261006-5d9bccad.jpeg
261006-5d9bccad.jpeg
V
Venstre
Christoffer Lilleholt
Født 18/10/1995 i Odense, Bellinge - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 5230 Odense M
Nuværende stilling: Borgmesterkandidat for Venstre
Hvorfor bør man stemme på dig?
Venstre siger Ja til Odense. I Venstre har vi en vision om at skabe et Odense, hvor den enkelte tager ansvar for sin egen tilværelse med frihed til at bestemme, hvordan livet bedst leves. Venstres mission er at skabe et rigere, friere og mere sammenhængende samfund i Odense. Derfor siger vi: Ja til mere velfærd og mindre letbane til Vollsmose. Vi skal prioritere vores velfærd fremfor flere skinner. Styr på økonomien - Flere i arbejde – Flere penge til velfærd. For stor arbejdsløshed hos indvandrere koster Odense 242 mio. hvert år, og det er penge, vi burde bruge på velfærd. Der skal være styr på økonomien, så vi kan sikre alles velfærd, lige fra de yngste til de ældste. Ja til et grønt og rent Odense med mere skov og bedre klima. Vi har et fælles ansvar for at næste generation kan vokse op på en grøn planet, her vil Venstre tage ansvar Venstre ønsker at skabe et bedre Odense, hvor der er mere frihed og flere muligheder
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger i dag for mange penge på integration og for få hårde virkemidler der får indvandrer i arbejde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Så længe Odense er en af de kommuner, som har flest ledige kan vi ikke sætte skatten ned. Derfor skal ledigheden ned og derefter kan vi kigge på skatten

Odense Kommune skal bruge flere midler på at få ledige i job – også selvom der så skal spares på andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke bruge flere penge på at få ledige i job, men vi skal være hårdere overfor de ledige som ikke tager et job når de kan arbejde.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal styrke integrationen ved at sætte loft over antallet af tosprogede i daginstitutioner og skoler og fordele dem over hele byen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De massive integrations problemer, der er i Odense løses bedst ved at forældrene kommer i arbejde. Derfor skal vi fjerne ydelsen hvis man kan arbejde men ikke tager et job.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Odense Kommune har totalt fejlet. Alt for mange mennesker har ikke et job, hvilket er en stor tragedie for dem selv men også kommunekassen

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden har et godt niveau i Odense

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Odense Kommunes manglende indsats overfor indvandrer har gjort alt for mange sidder tilbage uden kompentencer til at være på arbejdsmarkedet. Det er et massivt problem

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal beskytte vores natur og derfor skal vi ikke bygge fx boliger i skove som Åløkkeskoven, men bruge de arealer vi allerede har.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Odense Kommune skal indføre kødfrie dage i daginstitutioner, plejehjem og andre kommunale institutioner af hensyn til klimaet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på klimaet, men vi skal gøre det på smarte måder. Fx lave mere salat og købe mere lokalt. Mens forbud mod kød er mere ideologisk end fornuftigt

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger i forvejen mange penge på ledige, men vi bruger dem ikke der hvor de får arbejdsløse i job

Letbanen i Odense skal udbygges med en ny strækning fra centrum gennem Vollsmose til Seden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Letbanen er alt for dyr, gammeldags som en sporvogn og ikke grøn før om 50 år. Vi skal i stedet investerer i grønne elbusser som vi kan få langt flere af til samme pris

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har brug for flere haller, sportsfaciliteter og fodboldbaner. Vi bliver flere og flere borgere, men der bliver ikke bygget nok sportsfaciliteter samtidig.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Odense Kommune har en god service til vores udfordrede børn, men vi har glemt alle dem som ikke har udfordringer. De har brug for en bedre skole

Der skal indføres forbud mod benzin- og dieselbiler i store dele af Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores klima. Men bruge kræfterne der hvor vi får fjernet mest CO2 for pengene. Ved forbud mod biler fjerner vi mulighederne for at komme på arbejde, i skole og handle for dem som ikke har råd til en elbil

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (2)

Næstformand

2014-2015

Medlem af Forretningsudvalget

2014-2015

Erhvervskarriere (3)

Rådmand for By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune

2020-2021

Konsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne

2019-2020

Juniorkonsulent, Arbejdsgiverne

2018-2019

Uddannelse (3)

Kandidat i Statskundskab / Cand.scient.pol., SDU - Syddansk Universitet

2017-2019

Bachelor, Syddansk Universitet, Statskundskab

2014-2017

Student, Sct. Knuds Gymnasium, Matematik, kemi og samfundsfag

2011-2014

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

8119
Venstre
19300
valgt ind
Kommunalvalg 2017

2539
Venstre
21447
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
8119
Partiet i alt
19300
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
2539
Partiet i alt
21447
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier