283727-9ccdb67d.jpeg
283727-9ccdb67d.jpeg
friegroenne
Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
Nishan Ganesh
Født 18/2/1987 - Enlig - 1 barn - 5240 Odense NØ
Nuværende stilling: Revisor, frivillig og politiker
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg mener at vi skal som politikere med inddragelse og handling, skabe bedre rammer og løfte vores medborgere og virksomheder med de udfordringer de står overfor. Jeg mener, at det er igennem lokale initiativer, at frøene bliver sået, således at disse kan blive globale værdier og handlinger. Mine hjertesager er den grønne dagsorden, civilsamfundet, udlændingepolitik, erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik. En grøn politik kan ikke være ambitiøs nok – ej heller vor udlændingepolitik når vores næstkommende generationer kommer til at betale prisen. Civilsamfundet er fundamentet for vores samfund og denne skal inddrages yderligere og skal sættes i samspil med beskæftigelsesindsatsen. Erhvervslivet er den største bidrager til vores velfærdssamfund, så her skal vi politikere være lydhør overfor hvad disse har behov for at udvikle sig uden at det sker på bekostning af vores hellige natur og klima.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Politiet skal have tilført flere penge til bekæmpelse af bandekriminalitet i udsatte boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have tilført flere alsidig ressourcer der er tilpasset boligområderne, både i form forebyggende indsats og bl.a mentorer der kan give dem et alternativ til det kriminelle miljø.

Det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen på bekostning af finansiering af øvrige statslige infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Langeland Kommune bør sammenlægges med Svendborg Kommune for at imødekomme problemer med dårlig økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten skal sikre billigere færger mellem Danmarks øer året rundt på bekostning af udbygning af andre trafikale projekter som motorveje og jernbaner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Endnu flere uddannelsespladser på videregående uddannelser skal flyttes fra Odense til andre fynske byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Staten har allerede bevilget 533 millioner kroner til letbanens etape 2 i Odense. Staten bør bevilge penge til yderligere udbygning af letbanen i Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når man i Odense allerede har investeret over 3,3 mia. kr. i første etape af letbanen, vil det kun være naturligt at investere i den sidste del af letbanenettet, således at formålet med at byen får et markant grønnere infrastruktur og sammenhængskraft bliver realiseret.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (2)

Revisor, Erhvervshjælpen ApS

2020-d.d.

Direktør og ejer, GæstGiverGården Lindelse ApS

2017-2021

Uddannelse (4)

Kandidat, SDU -Syddansk Universitet, cand.merc.aud. (Revision)

2017-2020

Bachelor, SDU - Syddansk Univesitet, HA - Generel Erhvervsøkonomi

2016-2017

App-udvikler, KEA - Københavns Erhvervsakademi, HTML, HTML5, CSS, CSS3 og mobile webapplikationer

2015-2015

Akademiuddannelsen, EAL - Erhvervsakademiet Lillebælt, Business & Financial Controller

2012-2014

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

1160
Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
2958
Kommunalvalg 2021

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
Folketingsvalg 2022
Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
Personlige stemmer
1160
Partiet i alt
2958
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt