280354-b708121f.jpeg
280354-b708121f.jpeg
Liberaterne
Johnny Killerup
Født 13/11/1966 - Gift - 4 børn - 5000 Odense C
Nuværende stilling: Forretningsudvikler
Hvorfor bør man stemme på dig?
Efter 25 år i udlandet og mange års arbejde med start ups har jeg 21 forslag til et bedre Odense samlet i min bog "Vi kan mere. Vi skal mere" Stærk velfærd kræver stærkt erhvervsliv Odense skal være iværksætternes by Nytænkning i vores velfærdsydelser Spørg hvad du kan gøre for din by Mere politi. Mere konsekvens. Hurtigere efterforskning Værdighed i ældreplejen Stil krav til indvandrere Dansk er bedst - men USAs gå-på-mod er godt! Vi skal forske og udvikle os ud af klimakrisen Styrk vores foreningsliv Bedre synergi med SDU Demokratisk nytænkning Bibliotekarerne længe leve Fordobling af oplevelsesøkonomien Mere ligestilling - også i barslen Letbanen kommer - og vi skal have mere liv i city Vi skal turde at forandre Det er OK at være en vinder Hårdt arbejde kommer først Kærlighed til hunde og sporten Samarbejde for byen, i byen og med byen Jeg kommer med viden, erfaring, engagement og nytænkning sammen med Liberaterne! Læs mere www.johnnykillerup.com
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal integrere men det skal ske via krav om aktivering, sprog og tolerance - ikke via flere midler.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et samfund skal vurderes på hvordan man tager sig af de svageste.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan gennemføre besparelser på nogle områder men generelt handler det om at skaffe flere indtægter via vækst og flere virksomheder.

Odense Kommune skal bruge flere midler på at få ledige i job – også selvom der så skal spares på andre områder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt for de ledige at blive aktiveret og godt for økonomien … men job centrenes arbejdsmetoder kan forbedres.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kræver ikke flere penge ...

Odense Kommune skal styrke integrationen ved at sætte loft over antallet af tosprogede i daginstitutioner og skoler og fordele dem over hele byen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Integrationen skal løses lokalt, med målrettede indsatser og via flere krav .. ikke ved at flytte eleverne. De skal passes og gå i skole hvor de bor.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Forebyggelse er bedre end behandling (og genoptræning)

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan gennemføre besparelser på nogle områder men generelt handler det om at skaffe flere indtægter via vækst og flere virksomheder.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal arbejde for er bedre klima og miljø og det vil kræve investeringer i nye innovative produkter og løsninger

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En åben, globaliseret verden er godt for alle. Det er nødvendigt med viden fra andre lande. Det er først et problem, når vi ikke stiller krav til at være borger i Danmark i form af f.eks. sprog, arbejdsvillighed og tolerance overfor det danske.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Øget valgfrihed, mere inddragelse af private løsninger, nye ledelsesformer, mere brugerstyring, velfærdsteknologi og flere frivillige kan hjælpe på bedre service. Men vi får flere ældre og der kan være special områder som kræver flere ressourcer

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Antallet af ansatte er ikke lig med bedre service ... vi skal give mere fleksibilitet, mere brugerinddragelse, andre personaletyper, nye ledelsesformer og flere frivillige .. og private/firma løsninger skal fremmes

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have en grøn by men Olav de Linde og Åløkke sagen var helt ude af proportioner

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge skal prioriteres

Odense Kommune skal indføre kødfrie dage i daginstitutioner, plejehjem og andre kommunale institutioner af hensyn til klimaet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det må bestyrelserne i de enkelte institutioner selv bestemme Frihed til forskellighed

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle kan bidrage - måske kun nogle timer - men alle skal aktiveres. Det behøver blot ikke at koste flere penge

Letbanen i Odense skal udbygges med en ny strækning fra centrum gennem Vollsmose til Seden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal have mere kollektiv transport men der må være smartere løsninger.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Må meget gerne fremmes men private aktører skal involveres.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge grupper er lige vigtige

Der skal indføres forbud mod benzin- og dieselbiler i store dele af Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke forbyde benzin biler men motivere folk til at køre elbiler og tage cyklen. Vi skal løse klima problemerne med udvikling af nye løsninger og nye teknologier fremfor forbud. Vi skal have en gradvis omstilling og gradvis udfasning af gamle løsninger.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Incitamenter til mere klimavenlig adfærd er vejen frem. Hvis det er lettere at parkere med elbil vil det medvirke til øget lyst til elbiler.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (1)

Direktør, Converzion

2009-d.d.

Uddannelse (2)

Executive Master in Business Administration, Thunderbird University, USA, Ledelse

1996-1997

Cand.rer.soc, SDU, Samfundsvidenskab

1986-1992

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Kommunalvalg 2021

955
Liberaterne
1269
Kommunalvalg 2021
Liberaterne
Personlige stemmer
955
Partiet i alt
1269
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Kultur, idræt og fritid
Skat
Ældre
Kandidaten på sociale medier