PERSONPROFIL

Anne Møllegaard Mortensen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn

Født 16. december 1962 i Sandholt-Lyndelse Gift 4 børn

O

Anne Møllegaard Mortensen (DF) er 2. viceborgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hun er formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget.
Hun har været politisk aktiv i mange år. Hun startede som byrådsmedlem i Broby Kommune i 2001 og har siden kommunesammenlægningen været kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Anne Møllegaard Mortensen er uddannet sygehjælper.

Hun er gift og har fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1770 Dansk Folkeparti in total 4328
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1659 Dansk Folkeparti in total 3897

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg er 54 år, uddannet sygehjælper, og har været med i kommunalpolitik i 14 år.
Jeg er i dag viceborgmester, og Formand for Kultur og Lokalsamfundsudvalget, har siden kommune sammenlægningen siddet i økonomiudvalget. Jeg er Næstformand i KL`s Social og Sundhedsudvalg. Før jeg blev politikker sad jeg 13 år i skolebestyrelse og 4 år i ungdomsskolebestyrelse. Har også siddet i menighedsrådet i 8 år. Politik har min store interesse, jeg holder af at være med til at gøre noget sammen med andre. Jeg er en kvinde der mener noget med dialog og det at inddrage andre, før der træffes beslutninger. Jeg er gift for anden gang, sammen har vi, 7 sammenbragte voksen børn og 2 børnebørn. Jeg går ind for en anstændig børn, unge og ældrepolitik. Forebyggelse og sundhedsfremmede. Vigtigt at have fokus på trivsel, dialog med vores ansatte i kommunen. Stram økonomistyring. Evaluering og opfølgning, fokus på om vi gør det godt nok eller om der er noget der skal ændres. Jeg vil gerne være Faaborg Midtfyn kommunes
næste borgmester, jeg mener jeg har hvad der skal til, for at vi som kommune, bliver det bedste sted at bo, leve og arbejde. Jeg tror på tillid og trykhed er vejen frem, og at vi sammen (borger, bruger, medarbejder og kommune) kan skabe gode rammer for alle.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge yderligere skattekroner på at udvikle og bygge en Als-Fyn-bro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Faaborg Midtfyn Kommune skal ikke lukke folkeskoler i den kommende valgperiode, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Faaborg-Midtfyn Kommune skal bevare den nuværende ledelsesstruktur på trods af samarbejdsvanskeligheder og utilfredshed blandt medarbejderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Formand, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - 2005

Byrådsmedlem Broby Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Rengøring Scandic Odense
O

Politiske hverv

2005 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Formand, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Folkeparti

2001 - 2005

Byrådsmedlem Broby Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Rengøring Scandic Odense

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik