261796-140ba89e.jpeg
261796-140ba89e.jpeg
a
Socialdemokratiet
Peter Hansted
Født 12/1/1956 - Enlig - 4 børn - 5970 Ærøskøbing
Nuværende stilling: Koordinator
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg vil prioritere et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, der dækker hele øen, så vi sikrer at vi bruger vores penge godt og til gavn for alle borgere. Jeg er mere optaget af at nå resultater, end avisomtale. Vi skal som resten af landet løse udfordringerne med rekruttering til ældreområdet, indtil da skal vi hurtigst muligt have nedsat mængden af dokumentation og papirarbejde, så kolde hænder bliver varme. Løsning af problemer omkring klima, natur og drikkevand, går ofte hånd i hånd. Vi er på vej, men skal finde flere midler, problemerne er åbenlyse, så det er nu vi skal handle. Vi har de seneste år arbejdet med borgerinddragelse, med skiftende succes. De seneste arrangementer har efter min mening været vellykkede og vi skal fortsat arbejde for at finde gode løsninger.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Det er en god idé at etablere en ny dagligvarebutik på havnen i Marstal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Behovet er til stede, vi skal blot stille krav om oprydning af grunden og indflydelse på udseende.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det fungerer godt nok nu

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vil altid være et spørgsmål om prioritering, men udsatte grupper har ofte sværere ved at gøre opmærksom på egne behov, derfor skal vi være ekstra opmærksomme.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Børnefamilier bør have mulighed for at hjemmepasse deres børn og modtage tilskud fra Ærø Kommune til hjemmepasning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børnetallet har været faldende de sidste mange år, det er derfor vigtigere at vi kan fastholde de tilbud vi har nu, så vi også fremover kan tilbyde gode institutioner til forældre der arbejder.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Ærø Kommune skal have mere vild natur – også selvom det betyder reduktion af landbrugsarealet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pesticid og gødningsfrie områder over vores drikkevandindvindingsområder skal etableres, for at sikre godt drikkevand for fremtidige generationer. Herved sikres også mere natur og optag af CO2 ved feks skovplantning.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det mener jeg ikke er rigtigt, men det er jo statslige regler der styrer det område.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det afhænger af hvad det er på bekostning af, men det er helt sikkert at området skal prioriteres højt. Vi er godt igang og vi skal som minimum producerer den energi vi selv bruger.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ikke her på øen

Der skal afsættes flere ressourcer på at gøre Ærø Kommune CO2-neutral i 2025 og fossilfri i 2030 – også selvom andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med den gode økonomi vi har haft de sidste 8 år, har det ikke været nødvendigt at skære på velfærdsområdet, men der skal afsættes flere midler hurtigst muligt.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Betydelig bedre er et vidt begreb, men da vi ikke kan skaffe det fornødne personale på nuværende tidspunkt, vil vi arbejde for at få fjernet unødig dokumentation og skærmarbejde, og derigennem få tilført 10-20% mere varme hænder.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ærø har gode normeringer.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er meget blandede erfaringer med privat rengøring og pleje og der er nok ikke plads til et privat friplejehjem

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har de sidste mange år brugt ekstra midler til veje, nu skal vi også bruge penge på bløde trafikanter.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kun hvis der er behov. Området er meget vigtigt, men er dækket ind.

Hvis jeg skal vælge, er det vigtigere, at Ærøfærgerne bliver skiftet ud med grønnere færger frem for større færger.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De skal være både grønnere og større

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er afsat de nødvendige midler

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke tages midler fra øvrige elever

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De inddrages efter behov
Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Borgmester, Ærø Kommune

2021-d.d.

Formand, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Ærø Kommune

2021-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Ærø Kommune

2013-d.d.

Medlem, Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, Ærø Kommune

2013-2021

1. viceborgmester, Ærø Kommune

2013-2017

Erhvervskarriere (3)

Koordinator, Søbygaard

2019-d.d.

Bestyrer, Cafe Arthur

2015-d.d.

Direktør, Rise Bryggeri

Ukendt dato

Uddannelse (1)

Erhvervsuddannelse, Driftsleder

Ukendt dato

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

426
Socialdemokratiet
853
valgt ind
Kommunalvalg 2017

126
Socialdemokratiet
973
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
426
Partiet i alt
853
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
126
Partiet i alt
973
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier