PERSONPROFIL

Christoffer Lilleholt

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Odense

Født 18. oktober 1995 i Odense, Bellinge Single

V

Christoffer Lilleholt (V) har været medlem af Odense Byråd siden 2013, hvor han er valgt ind for Venstre. Han er genvalgt til byrådet i 2017. I den igangværende periode er han medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget.
Han har været ordfører for Venstre Odense på beskæftigelses-, bolig- og ungdomsområdet.

Christoffer Lilleholt har desuden en fortid i ungdomspolitik, hvor han har været næstformand for Venstres Ungdom Odense, formand for Internationalt Udvalg og senest næstformand for Venstres Ungdoms Landsorganisation, som han fratrådte i 2016.

I sommers blev Christoffer Lilleholt bachelor i statskundskab fra Syddansk Universitet, hvor han starter på at læse kandidatuddannelsen fra januar. Christoffer Lilleholt bor til daglig i centrum af Odense og er søn af minister Lars Chr. Lilleholt (V).

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2539 Venstre in total 21447
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 698 Venstre in total 24992

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Goddag! Jeg hedder Christoffer Lilleholt og genopstiller til Odense Byråd. Jeg er netop blevet bachelor i Statskundskab og starter på kandidaten til januar. Ved siden af politik holder jeg meget af at løbe lange ture, komme til festlige arrangementer i Odense og gå ud og få en øl i ny og næ. Jeg er opvokset i Bellinge og bor nu i midtbyen sammen med to gode venner. Når tiden og pengepungen tillader det rejser jeg gerne rundt i verden, det giver mig energi og perspektiv på tilværelsen.

Mærkesager

1: Flere arbejdspladser og vækst i Odense! Vi skal udnytte væksten i Odense omkring Facebook, robotindustrien, iværksætteriet og letbanen til at få flere i arbejde og vækst i hele Odense. Samtidig skal vi være hårde og konsekvente overfor mennesker, som ikke tager arbejde, når de kan. Odense Kommune har et budget på 12 mia. kr. – det er mere end rigeligt til at skabe en god velfærd, hvis man tør prioritere og effektivisere. Hvis vi skaber væksten kommer der penge til velfærd.

2: Frem i trafikken – mindre kø Når der bygges i Odense, skal vi bygge med byen og for byen. Arbejdet kan gøres smartere, og samtidig skal vi udnytte nye teknologier bedre. Vi holder for meget i kø i Odense og det kan byrådet gøre mange ting ved. Det gælder både i busser, biler og når letbanen kommer. Vi skal gøre tingene smartere.

3: Studieboliger - Hvis Venstre vinder valget, bygger vi minimum 605 nye studieboliger. De studerende er byens fremtid, og hvis man forventer vi skal bo her under og efter studiet, er det en forudsætning, at de studerende bor i Odense under uddannelsen. Derudover skal der bygges en reel læsesal i centrum Der skal bygges en reel læsesal i centrum, så de studerende bliver en del af byen og ikke skal til universitet for at læse hver gang.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Etape 2 til Vollsmose koster flere hundrede millioner kroner som skal tages fra de de ældre, folkeskolen eller de ledige.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence skaber både bedre priser og bedre service for borgerne.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både biler, busser, cykler og letbane er vigtig. Men lige nu har biltrafikken det ikke nemt i Odense

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kører alligevel det meste affald direkte ud på Fyns Værket hvor det bliver brændt af, hvorfor affaldssortering ikke med det nuværende system vil give mening

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De socialt udsatte får i forvejen rigtig mange penge, både i ydelser og indsatser. Vi skal derimod finde de indsatser der giver den bedste effekt skrue op for dem og lukke dem som ikke virker

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ingen hemmelighed at vi har udfordringer med flygtninge og man skal ikke bilde sig ind de er en ressource. Vi tager imod dem vi modtager og hjælper dem alt hvad vi kan, men at påstå de kommer og bidrager til vores samfund økonomisk vil være en fejltagelse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence vil altid betyde bedre priser og bedre velfærd. Vi skal dog altid turde stille store krav til de private firmaer og stoppe samarbejde, hvis de ikke lever op til disse.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det forebyggende arbejde er rigtig vigtigt da det er her vi forhindre borgerne får det endnu værre.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt op til den enkelte skole, der får tildelt penge hvordan de vil bruge dem. Fx på antallet af elever eller to lærerordning

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har den højeste ledighed i landet, hvorfor der skal gøres langt mere. Både sanktionering, praktikker og samtaler.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal beholde kommuneskatten der hvor den er og ikke hæve den som de røde partier gør. Hvis vi vinder sænker vi kommuneskatten til det oprindelige niveau fra 2016

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense består af stærke lokalsamfund, hvorfor de skal have så mange penge som deres størrelse berettiger.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges en hård hånd overfor kriminelle som ikke vil vores samfund.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelisterne har det rigtig godt i Odense, det er tværtimod busserne og bilerne der har det svært ved at komme frem

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal vælge imellem et naturområde eller 1000 arbejdspladser, vælger jeg 1000 arbejdspladser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er i forvejen rigtig gode og Odense skal blot fortsætte den gode stime med Tinderbox, Karrusel og HC Andersen Festival fx

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen milliarder af kroner på Vollsmose og andre udsatte områder. Vi burde i stedet gå områderne igennem og finde frem til hvad vi får ud af pengene. Indtilvidere er der kun kommet flere arbejdsløse, flere kriminelle og flere borgere i disse områder, på trods af at indsatserne lover det modsatte

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger i forvejen mange penge på integration hvorfor vi ikke skal bruge flere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal tilbydes de samme ydelser, uanset deres indkomst

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bruger for få penge på psykisk syge ift. hvor stort et problem det er. Derfor er jeg også meget glad for at vi hjælper Headspace økonomisk så de kan hjælpe unge mennesker med deres lidelser.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har både alt for få folkeskolelærere og pædagoger i vores kommune. Dette vil Venstre meget gerne bruge flere penge på.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense har den 2. højeste ledighed, hvis vi ikke får flere virksomheder i kommunen der kan ansætte flere borgere, kommer det til at betyde besparelser på velfærden.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere at nedsætte kommuneskatten igen

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Venstre

2014 - 2015

Næstformand Venstres Ungdom

2014 - 2015

Medlem af Forretningsudvalget Venstres Ungdom

Tillidsposter

2014 - 2018

Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget Odense Byråd

Uddannelse

2014 - 2017

Bachelor Statskundskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Juniorkonsulent Arbejdsgiverne
V

Politiske hverv

2017 - nu

Medlem af Beskæftigelses og socialudvalget Odense Kommune, Venstre

2014 - 2015

Næstformand Venstres Ungdom

2014 - 2015

Medlem af Forretningsudvalget Venstres Ungdom

Tillidsposter

2014 - 2018

Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget Odense Byråd

Uddannelse

2014 - 2017

Bachelor Statskundskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Juniorkonsulent Arbejdsgiverne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik