PERSONPROFIL

Carsten Kudsk

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Nyborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 2. maj 1971 i Esbjerg I et forhold Bor i Nyborg Kommune

O

Carsten Kudsk (DF) er 1. viceborgmester og byrådsmedlem i Nyborg Kommune for Dansk Folkeparti (DF). Han er formand for Ældreudvalget, Udvalget for Grøn Omstilling og medlem afTeknik og miljøudvalget, økonomiudvalget, Erhverv og udviklingsudvalget og beskæftigelsesudvalget.

Carsten Kudsk har været byrådsmedlem siden 2009, og han varDansk Folkepartis spidskandidat ved kommunalvalget i 2017. Han varligeledes opstillet til regionsrådsvalget i Region Syddanmark. Carsten Kudsk har i øvrigt været medlem af Folketinget i trekorte perioder som afløser for partikollegerne Pernille Bendixen ogAlex Ahrendtsen (DF).

Carsten Kudsk er uddannet industrislagter og levnedsmiddeltekniker,og udover sit politiske arbejde er Carsten Kudsk selvstændig med i egen virksomhed - GeGreenenergi og Kudsken. Privat er han bosat i Ørbæk.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Ældreområdet
  • Retspolitik
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for på Fyn
1. Vi får den 3 Lillebæltsbro
2. en Ny politi station i Odense uden for byen.
3. det 3 spor på hele Fyn
4. Odense lufthavn bliver det nationale testcenter for Danmark og udviklingscenter for ny teknologi der har behov for luftrum.

På landsplan
1.En permanent grænsekontrol med bygninger og personale.
2. Et paradigme skifte i udlændinge politikken.
3. At vi får en ældreombudsmand der kan forfølge banker, firmaer og andre institutioner der laver alder diskriminering. Der gør opmærksom på at folk over 65 år også skal have ret til at låne penge og have et arbejde, uden at man kun ser på deres alder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er varme hænder og ikke konsulenter og eksperter.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ja hvis det er på ens konkurrence forhold. Samtid kan man lære af hinanden, men det skal ikke være med højere priser til den ene í forhold til den anden.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi kan bruge over 36 mia. på indvandrer og asylsøgere har vi også råd til gratis ydelser.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi kan bruge over 36 mia. på indvandrer og asylsøgere, skal der også være råd til dyr medicin.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der skal ske en lempelse, skal det ske ved at den Danske Ægtefælle finansierer alle udgifter incl. sundhedsudgifterne, indtil den udenlandske ægtefælle bidrager til statskassen igennem et arbejde.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er alt for slap, specielt i forhold til at udvise kriminelle udlændinge.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne ved 1 dom og helst vil jeg ønske at de skal, når de ankommer til Danmark skrive under på at de accepterer at hvis de begår grov vold, voldtægt eller andet der er værre kan de udvises, hvis politiet vurderer at de har begået den kriminelle handling.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattesnydere skal straffes hårdere og dem der skjuler penge i skattely lande. Samtidig skal det forhindres at firmaer kan via EU spekulere i om de vil betale skat af deres overskud, ved at flytte det rundt i mellem landende.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at børn kan præstere og tilegne sig færdigheder der bliver fulgt op på, men samtidig er det også vigtigt at børn får mulighed for at præstere på nye måder, som der også kan laves en tilsvarende bedømmelse på. Altså man også kan blive testet mundligt og ikke kun skriftligt.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe de tages fra konsulenterne og eksperterne.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor vil man hæve pensions alderen, når folk selv kan vælge om de vil arbejde længere. Samtidig er det moralsk forkert at folk over 65 år i dag ikke kan låne penge i bankerne, på grund af alder. Vi mangler en ældreombudsmand der kan køre sager mod banker og firmaer der ikke vil ansætte eller låne til folk på grund af alder. Specielt det offentlige arbejdsmarked har på det område store problemer.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi kan bruge over 36 mia. på Indvandrer og asylsøgere, og tabe så mange penge via skat og bankerne og andre steder, så er der også råd til gratis behandling af vores ældre

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er i velfærds jobs som vores ældrepleje og børneområde

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så kommer vi bare ud for at 16 årige vil få 18 årige til at købe for dem, med den konsekvens de vil være i gæld via tjenester, eller højere priser på alkoholen.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal hellere hæve den betaling den ene forælder betaler til den anden.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tilskuddet til den enlige forældre, som har børnene fra far eller mor skal sættes op, for det svarer ikke til hvad det koster at have børnene. Når man vælger at få børn skal man også betale hvad det koster og ikke bare lade den ene forældre få ansvaret og den økonomiske omkostning.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja eller laves om så midlerne bliver brugt til flygtninge i nærområderne, så de ikke vælger at flygte til Danmark. Vi kan hjælpe flere i nærområderne for mindre penge end hvis de flygter til Danmark.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes flere 14 årige, eller yngre, der laver kriminelle ting som en voksen og hvor dem over 15 år, kan spekulere i at udnytte deres alder til at få dem til at lave kriminelle aktiviteter, uden at det har en hård konsekvens.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal altid tildeles en straf så offeret tilgodeses. Det er ofte deres liv der bliver ødelagt.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grønne omstilling skal være frivillig og ikke via tvang.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samtidig vil det også betyde at vi kan skabe og holde mange flere arbejdspladser i Danmark.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med eget budget, med bygninger, udstyr og personale der ikke bliver taget fra politiet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle steder, men man kan samtidig også lære af hinanden og på den måde være med til at fastholde dygtig personale, der måske ikke trives i det offentlige, men mere i det private. En mistet medarbejder på velfærds området er en for mange.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skyldes også at man tror at den hellige gral er it løsninger. Der mangler fokus på personlig service og mindre på digitale løsninger der ofte ikke virker.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konsulenter og eksperter er der rigtig mange af.

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Midlerne skal i stedet for bruges på de 3 spor på hele Fyn og en ny Lillebæltsbro, den man kalder parallel forbindelsen og nedsættelse af brotaksten over Storebælt.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den gamle politi station i Odense skal sælges og Så skal der bygges en helt ny Politi station i Odense, der ligger tæt ved en motorvejsafkørsel. Finansieringen kan nemt findes ved at spare på de over 36 mia. vi bruger på indvandrer og asylsøgere.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 555 Dansk Folkeparti in total 1542
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 817 Dansk Folkeparti in total 1935

Mærkesager

  • Ældre
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Fordi vi kommer med nye ideer og ikke lader dyre konsulenter styre vores udvikling.

Vi kommer med nye løsninger på ældreområdet, derfor mener vi at de ældre fortjener et nyt plejecenter og gerne med havudsigt. Vi er en gammel Færgeby, hvorfor ikke vise det ved at vores ældre bor ved vandet og så vil vi sørge for der ikke sker besparelser og at alle midler bliver i ældreplejen.

Vi vil sørge for at erhvervsudvikling vil ske til fordel for Nyborg og ikke være med til at hjælpe Odense og gøre Odense større på Nyborgs bekostning.

Vi kan i Nyborg udvikle og lave projekter, derfor behøver vi ikke at være er del af udviklingsselskaber på Fyns Nivau.

Hvis vi skal udvikle vores og bibeholde vores høje service Nivau på ældre og børne området, skal vi selv sætte os i front for vores udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

S længe det ikke er små firmaer der laver hjemmepleje

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1610 Dansk Folkeparti in total 72356

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Fordi vi kommer med nye ideer og ikke lader dyre konsulenter styre vores udvikling.

Vi kommer med nye løsninger på ældreområdet, derfor mener vi at de ældre fortjener et nyt plejecenter og gerne med havudsigt. Vi er en gammel Færgeby, hvorfor ikke vise det ved at vores ældre bor ved vandet og så vil vi sørge for der ikke sker besparelser og at alle midler bliver i ældreplejen.

Vi vil sørge for at erhvervsudvikling vil ske til fordel for Nyborg og ikke være med til at hjælpe Odense og gøre Odense større på Nyborgs bekostning.

Vi kan i Nyborg udvikle og lave projekter, derfor behøver vi ikke at være er del af udviklingsselskaber på Fyns Nivau.

Hvis vi skal udvikle vores og bibeholde vores høje service Nivau på ældre og børne området, skal vi selv sætte os i front for vores udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må bare aldrig ske en overbetaling

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

1. viceborgmester Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - 2016

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - 2018

2. viceborgmester Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Formand for Ældreudvalget Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

2010 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti
Formand for Udvalget for Grøn omstilling i Nyborg Kommune. Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Teknik og miljøudvalget, økonomiudvalget, Erhverv og udviklingsudvalget og beskæftigelsesudvalget. Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Formand Branceforening for alternative isolering

Uddannelse

1997 - 1999

Erhvervsuddannelse Levnedsmiddeltekniker, Vejle Tekniske Akademi

1992 - 1995

Fagudannelse Industrislagter, Danish Crown Horsens

Erhvervserfaring

2018 - nu

Direktør GE GREEN ENERGI ApS

2019 - nu

Direktør Kudsken ApS

2012 - 2014

Adm. direktør GE GREEN ENERGI ApS
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

1. viceborgmester Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

2016 - 2016

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2014 - 2018

2. viceborgmester Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - nu

Formand for Ældreudvalget Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

2010 - nu

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti
Formand for Udvalget for Grøn omstilling i Nyborg Kommune. Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Teknik og miljøudvalget, økonomiudvalget, Erhverv og udviklingsudvalget og beskæftigelsesudvalget. Nyborg Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - nu

Formand Branceforening for alternative isolering

Uddannelse

1997 - 1999

Erhvervsuddannelse Levnedsmiddeltekniker, Vejle Tekniske Akademi

1992 - 1995

Fagudannelse Industrislagter, Danish Crown Horsens

Erhvervserfaring

2018 - nu

Direktør GE GREEN ENERGI ApS

2019 - nu

Direktør Kudsken ApS

2012 - 2014

Adm. direktør GE GREEN ENERGI ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik