283324-dde7a166.jpeg
283324-dde7a166.jpeg
DF_2
Dansk Folkeparti
Alex Ahrendtsen
Født 14/2/1967 i Kolding - I parforhold men ikke samboende - 1 barn - 5240 Odense NØ
Nuværende stilling: Folketingsmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er ret træt af den blødsødne tilgang til fremmede, der ikke kan indordne sig. Kriminelle udlændinge uden dansk statsborgerskab skal sendes ud ved første dom, og de skal ikke have lov at komme til Danmark igen. Indvandringen og asyltilstrømningen fra Mellemøsten og Afrika skal ned på nul. Om nødvendigt tager vi et opgør med konventionerne for at få det gennemført. Folketinget skal blive bedre til at hjælpe midlertidigt, når borgere kommer i økonomisk uføre på grund af en økonomisk krise eller en galopperende inflation. Det er afgørende, at vi har en god infrastruktur. Det binder os sammen, og det gør det muligt for mennesker at bosætte sig uden for de store byer. Vi skal værne og forsvare alt, hvad der er dansk. Vort sprog, vor kultur og vor levevis. Moskeer, minareter og islamisk klædedragt er fx udanske og hører ikke hjemme i det synlige gadebillede. Vi skal investere i vort forsvar, som skal koncentrere sig om at beskytte Danmark og ikke fare rundt over hele verden.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser gerne, at de får mere i løn, men det er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, ikke Folketinget.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Politiet skal have tilført flere penge til bekæmpelse af bandekriminalitet i udsatte boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen på bekostning af finansiering af øvrige statslige infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Langeland Kommune bør sammenlægges med Svendborg Kommune for at imødekomme problemer med dårlig økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten skal sikre billigere færger mellem Danmarks øer året rundt på bekostning af udbygning af andre trafikale projekter som motorveje og jernbaner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Endnu flere uddannelsespladser på videregående uddannelser skal flyttes fra Odense til andre fynske byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten har allerede bevilget 533 millioner kroner til letbanens etape 2 i Odense. Staten bør bevilge penge til yderligere udbygning af letbanen i Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Folketingsmedlem, Fyns Storkreds

2011-d.d.

Byrådsmedlem, Odense Kommune

2006-2017

Erhvervskarriere (2)

Forlægger, Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, Odense

2007-2014

Forlægger, Lysias

2003-2017

Uddannelse (8)

Bestyrelsesuddannelse, Board Institute

2022-02-01-2022-04-01

Semesterstudium, Universität Bern, Institut für Politikwissenschaft, Schweiz, Folkeafstemninger og decentralisering

2016-10-01-2016-12-31

Semesterstudium, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Schweiz, Politik og fransk

2016-10-01-2016-12-31

Efteruddannelse, Syddansk Universitet, Nordisk sprog og litteratur

2002-02-01-2002-06-30

Cand.mag, Odense Universitet, Dansk, litteratur, religion og oldgræsk

1989-1996

, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Studier i tysk litteratur

1991-09-01-1992-09-30

, Holbæk Kunsthøjskole

1988-09-01-1988-12-31

Student, Munkensdam Gymnasium, Kolding

1983-08-01-1986-06-30

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

1477
Dansk Folkeparti
8023
valgt ind
Folketingsvalg 2019

2656
Dansk Folkeparti
27746
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1477
Partiet i alt
8023
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
2656
Partiet i alt
27746