PERSONPROFIL

Eva Jørgensen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Nordfyn

Født 30. januar 1960 i Frederiksberg I et forhold 2 børn Bor i Nordfyns Kommune

O

Eva Jørgensen (DF) er folketingskandidat til valget i 2019.

Eva Jørgensen var i 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Nordfyns kommune. Eva Jørgensen blev ikke valgt ind.

Privat er hun bosiddende i Bogense med hendes mand. Hun har to voksne sønner og har 3 børnebørn.

Mærkesager

  • Økonomi
  • Skattepolitik
  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

I mit liv, er jeg nu bare så klar til, at kæmpe politisk for det jeg har kært – Danmark og det at være dansk.

Fremtiden er bare så vigtig – Danmark skal forblive dansk med et godt og rent miljø til vores børn og efterkommere.

Jeg vil kæmpe for:
- Et godt miljø og effektive klimaaftaler også globalt
- Udvikling af de små land og byområder
- Et velfungerende sundheds og uddannelsessystem
- At de ældre har et godt og værdigt seniorliv
- Stop for indvandring fra ikke vestlige lande.
- Stop for: Muslimske parallelsamfund, religiøse
omskæringer af børn, moskeer og halal-slagtninger
med licensbetaling til de muslimske lande.
- Hjemsendelse af udviste flygtninge
- Udvisning af kriminelle indvandrere
- At vi undgår svenske tilstande på indvandrerområdet
- At Danmark er et trygt, rent og sikkert sted at bo

I som er de danske familier - I er kernen i det danske samfund, derfor vil jeg kæmpe for jer.

Syntes du om det du læser her – Så er det mig, du skal sætte dit kryds ved på valgdagen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes det er OK som det er nu.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdere fra nogle EU-lande er villige til at arbejde billigere end overenskomsterne i Danmark - Fordi de lønninger de kan få hjemme er endnu dårligere. I Danmark har vi kæmpet for dette velfærdssamfund hvor lønningerne er blevet bedre med tiden, også til de lavest lønnede. Dette er dejligt. Østeuropæiske og andre EU gæstearbejdere kommer fra lande med meget dårligere lønninger, billigere priser på de fleste ting og en meget dårligere levestandart i Danmark. De trykker således lønnen ned.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at niveauet af offentlige job er ok - Dog skal nævnes at politiet bør tilføres flere ressourcer. Sagsbehandlingstiden er nu oppe på over 108 dage viser de seneste tal fra DR´s aktindsigts sag.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sundhedsvæsen er en offentlig opgave. Fint hvis de offentlige sygehuse mm kan lære af de private - det skader nok ikke.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelser i sundhedssektoren er en offentligt opgave, og der er betalt til dette gennem vores skatter. Brugerbetaling vil skade de i forvejen udsatte familier, og livstruende situationer kunne opstå.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal effekten af medicin kunne dokumenteres inden brug. Hvis den ikke er virksom - Hvorfor så købe og bruge den? Til gengæld skal der bruges den nødvendige medicin til patienterne. Vores sundhedsvæsen skal være velfungerende og effektivt. Der skal ikke spares 2 % om året som det har været de seneste år.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syntes egentlig at det er ok nu. Hvis den danske statsborger kan forsørge den tilflyttende ægtefælle hele dennes liv, er det egentlig ok. Ret til det danske samfunds velfærdsydelser kan optjenes ved mange års arbejde og betaling af skat.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt med en stram udlændingepolitik, vi kan ikke rede hele den 3. verden. Hvis det ikke havde været for DF - Havde vores tilstande været som i Sverige. Her er flere bydele som er overtaget af indvandregrupperinger, hvor sharia loven hersker og hvor ordensmagten ikke tør komme. På uddannelseinstitutioner står bevæbnede vagter, svenske børn leger ikke ude i forhaverne og i lokalområderne mere. I de helt små bygder bor der så mange indvandrere som ses med burkaer og tørklæder på.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er alvorlige ting, med vold, røverier og gentagne overtrædelser af straffeloven, så skal indvandrer/flygtninge kunne udvises straks der er en dom. Mindre enkeltstående forseelser uden vold skal ikke give udvisning.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er der nu en elite af nye magthavere så som akademikere, teknokrater og robotter. Robotterne overtager efterhånden arbejdsopgaverne, og håndværkere, industriarbejdere, landarbejdere, HK-erne m.fl. bliver helt overflødige. De mister deres job - Hvem skal nu betale i samfundet? Robotter betaler ikke skat til samfundet. Ejerne af produktionsapparatet bliver rigere, indtil arbejderene ikke pga. arbejdsløshed har råd til at købe de producerede varer - Herefter må virksomhederne også lukke

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som samfund hjælpe dem som lider nød. Hvis modtageren arbejder bare lidt vil ydelserne blive større - Læs mere på borger.dk Der skal selvfølgelig være en grænse for hvad den enkelte kan modtage fra samfundet i hjælp om måneden. Indvandrere skal ikke kunne modtage samme ydelse som andre blot ved at de er kommet til Danmark

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kender faktisk nogle som lever sådan - De er så magelige og vælger det selv. Men jeg bliver altså forarget når de udmærket kan arbejde, men glider af hver gang. Samtidig ser man desværre også flere, som er på kontanthjælp eller understøttelse og som arbejder sort samtidig. Bare ikke i orden.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi er ved at lande på et ok plan.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn med særlige behov kan og skal ikke rummes i almindelige klasser. Det går ud over dem med særlige behov, og også de "almindelige" elever påvirkes negativt med megen uro. Samtidig med denne inklusion, er skoledagen forlænget til det urimelige - Her taber vi virkelig dem med de særlige behov - For de har jo netop særlige behov. Det er en ommer.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have lov til at være børn. Børn skal have fritid og til til refleksion, tid til at være sammen med forældre, søskende og bedsteforældre. Det er sundt og OK at kede sig en gang imellem. Samfundet skal ikke presse børn og unge som det ses i dag - i udviklingens hellige navn. Vi er mennesker - Ikke maskiner.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere og flere ældre i Danmark - De nye ældre er ofte velfungerende, og har heldigvis ikke brug for så meget pleje endnu. Hvilke velfærds områder skulle så betale? Børnene, sygehusene? Jeg tænker at vores udgifter til kultur her i Danmark er ret store - De er ikke livsnødvendige, og man kunne vælge at stoppe ydelser til kunstnere som er på "Finansloven" Man er ikke rigtig kunstner syntes jeg, når man er lønnet til at producere kunst - som man så iøvrigt selv kan sælge.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at folkepensionsalderen ikke skal være et tal. Den skal være individuel. Nogle er nedslidte allerede som 50 årige, andre kan og vil nemt arbejde til de er over 70 år.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreområdet er en offentlig opgave. Alle ældre skal have den pleje som er fastsat i serviceloven og af kommunernes vedtagne serviceniveau. Hvis velhavende ældre vil betale for ekstra - Så er det OK.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke forarbejdede og økologiske fødevarer bør have laveste moms. Højt forarbejdede fødevarer bør have en langt højere moms. Herindimellem kommer en mellemgruppe, hvor fødevarene er minimalt forarbejdet, som beholder den nuværende moms.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syntes faktisk det fungerer godt. Det er netop vigtigt, at støtte op om de kommuner i Danmark, som uheldigvis har mange lavindkomst grupper boende. De rige kommuner har i forvejen typisk de laveste skatteprocenter, så de kan fint dele med de andre om det de får ind i skatteindtægter

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et samfund hvor de stærke skuldre bærer mere end de svage skuldre. Derfor er det vigtigt at fordele værdierne i samfundet på en ordentlig måde. Hvis topskatten skulle væk, så ville de mest udsatte i samfundet komme til at betale mere i skat, dette er ikke ok. Vores skattesystem er netop med til at styre dette store apparat. Skattesystemet skal gøres meget meget bedre - De svindelsager og manglende styr på tingene SKAL stoppes nu

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er lig med samfundet - Hvilket igen er dig og mig. Selvfølgelig skal der investeres i vores sundhed, uddannelsessystem, offentlige ikke stress fremkaldende arbejdspladser, infrastruktur og borgerservice som virker også for de borgere som bor på landet. Samtidig er det i disse rimelige gode tider på tide at investere i vores miljø, og her bør det offentlige gå foran, og foretage investeringer som fremmer el-biler, støtte omstilling til vindmøller, bølgeenergi mm.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt og godt med private virksomheder. Private virksomheder kan med de fradragsregler der findes nu selv regulere hvor meget skat de vil betale. Hvis de har "ondt i skatten" så investerer en virksomhed bare i en fin ny maskine, nye PC-ere, nyt inventar mm. Disse udgifter fratrækkes deres overskud, og de betaler mindre skat.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi rimelige lønninger, hvis lønningerne blev mindre. så ville det forringe købekraften hos forbrugerne, som så ikke kunne købe de producerede varer, og det ville skade dansk økonomi.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint med en grænse på 18 år. Hvis de unge under myndigheds alderen skal tilbydes alkohol, må det være forældrene som vælger dette. I USA skal de unge være over 21 år.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark har vi stadig socialt udsatte familier. De skal skal støttes med tidlig indsats, aflastning, sociale mentorer, reserve bedsteforælder mm. De skal således ikke automatisk have yderligere børnepenge og økonomisk støtte. Således at børnene i disse familier i højere grad kan undgå den sociale arv. Samtidig er der nogle børnefamilier som ikke mangler noget som helst. Fordelingen skal bedres.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet til de dårligst stillede familier er passende. De velhavende familier behøver ikke de automatiske børnepenge og andre ydelser som de modtager i dag.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler alt for meget som det er nu. I Danmark har vi så meget andet vigtigt, at bruge offentlige penge på. Der er stadig familier, hjemløse, syge og psykisk syge som ikke får den støtte og hjælp de har behov for. I Psykiatrien spares der hele tiden, og ofte ser vi gentagne avisoverskrifter om psykisk syge, som myrder en købmand eller andre tilfældige fordi den psykisk syge ikke modtager fornøden behandling. Her skal vi bare blive bedre Danmark!

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland er et land hvor en person sidder på magten. Der er ikke ordentlige menneskerettigheder. Rusland bryder dagligt vores territorium i luftrummet eller i havet ved at overflyve og besejle danske områder. De skal til en hver tid afvises og følges ud til grænsen. Det er ren taktik fra deres side. Hvis vi tøver og viser svaghed eller ligegyldighed - Vil det gå os, som det er gået på Krim halvøen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vælgerne i Danmark har besluttet at dette forbehold skal være der. Dette SKAL respekteres. Jeg vil ikke have mere EU magt i Danmark overhovedet.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn er børn, og skal have lov til at være det. Såfremt en ung under 15 år nu begår kriminalitet skal vi som samfund gøre meget mere for at hjælpe de unge på ret køl. Mentorordninger og aflastnings familier. De unge utilpassede skal have mulighed for at opleve hvordan en normal hverdag kan være i en anden velfungerende familie Jeg har selv haft børn i aflastning gennem flere år med stor succes for børnene.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt skal vi lægge meget vægt på resocialisering i dansk retspleje. Samtidig skal den udmålte straf tjene som afskrækkelse for dem som begår kriminalitet. Især vold skal straffes meget hårdt, og en voldperson skal straks og uden ophold kunne dømmes og sættes i fængsel. - De skal ikke gå frit omkring. Et voldsoffer skal ikke frygte at møde sin voldsperson på gaden.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vold skader et offer uopretteligt for resten af deres liv. Retssystemet skal beskytte Danmark/samfundet mod voldspersoner, som bliver ved med at begå vold. Derfor skal de ikke ud i samfundet, hvis de fortsætter deres voldelige adfærd

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må og skal passe på vores miljø og klima. Det er en kendsgerning, at fossil-biler er på vej ud. El-biler er på vej ind. Teknologien er stadig ret dyr på el-bilerne, så grundprisen på en el-bil er ret meget højere end på en tilsvarende fossil-bil Vi skal efterlade en god, ren og tryg verden til vores børn og børnebørn - Derfor skal vi gennemtvinge en hurtigere udfasning af fossil-biler.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle arbejde for et bedre miljø. Forbrugerne er blevet meget mere bevidste i forhold til at købe varer og handle med mere "grønne virksomheder" Mange annoncerer også med at de er "grønne" og passer på miljøet. Her tror jeg nok, at Kontant og forbrugerrådet skulle lave undersøgelser om, hvorvidt det nu også passer.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores miljø og klima er truet. Menneskerne på jorden udnytter/forbruger nu over 2 gange den mængde ressourcer, som er til rådighed om året på vores planet Jorden. Selv et barn kan da se at det ikke går. I USA var det OK at skifte bilen ud når askebægeret var fyldt - Det lyder vildt - Desværre er køb, brug og smid ud kulturen alt for udbredt også i Danmark. Jordens ressourcer kan udnyttes meget bedre ved genbrug, og teknologien har vi allerede udviklet - Så bare kom igang.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bestemmer alt for meget - Vi er som stat blevet totalt underlagt de direktiver der kommer fra EU. Vores grundlov er truet, og vi skal have meget mindre EU. Lad os se hvordan englænderne klarer brexit - Herefter skal Danmark vurdere om vi skal følge efter

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Nordafrika vil migranter og asylansøgere være tættere på der hvor de er kommet fra. Mange får alligevel ikke ophold i et vestligt land, de skal derfor hurtigt kunne sendes hjem igen. Vesten har virkelig en udfordring hvis det rygtes/lykkes for rigtig mange, at vandre/rejse til og opholde sig i vestlige lande. Hvis der vandrer milioner mod vesten - Hvordan skal vi kunne rumme dem og hvordan skal vi kunne stoppe dem? Derfor vil disse lejre også i fremtiden være nødvendige stødpuder

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er præventiv, velfungerende og stopper dagligt mange indvandrere i bare at køre ind i Danmark.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at velfærdsopgaverne er i Danmark en offentlig opgave, som i det store hele løses godt. Det offentlige er dig og mig, og skal som sådan ikke give overskud, værdierne i samfundet skal nemlig fordeles bedre. En privat udbyder skal altid have et afkast/overskud af det der produceres, således må servicen jo enten blive dårligere, eller de medarbejdere som skal udføre servicering af velfærdsopgaverne vil få et dårligere arbejdsmiljø, bliver nedslidte/stressede og en dårligere løn.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige ansatte knokler hver dag for at holde gang i ydelserne og servicen til borgerne. Mange er desværre stressede og presses af besparelser og dårlig økonomi i kommuner og regioner. Dårlig ledelse og manglende viden om hvad der foregår på "gulvet" bærer hovedparten af skylden. Whistleblower ordninger skal der netop derfor være krav om alle steder. Ærlighed og åbenhed ja tak.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I kommuner, regioner og i staten overtages arbejdsopgaverne efterhånden af en elite af nye magthavere, så som akademikere, teknokrater og robotter. Robotterne overtager efterhånden arbejdsopgaverne, og håndværkere, industriarbejdere, landarbejdere, HK-erne m.fl. bliver helt overflødige. De mister deres job - Hvem skal nu betale i samfundet? Robotter betaler ikke skat. Rigtig mange administrative medarbejdere er nu syge, pressede og stressede, fordi du skal udføre det som der var 2 til at udføre

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbanen er efter min mening et totalt fejlskud. Lukningen af Thomas B. Thriges gade og de mange omdirigeringer af trafikken i Odense har totalt ødelagt byens mulighed for at overleve som attraktivt indkøbssted og arbejdssted. Det er umuligt at køre og parkere i byen, derfor vælges Odense helt fra som en mulighed af dem der kommer udefra.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er langt vigtigere med en ordentlig bro mellem Langeland og Fyn + væsentlig forbedret infrastruktur på strækningen: Svendborg Spodsbjerg. Jeg syntes ikke en kattegatforbindelse har noget med udviklingen på Fyn at gøre. Derfor mener jeg ikke der skal etableres sådan en bro,

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er politiet alt for pressede, og har en behandlings tid på anmeldte forbrydelser på hele 108 dage iflg. nyeste tal fra aktindsigt DR har bedt om. Det er helt urimeligt og retssystemet opleves utroværdigt. Landbetjentene skal også tilbage på hele Fyn - Der ses for tiden en bølge af indbrud og hærværk Her kommer den lokale betjent netop ind i billedet. Da de kender lokalområdet vil de hurtigt lægge mærke til hvor der er uregelmæssigheder. Kystbyerne skal også have et ordentligt politi.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 92 Dansk Folkeparti in total 1734

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for at borgerne kommer tættere på beslutningerne i kommunalbestyrelsen.
Mærkesager er:
Værdig ældrepleje nu.
Bevar alle skoler og daginstitutioner
Landområderne og de små bysamfund skal udvikles
Holdbare løsninger i miljøsager - rent drikkevand
3. spor på motorvejen - bedre vej til Lillebælt
Jeg vil være borgerens talerør i Nordfyns Kommune

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Nordfyns Kommune skal prioritere at bruge midler på at tiltrække ressourcestærke tilflyttere, selvom det vil koste på kernevelfærden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nordfyns Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering er ikke altid ok - der er set eksempler på at det ikke virker. Slet ikke ældreområdet kan udliciteres

3 Nordfyns Kommune skal gøre det nemmere for borgere og erhvervsdrivende at bygge hus og etablere virksomhed på landet. Også selvom det kan på være kant med loven.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lov er lov - og skal holdes

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ikke så meget offentlig befordring - men et velfungerende teletaxaordning g en telependlerordning - til en overkommelig pris 25 eller 40 kr. alt efter afstand

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syntes at vi gør det godt, mangler at plast sorteres bedre

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syntes niveauet er ok - der kunne dog med fordel foretages en anden og enklere fordeling af pengene

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint niveau - vil hellere bruge flere penge på varme hænder

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når integrationen ikke fungerer - og de fremmede ikke selv vil gøre den største indsats, så er det ikke ok

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre området: Hjemmepleje, rengøring madproduktion er en offentlig opgave. Hvis et firma skal stå for ydelserne - Så skal firmaet tjene på ydelserne = Højere udgift eller dårligere pleje - NEJ TAK...

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nordfyns Kommune er faktisk godt til at tilbyde genoptræning, det kan dog altid blive bedre

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I nogle skoler i Nordfyns Kommune er der mange elever i klasserne - andre er der ganske få - vigtigst er det at vi bevarer alle folkeskoler og deres underafdelinger

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcentret gør en stor forskel

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uændret skat

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Landområderne skal være i live. Der skal også på landet være gode tilbud og muligheder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdommen er vores fremtid - og det er oftest dem der skal have en hjælpende hånd

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat en stor pulje til cykelstier og andre stier i de næste 4 år

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ok niveau som det er

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration er vigtig - men vigtigst er, at dem der skal integreres selv tager ansvar. I et demokratisk velfærdsland har vi forventninger til hinanden - derfor har vi velfærd

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke sælge en ydelse - hvis de velhavende ældre vil det, kan de købe ydelser ude i byen. Vi skal tilbyde det samme til alle - Jeg ønsker ikke et A og B samfund. Det er godt med klippekortordningen - de ældre får et valg. Ældreplejen og hjemmeplejen SKAL forbedres - Flere fastansatte = Kendte ansigter som kommer hos de ældre

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelser er lige så stort et handicap som det der kan ses med det blotte øje - alle skal hjælpes ligelidt

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fint niveau som det er

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OK niveau

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Syntes at sommerhus grundskylden er for høj

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Kontoruddannet København og mange andre steder

Erhvervserfaring

Lønkonsulent Nordfyns Kommune
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Kontoruddannet København og mange andre steder

Erhvervserfaring

Lønkonsulent Nordfyns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik