261050-bccf0768.jpeg
261050-bccf0768.jpeg
c_2
Det Konservative Folkeparti
Søren Windell
Født 21/9/1978 i Odense - Gift - Ingen børn - 5000 Odense C
Nuværende stilling: Rådmand
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg har dedikeret mit arbejdsliv de seneste 4 år til at sikre en by hvor der fortsat er råd til velfærd til de mange, navnligt ældre, der får brug for kommunens hjælp. Vi skal sikre dem den tryg alderdom, lige som vi skal sikre de mange der er afhængige af andres hjælp, borgere med handicap, syge og udsatte, en hjælp og støtte der giver dem en værdig tilværelse. Alt dette koster penge. ” Velfærd via vækst" er en grundholdning til, hvordan Odense skal udvikle sig til at blive en bedre by for alle. Og hvor løsningen på ønsket om mere velfærd ikke er skattestigninger. Det er heller ikke bare at bruge flere penge på at gøre det samme, som kommunen altid har gjort. For mig er målet at udvikle velfærdsydelserne med flere frie valg, så den enkeltes livskvalitet stiger. Jeg ser efter løsninger og beslutninger, der rækker ud i fremtiden og skaber værdi og forandringer i byen. Jeg tror på samarbejdet og den værdi det skabes i fællesskab, for at fremtidssikre vores by i årene frem.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integration er dybest set et privat ansvar, dem der ikke vil integreres bør ikke få offentlig hjælp.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I sidste budget blev der sat et stort trecifret beløb af til det specialiserede socialområde. Det var tiltrængt og det har været med til at sikre udsatte grupper i årene frem.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, så snart der er kommet flere i arbejde og færre på overførsel, så kommunens økonomi er forbedret og der er plads til det, så skal skatten ned - men ikke på bekostning af den borgernære velfærd.

Odense Kommune skal bruge flere midler på at få ledige i job – også selvom der så skal spares på andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, pengene kan findes internt i det næsten 14 mia. store budget.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Motion er en privat ansvar, men det er fornuftigt at sikre gode fortove, cykelstier mv. og udendørs motionsteder, der gør det nemmere at styrke kroppen.

Odense Kommune skal styrke integrationen ved at sætte loft over antallet af tosprogede i daginstitutioner og skoler og fordele dem over hele byen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn skal tilbydes en plads tæt på deres hjem. Men det er ok at fordele to-sprogede børn rundt i andre børnehaver, men man skal ikke sende etnisk danske børn til Vollsmose, fordi fordelingen er skæv derude.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dem der kan klare sig selv, skal klare sig selv. Alt for mange er i årevis på passiv forsørgelse, og dem skal vi have ud i arbejde.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, der skal være penge til begge dele.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når så mange odenseanere i årevis har været på passiv forsørgelse, så er det for nemt.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Grundskylden ligger på et fint niveau i Odense.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, hvis pengene bruges fornuftigt, og der er tænkt langsigtet. F.eks. ved solceller på kommunale tage, eller energioptimering. Men pengene skal ikke bruges på uholdbare prestigeprojektet og snup-tags løsninger.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den totalt fejlslagne integration, har medført ghettodannelse, negativ social kontrol og tusinder på offentlig forsørgelse. Det er et kæmpe problem for Odense.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Budgetterne i ældreplejen i Odense er udsultet over flere år og ligger lavest i forhold til de kommuner vi sammmenligner os med. Der skal flere penge til at levere en bedre pleje, de ansatte kan ikke løbe stærkere end de gør.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, der er mere brug for pengene i ældreplejen.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konkurrence er sundt. Uanset om det er mellem private virksomheder eller kommunen. Det giver en bedre service for borgerne og holder kommunen til ilden.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal passe på vores mange dejlige grønne områder og bynære skove.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Fremkommelighed er vigtig for dem er hver morgen skal ind, ud og rundt i Odense. Vores veje er nedslidte og hvert år bliver efterslæbet større og større. Men det er også vigtigt at sørge for gode og sikre cykelstier, børn kan komme sikkert i skole, og flere vælger cyklen frem for bilen.

Odense Kommune skal indføre kødfrie dage i daginstitutioner, plejehjem og andre kommunale institutioner af hensyn til klimaet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, hvad man spiser er en privat sag, og man skal ikke spændes foran en politisk vogn, bare fordi man er plejekrævende og bor på plejehjem eller bosted. Man skal have mad man kan lide, måltidet er for mange danskere et højdepunkt og det skal det også være når man bliver gammel.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, pengene skal findes i budgettet.

Letbanen i Odense skal udbygges med en ny strækning fra centrum gennem Vollsmose til Seden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Eliteidrætten skal styrkes, så vi får en ny Viktor Axelsen eller Caroline Wozniacki, men penge skal ikke findes ved at f.eks. skære i ældreplejen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et rigt kulturliv giver liv i byen, sætter kulør på tilværelsen, smil på læben, og plads til eftertanke. Kulturlivet er også en dynamo i forhold til vores hoteller og restauranter og kulturpenge bidrager positivt i forhold til at skabe omsætning og arbejdspladser i Odense. Men pengene skal ikke findes ved at skære i f.eks. ældrepleje, der skal arbejdes mere med sponsorater mv... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn skal have den hjælp den hjælp de har brug for, uanset om de er udfordret eller ej.

Der skal indføres forbud mod benzin- og dieselbiler i store dele af Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vil hjælper ikke vores by, ved at lukke bymidten for trafik. Det vil fjerne handle fra midtbyen og medføre butiksdød og en tom bymidte.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt enig, der skal flere ladestandere rundt i byen.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, Odense Kommune

2018-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Odense Kommune

2018-d.d.

Medlem af Sundhedsudvalget, Odense Kommune

2018-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Partner, Restaurant Grønttorvet

2009-2017

Uddannelse (3)

, Ledelsesakademiet

2013-d.d.

HTX, Kold College

1996-1999

Folkeskolen, Kragsbjergskolen

1986-1996

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

3631
Det Konservative Folkeparti
19742
valgt ind
Kommunalvalg 2017

3726
Det Konservative Folkeparti
9630
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
3631
Partiet i alt
19742
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
3726
Partiet i alt
9630
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Socialområdet
Sundhed
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier