261879-8ced7582.jpeg
261879-8ced7582.jpeg
V
Venstre
Araz Khan
Født 28/10/1981 - Gift - 2 børn - 5230 Odense M
Nuværende stilling: Team koordinator
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi har de senere år set en stor stigning i antallet af folk som bliver spilleafhængige. Dette har fatale menneskelige konsekvenser og efterflader mange i dybt gæld resten af livet og udenfor fællesskabet. Endda går mange med selvmordstanker eller faktisk forsøger det. Det er et stigende samfundsproblem som truer vores folkesundhed og dette er dybt problematisk for børn helt nede til 13 års alderen. Vi har forbudt reklamer for smøger og meget andet, så hvorfor ikke forbyde bettingreklamer som frister sarte sjæle som har et liv foran sig. Som politiker har jeg et moralsk ansvar for at handle på denne stigende problematik og derfor vil jeg arbejde for et forbud mod disse reklamer. Derudover ønsker jeg et stærkere og sundere foreningsliv med tidsvarende rammer og et kompetence løft til vores frivillige. Den mentale mistrivsel blandt unge i dag er noget som kan afhjælpes via vores foreningsliv med sunde fællesskaber for alle.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt ærligt, folk har i forvejen svært ved at få økonomien til at række, så nej tak.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes vi skal hjælpe de virksomheder med en omstilling ved at give dem en hjælpende hånd i den rigtige retning. Hvis man som virksomhed har mulighed for at omstille sig, men fravælger det så bør det koste i afgift. Dog er jeg generelt mod den slags, da min oplevelse er, at langt de fleste virksomhedsejere med rette hjælp nok skal komme igang.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle ansatte om det er private eller offentlige har min største respekt- fordi de bidrager godt. Vi har dog den danske trepartsmodel og derfor bør vi overlade den slags forhandler til de partere.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke at dette ændre på adfærden, dog kan jeg frygte at det åbner sluserne for et mørkt marked. I stedet har vi som forældre et ansvar for at vejlede vores børn og unge i at afholde sig fra den slags.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan ikke længere regne med at andre beskytter Danmark ligesom tidligere hvor USA var en stabil vogter. Vi har brug for et styrket Nato samt en styrket EU som står sammen for at værne om vores demokrati.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg frygter om den bistand altid ender i de rigtige "lommer". I forvejen er vi en af de lande i Europa som bidrager ganske flot, trods vores lille størrelse. Jeg ser faktisk gerne at vi skære i udenlandsbistanden og bruger flere penge på vores børn, handicappede og ældre i Danmark.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kender ikke et andet samfund end det danske, hvor mulighederne og velfærdgoderne er så gode.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Staten bør fjerne afgifterne. Virkeligheden er desværre at vi alle rammes og vi rammes hårdt. Vi har haft mange gode år i Danmark og mange har haft mulighed for at kunne ruste sig mod en krise, fordi kriser er ikke et nyt fænomen. Jeg mener ikke staten skal kompenser og selvom det lyder hårdt, så er sandheden at Staten ikke har råd og det ej heller er en bæredygtig løsning på ... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener derimod det er nødvendigt at omprioritere benhårdt på andre dele af vores offentlige sektorer. Vi har bl.a. en alt for stor administration i det offentlige og den ene hånd ved nærmest ikke hvad den anden foretager sig. Derudover bør det offentlige indgå endnu flere privat/offentlige partnerskaber som vil betyder endnu flere gode løsninger bedre og endda billigere.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ingen, hvilke andre velfærdsområder mener I skal have færre midler?

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

At stille krav til mennesker som kommer hertil er ikke uretfærdigt, alle skal bidrage. Dog synes jeg, at vi bør skelne på nogle områder, fordi der er faktisk rigtigt mange som bidrager godt til Danmark og dem skal vi anerkende og bruge som de gode eksempler.

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil i de kommende år opleve øget immigration far de afrikanske lande fordi befolkningstilvæksten er ude af kontrol. Dette vil true folket på levestandarden og selvom det er en trist sandhed, så kan Danmark ikke tage imod alle og vi skal derfor hjælpe dem i nærområdet.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes vi skal anerkende, at vores sol, og vindenergi ikke vil kunne dække det stigende behov, det er et faktum. Vi ved ligeså at Atomanlæg nu til dags er ganske sikre og pålidelige. Jeg mener man på dette område bør lave et nordisk samarbejde A-kraft er nemlig forsat den reneste kilde til energi.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er desværre sandheden, selvom jeg er stor fortaler for at det haster med klimaet. Så skal vi huske på at de basale behov i befolkningen skal tilgodeses ellers mister vi opbakning til den grønne omstilling.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvilke andre velfærdområder? Fordi hvis det er administration og ikke direkte varme hænder, så gerne ellers nej tak.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvilke velfærdsområder? Spørgsmålet er ikke fyldestgørende.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et af de mest genereøse SU systemer i verden og derfor ser jeg ingen hindring I at vi ser på mulighederne.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Præmissen for spørgsmålet er uden nogen form for nuancer. Selvfølge skal vi hjælpe alle børn og hvis vi nu kiggede ind på den misforståede inklusion i folkeskolen, så vil vi nok kunne finde en del af svaret for dette spørgsmål.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kender systemet fra flere aspekter i driften. Desværre har vores gode intention med velfærdsamfundet udviklet sig til en sovepude for en del som både kan og skal kunne bidrage til fællesskabet. Det skal ikke være et valg mellem om man vil have et arbejde eller være på offentlige ydelse. Er der et job, så skal du tage det ellers må du forsøge dig selv. Dette gælder naturligv... Læs mere

