PERSONPROFIL

Bent Juul Sørensen

Ærøs Fremtid

Valgt ved kommunalvalget i Ærø

Født 26. november 1958 i Tranderupmark, Ærø Single 3 børn

Æ

Bent Juul Sørensen (Ærøs Fremtid) er kommunalbestyrelsesmedlem i Ærø Kommune, hvor han er valgt for lokallisten Ærøs Fremtid. Her er han bl.a. mange årigt medlem af Økonomiudvalget i kommunen.

Bent Juul Sørensen har været kommunalbestyrelsesmedlem i Ærø Kommune siden valget i 2009, hvor han var valgt for Venstre som partiets spidskandidat. I 2013 forlod Bent Juul Sørensen dog Venstre, og siden har han været kommunalbestyrelsesmedlem for Ærøs Fremtid. I sit politiske liv har Bent Juul Sørensen bl.a. arbejdet for bedre færgeforbindelser til øen, og for at tiltrække flere arbejdspladser til Ærø.

Foruden sit kommunalpolitiske virke erhverver Bent Juul Sørensen sig til daglig som gårdejer med kvægbruget Dunkærgård, som han har drevet siden 1980. Han har desuden bestyrelseserfaring fra en række bestyrelser, bl.a. 15 år i bestyrelsen for Arla Foods, Formand for Ærø Landboforening, og Formand for Danske andelsselskaber og for Mejeriforeningen. Og medlem af Det økonomiske Råd. Samt diverse landbrugs politiske udvalg i EU. Bent Juul Sørensen bor på Ærø lidt syd for Ærøskøbing. Han er far til tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 297 Ærøs Fremtid in total 426
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 432 Ærøs Fremtid in total 547
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 324 Venstre in total 0

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Ærø kommune trænger til et systemskifte. Ledelse og samarbejde mangler. Og langsigtede beslutninger byggende på oplæg og konsensus

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ærø Kommune skal få flere turister ved at lave flere stier og naturområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ærø Kommune skal indføre økologisk og lokalt produceret mad i kommunens institutioner, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udlændinge skal som forsøg have mulighed for at købe sommerhuse på Ærø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nuværende niveau er ok

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nuværende niveau er ok

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nuværende niveau er ok

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nuværende niveau er ok

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Ærøs Fremtid

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Ærøs Fremtid, Ærøs Fremtid

2009 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Venstre

Uddannelse

1979 - 1980

Erhvervsuddannelse Landmand, Dalum Landbrugsskole

1976 - nu

Erhvervsuddannelse Landmand, Korinth Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1980 - 2017

Gårdejer Dunkærgård
Æ

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Ærøs Fremtid

2013 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Ærøs Fremtid, Ærøs Fremtid

2009 - 2013

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Venstre

Uddannelse

1979 - 1980

Erhvervsuddannelse Landmand, Dalum Landbrugsskole

1976 - nu

Erhvervsuddannelse Landmand, Korinth Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1980 - 2017

Gårdejer Dunkærgård

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik