PERSONPROFIL

Dorthe Ullemose

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Svendborg

Født 24. september 1964 i Aalborg Gift 4 børn

O

Dorthe Ullemose (DF) er byrådsmedlem i Svendborg Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget​samt Børne- og Ungeudvalget.
Dorthe Ullemose har været byrådsmedlem i Svendborg Kommune siden kommunalvalget i 2013. Hun er i øvrigt gruppeformand for Dansk Folkeparti i Svendborg Kommune.

Dorthe Ullemose har siden valget i 2015 ligeledes været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. I Folketinget er hun forbrugerordfører for partiet og desuden medlem af flere udvalg bl.a. Undervisningsudvalget.

Dorthe Ullemose er uddannet socialpædagog, og hun har arbejdet som pædagog i mange år, før hun blev medlem af Folketinget. Privat er hun gift, og hun har fire børn.
Dorthe Ullemose blev kendt i pressen i 2015, da det blev kendt at hun havde løjet sig tre år yngre i den kommunale valgkamp i 2013. Dorthe Ullemose begrundede det med, at hun ønskede at holde sin 50 års fødselsdag privat.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1790 Dansk Folkeparti in total 4779
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 661 Dansk Folkeparti in total 5282

Mærkesager

  • Ældre
  • Integration

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvor skal pengene komme fra ? DF vil ikke bruge penge på bygninger og prestige projekter. Vi prioritere kernevelfærden - herunder børne og ældreområdet.

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først når der er en køber. DF stemte imod Tankefuld projektet og vi vil ikke bruge flere skattekroner på det projekt før vi har købere.

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for DF at vi bevare vores kulturarv og at det nye skal passe ind i det eksisterende .

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg har et fantastisk kulturliv med over 700 livekoncerter om året. Det skal vi være stolte af men vi behøver ikke nødvendigvis at bruge flere penge på det område lige nu set i lyset af vores økonomi. kernevelfærden kommer først.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg ligger helt i bund i forhold til at få flygtninge i arbejde. Derfor bliver det en stor omkostning for kommunen fordi de derfor skal have alt betalt gratis.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil være godt men det har vi ikke penge til på nuværende tidspunkt. Svendborg største udfordring er økonomien.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange på passiv forsørgelse i Svendborg kommune. Det skal der strammes op på.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi ikke råd til.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune er mere end Svendborg by. Og ja vi skal investere i yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg kommune har brug for flere virksomheder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det rigtig godt i forvejen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Migranter skal når det er muligt sendes hjem for at bygge deres eget land op. Vi har for mange der ikke er Og bliver selvforsørgende.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet er det vigtigste område for DF og der skal være god ældrepleje uanset om de ældre selv kan betale eller ej.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eller en omfordeling af ressourcerne . Færre kolde hænder - flere varme hænder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erhvervslivet er kommunens motor der skal finansiere god velfærd. Vi skal tiltrække flere virksomheder og det må der godt bruges penge på. Fx lavere byggesagsgebyr og behandlingstid.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi på nuværende tidspunkt ikke råd til.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - 2019

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti
Forbrugerordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Børne- og Ungeudvalget Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget​ Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Udvalget for Børn og Unge Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Tidligere bestyrelsesmedlem Sydfyns Elforsyning

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Socialpædagog, Juulgården Heldagsskole

1991 - 2000

Socialpædagog Nørre Uttrup Skole, Nørresundby

Erhvervserfaring

2000 - 2008

Socialpædagog Juulgården Heldagsskole, Svendborg

1991 - 2000

Socialpædagog Nørre Uttrup Skole, Nørresundby
O

Politiske hverv

2015 - 2019

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti
Forbrugerordfører Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Børne- og Ungeudvalget Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomiudvalget​ Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Udvalget for Børn og Unge Svendborg Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Tidligere bestyrelsesmedlem Sydfyns Elforsyning

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Socialpædagog, Juulgården Heldagsskole

1991 - 2000

Socialpædagog Nørre Uttrup Skole, Nørresundby

Erhvervserfaring

2000 - 2008

Socialpædagog Juulgården Heldagsskole, Svendborg

1991 - 2000

Socialpædagog Nørre Uttrup Skole, Nørresundby

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik