PERSONPROFIL

Hans Luunbjerg

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Kerteminde

Født 7. februar 1971 i Odense Gift 2 børn

V

Hans Luunbjerg (V) er 1. viceborgmester i Kerteminde Kommune. Han er formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt næstformand for Økonomiudvalget. Desuden er han formand for Kerteminde Forsyning.

Han er uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og har siden 2004 arbejdet som selvstændig landmand på Kejrup Gods.

Privat er han gift med Ann, og sammen har de to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 869 Venstre in total 1690
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 650 Venstre in total 2157

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

1. Livskvalitet – i alle livets faser: skoleliv, ungeliv, arbejdsliv, foreningsliv, fritidsliv, familieliv og ældreliv. Borgernes livskvalitet er afgørende for et velfungerende lokalsamfund. Vi har gode skoler og gode pasnings-muligheder, et rigt foreningsliv samt omsorgsfuld pleje af de svage og ældre i kommunen. Det skal styrkes og udvikles.

2: Kerteminde Kommune skal være kendt for effektiv og serviceminded sagsbehandling - Borgere og erhvervsvirksomheder skal have en smidig, effektiv og hurtig behandling ved alle former for henvendelse til kommunen. Det er kommunens ansigt udadtil og har stor betydning for alle, der skal møde Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune står for vækst og udvikling.

3: Kerteminde Kommune skal have styrket økonomien, trimmet kommunens organisering og forbedret medarbejdernes trivsel. En økonomisk velfunderet kommune er forudsætningen for vækst og udvikling og gode rammer for borgerne. Vi har i perioden opnået rigtig mange gode resultater, som jeg er stolt af. Mange af resultaterne har et samlet byråd stået bag. Det brede samarbejde giver de bedste løsninger på sigt. Det vil jeg bestræbe mig på at fortsætte med, hvis jeg genvælges som borgmester.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kerteminde Kommune skal bygge et nyt rådhus i Kerteminde by indenfor de næste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samling af administrationen på 2 steder og renovering af disse er det mest realistiske, hvis der er politisk vilje til det

2 Kerteminde skal lukke skoler for at sikre kvaliteten i tilbuddene.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har de skoler vi skal ha i Kerteminde Kommune

3 Kerteminde Kommune burde betale for hele etableringen af sluseprojektet, der skal forhindre oversvømmelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er den enkelte lodsejer der får gevinst af højvandssikringen, derfor skal det være betalt af de enkelte lodsejere

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investere i cykelstier ved skolevejene og forbedret Flextrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Over de kommende år forøges medlemstilskuddet for under 25 årige. Vi har en fornuftig vedligeholdelses standard af boldbaner og haller.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private kan kun håndtere visse dele af opgaverne, hvilket efterlader kommunerne med de mindst attraktive opgaver. Det flytter ikke ret meget på serviceniveauet for de samme penge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rehabiliteringscentret i Munkebo åbner i år og forøger kommunens genoptræningsmuligheder for den samme økonomi.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forbedre undervisningen og indlæringen, det behøver ikke nødvendigvis være med færre elever i klasserne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kerteminde kommune har forbedret sig betragteligt over de seneste år og ligger med lav arbejdsløshed sammenlignet med andre kommuner.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt. Er der ikke økonomisk mulighed for det

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget aktivt landsbyråd som jeg mener vi skal understøtte mest muligt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier ved skolerne, så vi kan få størst mulig trafiksikkerhed for skoleelevernes.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god prioritering af naturområder idag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er denne slags arrangementer der tiltrækker rigtig mange og vi har god erfaring med det.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pt bruger Kerteminde relativt mange resourcer på området, derfor skal det ikke løftes.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Daginstitutionerne er centrale i starten på et godt liv. Normeringerne skal op når der er råd til det.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge løser ikke den opgave, det gør effektiv og serviceminded sagsbehandling samt tæt kontakt via eksempelvis besøg på de enkelte virksomheder.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byggesagsgebyrerne fjernes i 2019, derefter skal vi have dækningsafgiften ned inden vi kommer til grundskylden, men det kræver at der er råd til det i det kommunale budget

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Borgmester Kerteminde Kommune, Venstre

2009 - 2013

Viceborgmester Kerteminde Kommune, Venstre

2005 - 2009

Byrådsmedlem Kerteminde Kommune, Venstre

2017 - nu

1. viceborgmester Kerteminde Kommune, Venstre

2017 - nu

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kerteminde Kommune, Venstre

2017 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand Kerteminde Forsyning A/S

Uddannelse

1992 - 1998

Cand.agro. Agronomi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2004 - nu

Selvstændig landmand Kejrup ApS
V

Politiske hverv

2013 - 2017

Borgmester Kerteminde Kommune, Venstre

2009 - 2013

Viceborgmester Kerteminde Kommune, Venstre

2005 - 2009

Byrådsmedlem Kerteminde Kommune, Venstre

2017 - nu

1. viceborgmester Kerteminde Kommune, Venstre

2017 - nu

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kerteminde Kommune, Venstre

2017 - nu

Næstformand for Økonomiudvalget Kerteminde Kommune, Venstre

Tillidsposter

Formand Kerteminde Forsyning A/S

Uddannelse

1992 - 1998

Cand.agro. Agronomi, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Erhvervserfaring

2004 - nu

Selvstændig landmand Kejrup ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik