Medlem af Teknik-miljø og havneudvalget, Ærø Kommune

2018-2022

Kommunalbestyrelsesmedlem, Ærø Kommune

2018-2019

Medlem, Teknik-, miljø- og havneudvalget

2018-2022

Erhvervskarriere (3)

Overstyrmand Styrmand, Ærøfærgerne

2015-d.d.

1. Styrmand, Esvagt

2014-2015

Styrmand, Fred. Olsen

2012-2013

Uddannelse (1)

Erhversuddannelse, Rødbyhavn, Smed

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2017

56
Socialdemokratiet
973
valgt ind
Kommunalvalg 2021

ukendt
Ærø i Centrum
ukendt
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
56
Partiet i alt
973
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Ærø i Centrum
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Trafik
Kandidaten på sociale medier