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke i tråd med min partilinje, da jeg vurderer at vi i forvejen har en god ordning i Seniorer pensionen som er målrettet alle fagrupper.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Tværtimod synes opmærksomheden har været berettiget. Vores Grundlov er ikke at spøge med.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minksagen er en trussel mod vores Grundlov og demokrati, vi skal have sagen belyst yderligere og Statsministerens ansvar skal afklares. Ingen er hævet over vores Grundlov, ej heller politikere.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alt med måde, men vi skal ikke lukke samfundet igen- dog skal vi isolere de sårebare og vores udsatte med dårligt helbred.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes at test er godt, men tit og ofte også en falsk tryghed. Fordi du kan tage en test som gælder i 3 dage og i mellemtiden kan du blive smittet og smitte andre, Så test er godt, hvis man eksempelvis skal til et større arrangement hvor man skal være tæt.

Politiet skal have tilført flere penge til bekæmpelse af bandekriminalitet i udsatte boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der bruges mange penge i kommuner til nyttesløse projekter og her kunne denne andel med rette tilføres politiet samt endnu flere statslige midler. Politiet er både dygtige til forebyggelse, formidling samt håndhævning af loven.

Det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen på bekostning af finansiering af øvrige statslige infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ser meget gerne, at det bliver billigere. Men gratis bliver det ikke, da pengene i så fald skal omprioriteres et andet sted fra. Det kan gøres billigere ved bl.a. at tage penge som staten giver kommunerne til letbaner, disse høre nemlig til fortiden.

Langeland Kommune bør sammenlægges med Svendborg Kommune for at imødekomme problemer med dårlig økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langeland er desværre udfordret på økonomien og det en sammenlægning vil giver flere muligheder, både for borgerne og økonomien.

Staten skal sikre billigere færger mellem Danmarks øer året rundt på bekostning af udbygning af andre trafikale projekter som motorveje og jernbaner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det er vigtigt, at der er fremkommelighed, men om det skal være på bekostning af andre meningsgivende trafikale projekter er jeg uenig i.

Endnu flere uddannelsespladser på videregående uddannelser skal flyttes fra Odense til andre fynske byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal anerkende, at de unge gerne vil bo og studere i de stor byer. Dette er ikke et ny fænomen men set fra et historisk perspektiv. Alle Fynske byer har deres helt særlig særpræg og det kommer udflytning af uddannelser ikke til at styrke, tværtimod oplever vi at færre vil søge de respektive uddannelser.

Staten har allerede bevilget 533 millioner kroner til letbanens etape 2 i Odense. Staten bør bevilge penge til yderligere udbygning af letbanen i Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Absolut uenig. Vi skal under ingen omstændigheder have etape 2. Etape 1 viser allerede passagertal langt fra prognoserne og Århus har ligeledes kæmpeudfordringer. Vi skal have flere el-busser i egen vognbane.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Odense Kommune

2021-d.d.

Folketingskandidat

2019-d.d.

Politisk ordfører,

2022-01-01-d.d.

Erhvervskarriere (5)

Team koordinator

2019-01-01-d.d.

Afdelingsleder

2018-2019

Konsulent

2014-2018

Selvstændig, Selvstændig

2012-2015

Underviser

2005-2012

Uddannelse (2)

Bachelor og en diplom i ledelse, Odense Seminarium og UCL diplom i ledelse

2016-2019

Professionsbachelor og diplom i ledelse, Odense Lærerseminarium, Lærer og diplom i ledelse

2002-2006

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

447
Venstre
36742
valgt ind
Kommunalvalg 2021

747
Venstre
19300
Folketingsvalg 2019

1090
Venstre
73046
Kommunalvalg 2017

530
Venstre
21447
Folketingsvalg 2022
Venstre
Personlige stemmer
447
Partiet i alt
36742
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
747
Partiet i alt
19300
Folketingsvalg 2019
Venstre
Personlige stemmer
1090
Partiet i alt
73046
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
530
Partiet i alt
21447