PERSONPROFIL

Bo Hansen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Svendborg

Født 25. maj 1975 i Bagenkop Gift 2 børn

A

Bo Hansen (S) er borgmester i Svendborg Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er desuden kommunalt medlem af flere bestyrelser bl.a. Simac Bo Hansen har været byrådspolitiker i Svendborg, siden han stillede op første gang ved valget i 2009, og i 2018 overtog han borgmesterposten.

Bo Hansen er uddannet folkeskolelærer fra Skårup Statsseminarium i 2003, og han har siden efteruddannet sig inden for politisk ledelse og som uddannelsesvejleder. Han arbejdede, inden han overtog borgmesterposten, som UU-vejleder på Tåsingeskolen, men har tidligere beskæftiget sig som folkeskolelærer og pædagogmedhjælper.

Privat bor Bo Hansen bosat på Tåsinge. Derudover er han gift med Susanne, og sammen har parret to piger.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4178 Socialdemokratiet in total 10297
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 567 Socialdemokratiet in total 6202
KV 2009

Valgt ind

Personlige stemmer 377 Socialdemokratiet in total 0

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Læs mere om hvem jeg er og hvilke mærkesager jeg brænder for på denne hjemmeside:

http://www.socialdemokratiet.dk/politiker/bo-hansen/

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

2. viceborgmester Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Udviklingsudvalget Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse

1999 - 2003

Bachelor Folkeskole, Skårup Seminarium

2013 - 2017

Diplomuddannelse Erhvervs- Uddannelse- og Karrierevalg, UCL Lillebælt

Erhvervserfaring

UU-Vejleder Tåsingeskolen
A

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2009 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

2. viceborgmester Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Udviklingsudvalget Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Medlem, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Svendborg Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse

1999 - 2003

Bachelor Folkeskole, Skårup Seminarium

2013 - 2017

Diplomuddannelse Erhvervs- Uddannelse- og Karrierevalg, UCL Lillebælt

Erhvervserfaring

UU-Vejleder Tåsingeskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik