336-1aa27aee.jpeg
336-1aa27aee.jpeg
danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Jens Henrik W. Thulesen Dahl
Født 20/7/1961 i Brædstrup - Gift - 3 børn - 5610 Assens
Nuværende stilling: Folketingsmedlem
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg startede med kommunalpolitik fordi jeg oplevede, at den måde som min kommune løste opgaverne for borgerne på var tung, bureaukratisk – ja lidt skrankepaveagtig. Da jeg så kom i kommunalbestyrelsen fandt jeg ud af, at meget af det kommunen gjorde skyldtes krav og rammer fra Christiansborg. Derfor stillede jeg også op til Folketinget. Og der er stadig meget at gøre. Postnummerlotteriet, som betyder, at det kan betyde liv eller død hvor du bor, når du bliver syg skal vi have stoppet. Jeg er i politik for at skabe forandringer. Jeg ønsker som borgerlig politiker at arbejde for at løse almindelige menneskers hverdagsproblemer. Derfor er jeg gået ind i politik. Og hvis du synes, det giver mening, så skal du stemme på mig.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi ønsker ikke flere skatter og afgifter.

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Målet må være at kunne opretholde produktioner og arbejdspladser i Danmark på en bæredygtig måde - ikke at jage produktion ud af Danmark.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt, at vi som samfund sikrer gode løn og arbejdsvilkår, så vi kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejder og dermed sikre et godt sundhedsvæsen

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke pålægge danskerne ekstra afgifter. En forøgelse af cigaretpriserne vil også bare medføre øget grænsehandel.

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som det er blevet tydeliggjort af krigen i Ukraine, så har vi brug for et stærkt NATO. Derfor skal vi naturligvis leve op til forpligtelse til at bruge to procent af BNP på forsvaret.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi holder fast i et samfund uden alt for store forskelle. Derfor skal vi sikre, at de som har mindst beskyttes f.eks. når energipriserne som nu stiger til himlen. Samtidig skal det naturligvis også være helt ok, at nogen tjener rigtig meget.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Energipriserne er steget urimeligt meget og derfor er det rimeligt, at danskerne kompenseres for de stigende priser

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Helt grundlæggende er det vigtigt, at sikre en ordentlig ældrepleje, som følger demografien.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt centralt, at vi prioritere de store velfærdsområdet og at midlerne følger med demografien, så kommunerne reelt har mulighed for at sikre en god service overfor ældre, børn, syge og handicappede.

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er blevet slækket på udlændinge politikken under Mette Frederiksen med højere ydelser til udlændinge på integrationsydelse og kontanthjælp. Det skal der strammes op på igen.

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil være en rigtig god løsning. Der er jo ikke noget behov for, at asylansøgerne skulle være i Danmark mens deres sag behandles.

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I den aktuelle situation er vi nødt til at være pragmatiske i forhold til at sikre varme og strøm til den kommende vinter og dermed være åbne overfor de muligheder, som findes på kort sigt.

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et massivt behov for at sikre en langsigtet plan for psykiatrien i Danmark. Og det vigtigste sted at starte er forbedringer i forhold til de psykisk sårbare unge.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt centralt, at vi som velfærdssamfund sikrer, at der er tilstrækkelig med ressourcer til de store velfærdsområder. Pengene skal naturligvis følge den demografiske udvikling.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afgørende er, at vi sikrer alle unge muligheden for at tage en uddannelse uafhængigt af forældrenes indkomst. Der er behov for at se på strukturen for den nuværende SU for at sikrer, at den bedst muligt understøtter flest muliges mulighed for at tage en uddannelse.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at sikre den rigtige balance, så det enkelte barn hjælpes bedst muligt.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er alt for dårlige til at hjælpe de mennesker, der godt kan komme til at klare sig selv til at gøre det. F.eks. er der mange med forskellige handicaps, som ikke kan få de nødvendige rammer til at tage en uddannelse og dermed ikke kommer i beskæftigelse og bidrager.

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er helt rimeligt at der er en mulighed for at trække sig tilbage uden at skulle igennem lange og omstændelige forløb, hvis man har haft et langt og nedslidende arbejdsliv.

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mette Frederiksens håndtering af minksagen er helt klart en skandale.

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Danmarksdemokraterne støtter en uafhængig advokatundersøgelse.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det lukkede samfund vi oplevede under corona kostede også livskvalitet og liv pga ensomhed og afsondrethed. Derfor skal vi både for borgere og for samfundet som helhed holde så åbent som muligt.

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal naturligvis overveje at tage coronapasset i brug, hvis smitten får et omfang, så det er fornuftigt at sikre mod for meget smittespredning.

Politiet skal have tilført flere penge til bekæmpelse af bandekriminalitet i udsatte boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen på bekostning af finansiering af øvrige statslige infrastrukturprojekter.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en overordnet aftale som rækker frem til 2035. Derfra ønsker Danmarksdemokraterne at broen skal være gratis.

Langeland Kommune bør sammenlægges med Svendborg Kommune for at imødekomme problemer med dårlig økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det giver ikke mening at lægge kommuner med dårlig økonomi sammen med kommuner med bedre økonomi. Det grundlæggende problem er at den udligningsordning der er i dag mellem kommunerne, ikke sikrer alle kommuner mulighed for et godt serviceniveau.

Staten skal sikre billigere færger mellem Danmarks øer året rundt på bekostning af udbygning af andre trafikale projekter som motorveje og jernbaner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at se transport muligheder rundt i landet som et sammenhængende hele. Der skal være en balance mellem privat og offentlig transport, som gør at alle borgere i hele landet har gode muligheder for at komme rundt.

Endnu flere uddannelsespladser på videregående uddannelser skal flyttes fra Odense til andre fynske byer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er en aftale om udflytning af uddannelsespladser som er ved at blive gennemført. Det er ønskeligt at flytte flere uddannelsespladser ud hvor der er behov og såfremt der kan findes den rette finansiering.

Staten har allerede bevilget 533 millioner kroner til letbanens etape 2 i Odense. Staten bør bevilge penge til yderligere udbygning af letbanen i Odense.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (10)

Byrådsmedlem

2022-d.d.

Folketingsmedlem, Assens Kredsen

2022-d.d.

Medlem af Børn-, Familie og Uddannelsesudvalget

2017-d.d.

Byrådsmedlem Assens

2022-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget

2022-d.d.

Folketingsmedlem, Assens Kredsen

2011-2022

Medlem af Økonomiudvalget, Assens Kommune

2010-2022

Byrådsmedlem, Assens Kommune

2009-2022

1.Viceborgmester, Assens Kommune

2014-2017

Medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

2014-2017

Erhvervskarriere (9)

Medlem af Folketinget, Christiansborg

2011-d.d.

Arbejdsmiljøkonsulent, HR-afdelingen, Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune

2008-2011

Undervisning i indeklima og støj, Ergo- og Fysioterapiskolen, Aarhus

2001-2011

Arbejdsmiljøkonsulent, Udviklingshuset, Århus Kommune

1994-2007

Souschef, Aarhus Kommunes BST

2000-2006

Konstitueret leder, Aarhus Kommunes BST

1999-2000

Projektingeniør og VKO konsulent, Carl Bro A/S

1989-1994

Ekstern undervisningsassistent, Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet

1986-1991

Fagingeniør i vvs-afdelingen, Rådgivende ingeniørfirma Nellemann, Aalborg

1985-1989

Uddannelse (4)

Diplomuddannelse i ledelse, VIA University College

2006-2009

Voksenpædagogisk grundkursus

1996-1996

Civilingeniør, Aalborg Universitet, Indeklima og energiøkonomi

1980-1985

Student, Rosborg Gymnasium, Nysproglig

1977-1980

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Folketingsvalg 2022

2210
Danmarksdemokraterne
25486
valgt ind
Kommunalvalg 2021

429
Dansk Folkeparti
1163
valgt ind
Folketingsvalg 2019

2913
Dansk Folkeparti
27746
valgt ind
Kommunalvalg 2017

1390
Dansk Folkeparti
2987
valgt ind
Folketingsvalg 2022
Danmarksdemokraterne
Personlige stemmer
2210
Partiet i alt
25486
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
429
Partiet i alt
1163
valgt ind
Folketingsvalg 2019
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
2913
Partiet i alt
27746
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Dansk Folkeparti
Personlige stemmer
1390
Partiet i alt
2987