PERSONPROFIL

Gert Broxgaard

Kristendemokraterne

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 11. maj 1953 i Odense Single 3 børn

K

Gert Broxgaard var i år 2017 kandidat for Nyt Odense ved Kommunalvalget i Odense kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark for Folkeflokken. Gert Broxgaard blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han har tidligere stillet op til kommunalvalget. Første gang var i 2005 for Centrumdemokraterne, i 2009 samt 2013 stillede han op for partiet Folkeflokken.

Han er uddannet pilot, og er på nuværende tidspunkt i gang med at tage en bachelor i jura på Syddansk Universitet. Til daglig arbejder han som selvstændig konsulent samt som chauffør ved Flextrafik. Privat har han tre børn, og han er bosiddende i Odense.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 73 Nyt Odense in total 242
KV 2013 Personlige stemmer 51 Folkeflokken in total 182

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Væk fra BLOKpolitikken
Magten tilbage til politikerne
Vi ønsker et grundigt KASSEEFTERSYN
Væk fra KASSETÆNKNINGEN
Nej til Whistleblowerordningen - JA til en ændring af kulturen på arbejdspladsen.

Så vil vi basere arbejdet i Kommunen på TILLID fremfor KONTROL.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbane I er besluttet på et helt forkert grundlag, og det skulle aldrig have været den løsning. Politikerne fik kun forelagt en løsningsmodel da de skulle beslutte sig, selv om der i forundersøgelsen fra 2010/11 var beskrevet hele to ligeværdige løsningsmodeller på den nye infrastruktur i Odense Kommune. Embedsmændene sendte kun en løsningsmodel til politikerne. Letbane " skal ikke laves.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke alle opgaver, der egner sig til udlicitering. De områder, hvor det kan være en fordel, ser jeg ingen hindring i at private også byder ind.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker kun at betale det i skat jeg skal. Jeg ønsker at der inden, der bliver taget til skattesænkning eller skattestigning bliver foretaget et grundigt KASSEEFTERSYN. Når det er foretaget kan man tage beslutning omkring skatten. I Nyt Odense er vi af den opfattelse, at der er nok penge i Odense Kommune, man bruger dem bare forkert.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan der godt, når blot kommunens kerneområder er tilgodeset.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ressourcerne skal fordeles efter behov og det kan måske godt give en større andel til de socialt udsatte. Det er faktisk sådan, at skal man behandle folk ens - ja så skal man behandle dem forskelligt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den opfattelse, at den enkelte skolebestyrelse skal finde ud af det inden for den enkelte skoles budget.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ikke den fjerneste ide om. Jeg har ikke været medlem af en A-kasse i 35 år, hvilket har bevirket, at jeg altid har haft et arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer da helt an på hvad der kommer ud af det KASSEEFTERSYN vi ønsker at foretage.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer da helt an på hvilke behov der er i yderområderne. Der skal da ikke tilføre penge blot fordi det er et yderområde.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis - man kunne f. eks. have undladt at lukke ungdomsklubberne (lavet om på klubstrukturen).

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her skal der også ses på trafikområdet som en helhed og så må der prioriteres til gavn for flest mulige borgere.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men først når alle kerneområderne har fået hvad de skal have.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendig vis. Jeg vil heller se på de ressourcer der bliver anvend allerede nu - virker de og får vi nok ud af dem?

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er overvejende uenig, fordi jeg er af den opfattelse, at flygtninge, som udgangspunkt, ikke skal integreres, men skal rejse hjem, når der bliver fred og til at være hvor de kommer fra. De kan selvfølgelig ikke gå her i årevis, så derfor skal man i Folketingen finde frem til hvornår an gå fra flygtningestatus til indvandrestatus.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er slet ikke sikker det er nødvendigt at bruge flere penge. Det er mere end nødvendigt at se på området, der lider af en meget dårlig ledelse.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves en erhvervspolitik, der er attraktiv for virksomheder, så de får lyst til at slå sig ned i Odense. Det behøver der nødvendigvis ikke flere penge til. Der f. eks. være andre parametre der kan komme i spil. Enklere sagsbehandling, og der med kortere sagsbehandlingstider.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 113 Folkeflokken in total 434
RV 2013 Personlige stemmer 31 Folkeflokken in total 858

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Væk fra BLOKpolitikken
Magten tilbage til politikerne
Vi ønsker et grundigt KASSEEFTERSYN
Væk fra KASSETÆNKNINGEN
Nej til Whistleblowerordningen - JA til en ændring af kulturen på arbejdspladsen.

Så vil vi basere arbejdet i Kommunen på TILLID fremfor KONTROL.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne

Uddannelse

2014 - nu

Bachelor Jura, Syddansk Universitet

1988 - 1992

Pilot, Billund Air Center

Erhvervserfaring

2017 - nu

Konsulent Selvstændig

2010 - nu

Chauffør Sim Lægekørsel
K

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Kristendemokraterne

Uddannelse

2014 - nu

Bachelor Jura, Syddansk Universitet

1988 - 1992

Pilot, Billund Air Center

Erhvervserfaring

2017 - nu

Konsulent Selvstændig

2010 - nu

Chauffør Sim Lægekørsel

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik