PERSONPROFIL

Flemming Boye

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Ærø

Født 27. november 1962 i Marstal, Ærø Single

O

Flemming Boye (DF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Ærø Kommune, hvor han er valgt for Dansk Folkeparti. Her er han medlem Økonomi- og erhvervsudvalget. I øvrigt er han lokalformand for Dansk Folkepartis afdeling på Ærø.

Flemming Boye har været kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti i Ærø Kommune siden valget i 2013, som var første gang Dansk Folkeparti var opstillet til kommunalvalget i Ærø Kommune. I sit politiske liv har Flemming Boye bl.a. arbejdet for en bedre færgeforbindelse til, øge bosætningen og styrke erhvervslivet på Ærø.

Flemming Boye er uddannet kandidat i erhvervsøkonomi fra Syddansk Universitet. Foruden sit virke som kommunalpolitiker, er Flemming Boye adjunkt ved Erhvervsakademi Lillebælt, og underviser også som ekstern lektor på Syddansk Universitet (HD-studiet). Han har tidligere været beskæftiget i en række stillinger bl.a. hos Danfoss, RoulundsFabriker/A.P. Møller, og som selvstændig. Flemming Boye bor i Marstal på Ærø.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 269 Dansk Folkeparti in total 490
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 356 Dansk Folkeparti in total 421

Mærkesager

  • Ældre
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Jeg henviser til vores lokale valgprogram på www.df-aeroe.dk

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ærø Kommune skal få flere turister ved at lave flere stier og naturområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Ærø Kommune skal indføre økologisk og lokalt produceret mad i kommunens institutioner, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Udlændinge skal som forsøg have mulighed for at købe sommerhuse på Ærø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Ærø Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Erhvervs-, teknik- og havneudvalget Ærø Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Lokalformand Dansk Folkeparti

Uddannelse

Kandidat Cand. Merc., Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2006 - 2017

Adjunkt Erhvervsakademiet Lillebælt
Underviser TietgenSkolen
O

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Ærø Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Erhvervs-, teknik- og havneudvalget Ærø Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Lokalformand Dansk Folkeparti

Uddannelse

Kandidat Cand. Merc., Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2006 - 2017

Adjunkt Erhvervsakademiet Lillebælt
Underviser TietgenSkolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik