281268-36895767.jpeg
281268-36895767.jpeg
enhedslisten
Enhedslisten
Reza Javid
Født 24/3/1963 i Kerman, Iran - Gift - 2 børn - 5240 Odense NØ
Nuværende stilling: Lektor i psykologi i socialt arbejde
Hvorfor bør man stemme på dig?
Enhedslisten er for dig, som ønsker et retfærdigt, empatisk og venligt rødt og grønt Odense. Når du vælger Enhedslisten, vælger du et parti, som ikke sidder med hænderne i skødet og nikker til flertallet. Du vælger et parti, som du kan regne med vil kæmpe din kamp i byrådet og udfordre magthaverne. Du vælger et parti, som er ræverødt og tør stå ved sine holdninger. Som har været grønt siden grundlæggelsen, og inden det blev populært at være grøn. Når du vælger Enhedslisten, vælger du et parti, som ikke er bange for at stå alene, men samtidig søger - og får - reel indflydelse uden at gå på kompromis med grundlæggende principper. Det har vi vist gennem de resultater, vi har opnået i byrådet. Vi vil et Odense, der fungerer for alle, ikke kun for de ganske få med mange penge. Vi vil skabe en by, hvor vi passer på kloden, mens vi sikrer velfærd og tryghed. Vi ønsker et stærkt demokratisk fællesskab, hvor der både er frihed og lighed, så alle har reel mulighed for at deltage og blive hørt.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal bruge flere midler på at få ledige i job – også selvom der så skal spares på andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er uenig i præmissen for dette og flere af de kommende spørgsmål og derfor vælger jeg at sætte kryds for hverken/eller. Det behøver nemlig ikke at handle om hverken/eller, men både og.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Odense Kommune skal styrke integrationen ved at sætte loft over antallet af tosprogede i daginstitutioner og skoler og fordele dem over hele byen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal indføre kødfrie dage i daginstitutioner, plejehjem og andre kommunale institutioner af hensyn til klimaet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal som udgangspunkt være frivillig.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Letbanen i Odense skal udbygges med en ny strækning fra centrum gennem Vollsmose til Seden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Både og

Der skal indføres forbud mod benzin- og dieselbiler i store dele af Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der er brug for det.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget, Odense Kommune

2019-d.d.

Medlem af Udvalget for Borgerinddragelse, Odense Kommune

2019-d.d.

Folketingskandidat, Odense Vestkredsen

2018-d.d.

Byrådsmedlem, Odense Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Lektor i psykologi, University College Lillebælt

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Cand.psych., Københavns Universitet, Psykologi

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

742
Enhedslisten
6712
Folketingsvalg 2019

ukendt
Enhedslisten
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

339
Enhedslisten
27055
Kommunalvalg 2017

336
Enhedslisten
7308
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Enhedslisten
Personlige stemmer
742
Partiet i alt
6712
Folketingsvalg 2019
Enhedslisten
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Enhedslisten
Personlige stemmer
339
Partiet i alt
27055
Kommunalvalg 2017
Enhedslisten
Personlige stemmer
336
Partiet i alt
7308
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier